วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Zui Bu Da De Yi Dui (最不搭的一对) Most Do Not Take A Pair - Yisa Yu (Lyrics)

เพลง Zuì Bù Dā De Yī Duì (最不搭的一) Most Do Not Take A Pair
ศิลปิน Yù Kě Wéi (郁可唯) Yisa Yu
อัลบั้ม Shī Liàn Shì Xiǎo (失恋事小Little Broken Hearts
สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง

เนื้อเพลงEm Em

立场明确 方向不变 没有妥协 没有所谓中间
lì chǎng míng què  fāng xiàng bù biàn  méi yǒu tuǒ xié  méi yǒu suǒ wèi zhōng jiān 
ลี่ ฉ่าง หมิง เชว่  ฟัง เซี่ยง ปู๋ เปี้ยน  เหมย โหยว ถั่ว เสีย  เหมย โหยว สั่ว เว่ย จง เจียน 

点一支烟 你说你不会改变
diǎn yī zhī yān  nǐ shuō nǐ bù huì gǎi biàn
เตี่ยน อี้ จือ เยียน  หนี่ ซัว หนี่ ปู๋ ฮุ่ย ไก่ เปี้ยน

爱恨纯粹 用词激烈 不要冷却 要就一翻两瞪眼
ài hèn chún cuì  yòng cí jī liè  bù yào lěng què  yào jiù yī fān liǎng dèng yǎn
อ้าย เฮิ่น ฉุน ชุ่ย  ย่ง ฉือ จี เลี้ย  ปู๋ เหย้า เหลิ่ง เชว่  เหย้า จิ้ว อี้ ฟัน เหลี่ยง เติ้ง เหยี่ยน

我在外面 我不在你心里面
wǒ zài wài miàn  wǒ bù zài nǐ xīn lǐ miàn
หว่อ ไจ้ ไว่ เมี่ยน  หว่อ ปู๋ ไจ้ หนี่ ซิน หลี่ เมี่ยน

*没办法再向前 也没有打算谁让谁先
méi bàn fǎ zài xiàng qián  yě méi yǒu dǎ suàn shuí ràng shuí xiān
เหมย ปั้น ฝ่า ไจ้ เซี่ยง เฉียน  เย่ เหมย โหยว ต่า ซ่วน สุย ร่าง สุย เซียน

Babalaba Babababa

我们就是全世界最不搭的一对
wǒ men jiù shì quán shì jiè zuì bù dā de yī duì
หว่อ เมิน จิ้ว ซื่อ เฉวียน ซื่อ เจี้ย จุ้ย ปู้ ตา เตอะ อี๋ ตุ้ย

Babalaba Babababa

我们早就发现究竟是哪里不对
wǒ men zǎo jiù fā xiàn jiū jìng shì nǎ lǐ bù duì
หว่อ เมิน เจ่า จิ้ว ฟา เซี่ยน จิว จิ้ง ซื่อ หนา หลี่ ปู๋ ตุ้ย

却仍在清晨依旧亲吻对方的脸
què réng zài qīng chén yī jiù qīn wěn duì fāng de liǎn 
เชว่ เหยิง ไจ้ ชิง เฉิน อี จิ้ว ชิน เหวิ่น ตุ้ย ฟัง เตอะ เหลี่ยน

像解一道没有逻辑可言的数学
xiàng jiě yī dào méi yǒu luó jí kě yán de shù xué
เซี่ยง เจี่ย อี๋ เต้า เหมย โหย่ว หลัว จี๋ เข่อ เหยียน เตอะ ซู่ เสว๋

需要针锋相对才能够证明彼此存灭
xū yào zhēn fēng xiāng duì cái néng gòu zhèng míng bǐ cǐ cún miè 
ซวี เหย้า เจิน เฟิง เซียง ตุ้ย ไฉ เหนิง โก้ว เจิ้ง หมิง ปี๋ ฉื่อ ฉุน เมี้ย

可能我们这样最配
kě néng wǒ men zhè yàng zuì pèi
เข่อ เหนิง หว่อ เมิน เจ้อ ย่าง จุ้ย เพ่ย

立场明确 方向不变 没有妥协 没有所谓中间
lì chǎng míng què  fāng xiàng bù biàn  méi yǒu tuǒ xié  méi yǒu suǒ wèi zhōng jiān 
ลี่ ฉ่าง หมิง เชว่  ฟัง เซี่ยง ปู๋ เปี้ยน  เหมย โหยว ถั่ว เสีย  เหมย โหยว สั่ว เว่ย จง เจียน

你还活在 包围自己的圈圈
nǐ hái huó zài  bāo wéi zì jǐ de quān quān
หนี่ ไห หัว ไจ้  เปา เหวย จื้อ จี่ เตอะ เชวียน เชวียน

爱恨纯粹 用词激烈 不要冷却 要就一翻两瞪眼
ài hèn chún cuì  yòng cí jī liè  bù yào lěng què  yào jiù yī fān liǎng dèng yǎn
อ้าย เฮิ่น ฉุน ชุ่ย  ย่ง ฉือ จี เลี้ย  ปู๋ เหย้า เหลิ่ง เชว่  เหย้า จิ้ว อี้ ฟัน เหลี่ยง เติ้ง เหยี่ยน

我很抱歉 但也不准备解决
wǒ hěn bào qiàn  dàn yě bù zhǔn bèi jiě jué
หวอ เหิ่น เป้า เชี่ยน  ตั้น เย่ ปู้ จุ่น เป้ยเจี่ย เจว๋

ซ้ำ *

Babalaba Babababa

我们爱就爱在总是有哪里不对
wǒ men ài jiù ài zài zǒng shì yǒu nǎ lǐ bù duì
หว่อ เมิน อ้าย จิ้ว อ้าย ไจ้ จ่ง ซื่อ โหยว หนา หลี่ ปู๋ ตุ้ย

Babalaba Babababa

我们就是银河最最不搭的一对
wǒ men jiù shì yín hé zuì zuì bù dā de yī duì
หว่อ เมิน จิ้ว ซื่อ หยิน เหอ จุ้ย จุ้ย ปู้ ตา เตอะ อี๋ ตุ้ย

Babalaba Babababa

我们早就发现但也不打算解决
wǒ men zǎo jiù fā xiàn dàn yě bù dǎ suàn jiě jué
หว่อ เมิน เจ่า จิ้ว ฟา เซี่ยน ตั้น เย่ ปู้ ต่า ซ่วน เจี่ย เจว๋

一再一再的相对才证明我们很配 Ei
yī zài yī zài de xiāng duì cái zhèng míng wǒ men hěn pèi  Ei
อี๋ ไจ้ อี๋ ไจ้ เตอะ เซียง ตุ้ย ไฉ เจิ้ง หมิง หว่อ เมิน เหิ่น เพ่ย  เอย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...