วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

Ai Gou Le (爱够了) Love Enough - Olivia Ong (Lyrics)

เพลง Ài Gòu Le (爱够) Love Enough
ศิลปิน Wáng Lì Tíng () Olivia Ong
อัลบั้ม Děng Děng (等等) Waiting
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


如果累了 就在这放下吧
rú guǒ lèi le  jiù zài zhè fàng xià ba 
หยู กั่ว เล้ย เลอะ  จิ้ว ไจ้ เจ้อ ฟ่าง เซี่ย ป่ะ

这个梦境 也许太美了做不下
zhè gè mèng jìng  yě xǔ tài měi le zuò bù xià
เจ้อ เก้อ เมิ่ง จิ้ง  เย๋ สวี่ ไท่ เหม่ย เลอะ จั้ว ปู๋ เซี่ย

如果愿意 拥抱了就散吧
rú guǒ yuàn yì  yōng bào le jiù sàn ba 
หยู กั่ว ย่วน อี้  ยง เป้า เลอะ จิ้ว ซ่าน ป่ะ

留着温度 到以后还可以取暖
liú zhe wēn dù  dào yǐ hòu hái kě yǐ qǔ nuǎn
หลิว เจอะ เวิน ตู้  เต้า อี่ โฮ่ว ไห เขอ อี่ ฉวี หน่วน

也许会有一点寂寞 也别对自己太过苛求
yě xǔ huì yǒu yī diǎn jì mò  yě bié duì zì jǐ tài guò kē qiú
เย๋ สวี่ ฮุ่ย โหย่ว อี้ เตี่ยน จี้ มั่ว  เย่ เปี๋ย ตุ้ย จื้อ จี่ ไท่ กั้ว เคอ ฉิว

我们也是真的 爱够了对吧
wǒ men yě shì zhēn de  ài gòu le duì ba 
หว่อ เมิน เย่ ซื่อ เจิน เตอะ  อ้าย โก้ว เลอะ ตุ้ย ป่ะ

是曾经快乐的 将彼此融化
shì céng jīng kuài lè de  jiāng bǐ cǐ róng huà
ซื่อ เฉิง จิง ไคว่ เล่อ เตอะ  เจียง ปี๋ ฉื่อ หยง ฮว่า

只可惜连悲伤 也都值得收藏
zhǐ kě xī lián bēi shāng  yě dōu zhí dé shōu cáng 
จื๋อ เข่อ ซี เหลียน เปย ซาง  เย่ โตว จื๋อ เต๋อ โซว ฉาง

而幸福却只那么一闪 无法留在身旁
ér xìng fú què zhǐ nà me yī shǎn  wú fǎ liú zài shēn páng
เอ๋อ ซิ่ง ฝู เชว่ จื่อ น่า เมอะ อี้ ส่าน  อู๋ ฝ่า หลิว ไจ้ เซิน ผัง

夜已茫了 茫得像着了魔法
yè yǐ máng le  máng de xiàng zháo le mó fǎ 
เย้ อี่ หมาง เลอะ  หมาง เตอะ เซี่ยง เจ๋า เลอะ หมัว ฝ่า

眼泪会把 好和坏的一起升华
yǎn lèi huì bǎ  hǎo hé huài de yī qǐ shēng huá
เหยี่ยน เล้ย ฮุ่ย ป่า  เห่า เหอ ไฮว่ เตอะ อี้ ฉี่ เซิง หวา

日子长呢 长得让一切蒸发
rì zi cháng ne  cháng de ràng yī qiè zhēng fā 
ยื้อ จึ ฉาง เนอะ  ฉาง เตอะ ร่าง อี๋ เชี้ย เจิง ฟา

也许就忘了 一直想要找的答案
yě xǔ jiù wàng le  yī zhí xiǎng yào zhǎo de dá àn
เย๋ สวี่ จิ้ว ว่าง เลอะ  อี้ จื๋อ เสี่ยง เหย้า เจ่า เตอะ ต๋า อั้น

只是会有一点难过 不许对自己太过苛求
zhǐ shì huì yǒu yī diǎn nán guò  bù xǔ duì zì jǐ tài guò kē qiú
จื่อ ซื่อ ฮุ่ย โหย่ว อี้ เตี่ยน หนาน กั้ว  ปู้ สวี่ ตุ้ย จื้อ จี่ ไท่ กั้ว เคอ ฉิว

我们算是真的 爱过的对吧
wǒ men suàn shì zhēn de  ài guò de duì ba 
หว่อ เมิน ซ่วน ซื่อ เจิน เตอะ  อ้าย กั้ว เตอะ ตุ้ย ป่ะ

也曾经任快乐 将彼此融化
yě céng jīng rèn kuài lè  jiāng bǐ cǐ róng huà
เย่ เฉิง จิง เริ่น ไคว่ เล่อ  เจียง ปี๋ ฉื่อ หยง ฮว่า

连卑微的悲伤 也都值得收藏
lián bēi wēi de bēi shāng  yě dōu zhí dé shōu cáng 
เหลียน เปย เวย เตอะ เปย ซาง  เย่ โตว จื๋อ เต๋อ โซว ฉาง

而幸福却只那么一闪 无法留在身旁
ér xìng fú què zhǐ nà me yī shǎn  wú fǎ liú zài shēn páng
เอ๋อ ซิ่ง ฝู เชว่ จื่อ น่า เมอะ อี้ ส่าน  อู๋ ฝ่า หลิว ไจ้ เซิน ผัง

是真的还疯狂 爱着的对吧
shì zhēn de hái fēng kuáng  ài zhe de duì ba 
ซื่อ เจิน เตอะ ไห เฟิง ขวง  อ้าย เจอะ เตอะ ตุ้ย ป่ะ

是真的还浓烈得像是惩罚
shì zhēn de hái nóng liè de xiàng shì chéng fá
ซื่อ เจิน เตอะ ไห หนง เลี้ย เตอะ เซี่ยง ซื่อ เฉิง ฝา

连分手的悲伤也都值得品尝
lián fēn shǒu de bēi shāng yě dōu zhí dé pǐn cháng 
เหลียน เฟิน โส่ว เตอะ เปย ซาง  เย่ โตว จื๋อ เต๋อ ผิ่น ฉาง

可惜啊 这最后的幸福 只能留在心上
kě xī a  zhè zuì hòu de xìng fú  zhǐ néng liú zài xīn shàng
เข่อ ซี อ่ะ  เจ้อ จุ้ย โฮ่ว เตอะ ซิ่ง ฝู  จื่อ เหนิง หลิว ไจ้ ซิน ซ่าง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...