วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Xin Ai De (心爱的) Beloved - Genie Zhuo & Alien Huang (Lyrics)

เพลง Xīn Ài De (爱的) Beloved
ศิลปิน Zhuó Wén Xuān (卓文萱) Genie Zhuo, Huáng Hóng Shēng (鸿升) Alien Huang, Xiǎo Guǐ (小鬼)
อัลบั้ม Jiù Shì Yào Nǐ Ài Shàng Wǒ (就是要你爱上我) Just You OST
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


All : HO HO HO HO HO  HO HO HO HO HO (Hey Hey Hey Hey)

黄鸿升:整座城市太漆黑 装满太多的是非
HuángHóngShēng : zhěng zuò chéng shì tài qī hēi  zhuāng mǎn tài duō de shì fēi
Alien : เจิ่ง จั้ว เฉิง ซื่อ ไท่ ชี เฮย  จวง หม่าน ไท่ ตัว เตอะ ซื่อ เฟย

心与心的中间 太多结
xīn yǔ xīn de zhōngjiān  tài duō jié
ซิน อวิ่ ซิน เตอะ จง เจียน  ไท่ ตัว เจี๋ย

卓文萱:这个世界太虚伪 哪有人掏心掏肺
ZhuóWénXuān : zhè gè shì jiè tài xū wěi  nǎ yǒu rén tāo xīn tāo fèi
Genie : เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย ไท่ ซวี เหว่ย  หนา โหย่ว เหริน เทา ซิน เทา เฟ่ย

爱与爱的之间 太多的眼泪
ài yǔ ài de zhī jiān  tài duō de yǎn lèi
อ้าย อวิ่ อ้าย เตอะ จือ เจียน  ไท่ ตัว เตอะ เหยี่ยน เล้ย

合:心像飘在半空的落叶 期盼着谁在梦里出现
All : xīn xiàng piāo zài bàn kōng de luò yè  qī pàn zhe shuí zài mèng lǐ chū xiàn
ร้องรวม : ซิน เซี่ยง เพียว ไจ้ ปั้น คง เตอะ ลั่ว เย้  ชี พ่าน เจอะ สุย ไจ้ เมิ่ง หลี่ ชู เซี่ยน

*合:心爱的心爱的 你最爱彼句话
All : xīn ài de xīn ài de  nǐ zuì ài bǐ jù huà 
ร้องรวม : ซิน อ้าย เตอะ ซิน อ้าย เตอะ  หนี่ จุ้ย อ้าย ปี่ จวี้ ฮว่า

爱你的爱你的 最好听的一句话
ài nǐ de ài nǐ de  zuì hǎo tīng de yī jù huà
อ้าย หนี่ เตอะ อ้าย หนี่ เตอะ  จุ้ย เห่า ทิง เตอะ อี๋ จวี้ ฮว่า

All : HO HO HO HO HO  HO HO HO HO HO (Hey Hey Hey Hey)

黄鸿升:阳光躲在云后面 彩虹窝在下雨天
HuángHóngShēng : yáng guāng duǒ zài yún hòu miàn  cǎi hóng wō zài xià yǔ tiān
Alien : หยาง กวง ตั่ว ไจ้ หวิน โฮ่ว เมี่ยน  ไฉ่ หง วอ ไจ้ เซี่ย อวิ่ เทียน

爱在我们之间 有了关联
ài zài wǒ men zhī jiān  yǒu le guān lián
อ้าย ไจ้ หว่อ เมิน จือ เจียน  โหย่ว เลอะ กวน เหลียน

卓文萱:承诺绝不挂嘴边 牵着手就是永远
ZhuóWénXuān : chéng nuò jué bù guà zuǐ biān  qiān zhe shǒu jiù shì yǒng yuǎn
Genie : เฉิง นั้ว เจว๋ ปู๋ กว้า จุ่ย เปียน  เชียน เจอะ โส่ว จิ้ว ซื่อ หยง หย่วน

合:和你的心连结 幸福难得可贵
All : hé nǐ de xīn lián jié  xìng fú nán dé kě guì
ร้องรวม : เหอ หนี่ เตอะ ซิน เหลียน เจี๋ย  ซิ่ง ฝู หนาน เต๋อ เข่อ กุ้ย

人总是要绕了一大圈 心碎成几片终于看见
rén zǒng shì yào rào le yī dà quān  xīn suì chéng jǐ piàn zhōng yú kàn jiàn
เหริน จ่ง ซื่อ เหย้า เร่า เลอะ อี๋ ต้า เชวียน  ซิน ซุ่ย เฉิง จี่ เพี่ยน จง อวิ๋ คั่น เจี้ยน

ซ้ำ *

黄鸿升:心爱的我的心爱的 我是爱你的爱你的
HuángHóngShēng : xīn ài de wǒ de xīn ài de  wǒ shì ài nǐ de ài nǐ de
Alien : ซิน อ้าย เตอะ หว่อ เตอะ ซิน อ้าย เตอะ  หว่อ ซื่อ อ้าย หนี่ เตอะ อ้าย หนี่ เตอะ

卓文萱:心爱的心爱的 你最爱彼句话
ZhuóWénXuān : xīn ài de xīn ài de  nǐ zuì ài bǐ jù huà 
Genie : ซิน อ้าย เตอะ ซิน อ้าย เตอะ  หนี่ จุ้ย อ้าย ปี่ จวี้ ฮว่า

合:爱你的爱你的 最好听的一句话
All : ài nǐ de ài nǐ de  zuì hǎo tīng de yī jù huà
ร้องรวม : อ้าย หนี่ เตอะ อ้าย หนี่ เตอะ  จุ้ย เห่า ทิง เตอะ อี๋ จวี้ ฮว่า

黄鸿升:OH OH 心爱的我的心爱的
HuángHóngShēng : OH OH xīn ài de wǒ de xīn ài de 
Alien : โอะ โอ ซิน อ้าย เตอะ หว่อ เตอะ ซิน อ้าย เตอะ 

OH OH 我是爱你的爱你的
OH OH wǒ shì ài nǐ de ài nǐ de
โอะ โอ หว่อ ซื่อ อ้าย หนี่ เตอะ อ้าย หนี่ เตอะ

OH OH 心爱的我的心爱的 OH OH
OH OH xīn ài de wǒ de xīn ài de OH OH
โอะ โอ ซิน อ้าย เตอะ หว่อ เตอะ ซิน อ้าย เตอะ  โอะ โอ 

合:心爱的
All : xīn ài de
ร้องรวม : ซิน อ้าย เตอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...