วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

Bu Deng Yu (不等于) Not Equal To - Jia Jia (Lyrics)

เพลง Bù Děng Yú (不等于) Not Equal To
ศิลปิน Jǐ Jiā Yíng (纪家盈Jiā Jiā (家家)
อัลบั้ม Wèi Nǐ De Jì Mò Chàng Gē (为你的寂寞唱歌) Alone The Way
สังกัด Bin Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
是谁说 我对他好 他一定会对我好
shì shuí shuō  wǒ duì tā hǎo  tā yī dìng huì duì wǒ hǎo
ซื่อ สุย ซัว  หว่อ ตุ้ย ทา เห่า  ทา อี๋ ติ้ง ฮุ่ย ตุ้ย หวอ เห่า

是谁说 真心 是碗灵药 在感情的天平里
shì shuí shuō  zhēn xīn  shì wǎn líng yào  zài gǎn qíng de tiān píng lǐ
ซื่อ สุย ซัว  เจิน ซิน  ซื่อ หว่าน หลิง เหย้า  ไจ้ ก่าน ฉิง เตอะ เทียน ผิง หลี่

没有所谓的平衡 也不是看谁比较能撑
méi yǒu suǒ wèi de píng héng  yě bù shì kàn shuí bǐ jiào néng chēng
เหมย โหยว สั่ว เว่ย เตอะ ผิง เหิง  เย่ ปู๋ ซื่อ คั่น สุย ปี่ เจี้ยว เหนิง เชิง

*我爱他不等于他爱我
wǒ ài tā bù děng yú tā ài wǒ 
หว่อ อ้าย ทา ปู้ เติ่ง อวิ๋ ทา อ้าย หว่อ

全给他不等于他也要还给我
quán gěi tā bù děng yú tā yě yào huán gěi wǒ
เฉวียน เก่ย ทา ปู้ เติ่ง อวิ๋ ทา เย่ เหย้า หวน เก๋ย หว่อ

每个人在宿命里沦落
měi gè rén zài sù mìng lǐ lún luò
เหม่ย เก้อ เหริน ไจ้ ซู่ มิ่ง หลี่ หลุน ลั่ว

我爱他他会不会爱我 徒劳无功把自己搞疯
wǒ ài tā tā huì bù huì ài wǒ  tú láo wú gōng bǎ zì jǐ gǎo fēng 
หว่อ อ้าย ทา ทา ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย อ้าย หว่อ  ถู เหลา อู๋ กง ป่า จื้อ จี๋ เก่า เฟิง

还可以 我还可以 承受
hái kě yǐ  wǒ hái kě yǐ  chéng shòu
ไห เขอ อี่  หว่อ ไห เขอ อี่  เฉิง โซ่ว

为什么 我的烦恼 他丝毫感觉不到
wèi shén me  wǒ de fán nǎo  tā sī háo gǎn jué bù dào
เว่ย เสิน เมอะ  หว่อ เตอะ ฝาน เหน่า  ทา ซือ เหา ก่าน เจว๋ ปู๋ เต้า

为什么 爱会熬成毒药 在相处的分寸里
wèi shén me  ài huì áo chéng dú yào  zài xiāng chǔ de fēn cùn lǐ
เว่ย เสิน เมอะ  อ้าย ฮุ่ย เอ๋า เฉิง ตู๋ เหย้า  ไจ้ เซียง ฉู่ เตอะ เฟิน ชุ่น หลี่

总有人负责牺牲 有人接受 有人一直等
zǒng yǒu rén fù zé xī shēng  yǒu rén jiē shòu  yǒu rén yī zhí děng
จ๋ง โหย่ว เหริน ฟู่ เจ๋อ ซี เซิง  โหย่ว เหริน เจีย โซ่ว  โหย่ว เหริน อี้ จื๋อ เติ่ง

ซ้ำ *

我爱他不等于他爱我 离开他不等于我就
wǒ ài tā bù děng yú tā ài wǒ  lí kāi tā bù děng yú wǒ jiù 
หว่อ อ้าย ทา ปู้ เติ่ง อวิ๋ ทา อ้าย หว่อ  หลี ไค ทา ปู้ เติ่ง อวิ๋ หว่อ จิ้ว 

忍心放手 谁逃得开直觉的掌握 Woo~
rěn xīn fàng shǒu  shuí táo de kāi zhí jué de zhǎng wò Woo~ 
เหริ่น ซิน ฟ่าง โส่ว  สุย เถา เตอะ ไค จื๋อ เจว๋ เตอะ จ่าง ว่อ  โว้~

他会不会爱我 心甘情愿把自己搞疯
tā huì bù huì ài wǒ  xīn gān qíng yuàn bǎ zì jǐ gǎo fēng
ทา ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย อ้าย หว่อ  ซิน กวน ฉิง ย่วน ป่า จื้อ จี๋ เก่า เฟิง

还可以 我还可以 承受 有一天 他有一天 会懂
hái kě yǐ  wǒ hái kě yǐ  chéng shòu  yǒu yī tiān  tā yǒu yī tiān  huì dǒng
ไห เขอ อี่  หว่อ ไห เขอ อี่  เฉิง โซ่ว  โหย่ว อี้ เทียน  ทา โหย่ว อี้ เทียน  ฮุ่ย ต่ง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...