วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Wo De She Shou Zuo Nu You (我的射手座女友) My Sagittarius Girlfriend - Yen-j (Lyrics)

เพลง Wǒ De Shè Shǒu Zuò Nǚ Yǒu (我的射手座女友) My Sagittarius Girlfriend
ศิลปิน Yán Jué (严爵) Yen-j
อัลบั้ม Dān Xì Bāo (单细胞) Simple Love
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


她心很善良 可是她的美有毒
tā xīn hěn shàn liáng  kě shì tā de měi yǒu dú 
ทา ซิน เหิ่น ซ่าน เหลียง  เข่อ ซื่อ ทา เตอะ เหมย โหย่ว ตู๋

长得太性感 让我患得又患失
zhǎng de tài xìng gǎn  ràng wǒ huàn de yòu huàn shī
จ่าง เตอะ ไท่ ซิ่ง ก่าน  ร่าง หว่อ ฮ่วน เตอะ โย่ว ฮ่วน ซือ

我担心 当我不在 她的身边的时候
wǒ dān xīn  dāng wǒ bù zài  tā de shēn biān de shí hòu 
หว่อ ตัน ซิน  ตัง หว่อ ปู๋ ไจ้  ทา เตอะ เซิน เปียน เตอะ สือ โฮ่ว

别的男生 一定会发动攻势
bié de nán shēng  yī dìng huì fā dòng gōng shì
เปี๋ย เตอะ หนาน เซิง  อี๋ ติ้ง ฮุ่ย ฟา ต้ง กง ซื่อ

虽然 她也 无视 至少她曾 对天发誓
suī rán  tā yě  wú shì  zhì shǎo tā céng  duì tiān fā shì 
ซุย หยาน  ทา เย่  อู๋ ซื่อ  จื้อ เส่า ทา เฉิง  ตุ้ย เทียน ฟา ซื่อ

眼中只有我 一个猪头
yǎn zhōng zhǐ yǒu wǒ  yī gè zhū tóu
เหยี่ยน จง จื๋อ โหยว หว่อ  อี๋ เก้อ จู โถว

她爱耍白痴 常常说出下意识
tā ài shuǎ bái chī  cháng cháng shuō chū xià yì shí 
ทา อ้าย สว่า ไป๋ ชือ  ฉาง ฉาง ซัว ชู เซี่ย อี้ สือ

说小猪多帅 前男友是高个子
shuō xiǎo zhū duō shuài  qián nán yǒu shì gāo gè zi
ซัว เสี่ยว จู ตัว ไซว่  เฉียน หนาน โหย่ว ซื่อ เกา เก้อ จึ

我只有 一百七十五公分以前甚至
wǒ zhǐ yǒu  yī bǎi qī shí wǔ gōng fēn yǐ qián shèn zhì 
หวอ จื๋อ โหย่ว  อี้ ป่าย ชี สือ อู่ กง เฟิน อี่ เฉียน เซิ่น จื้อ

觉得自己 身高超OK
jué de zì jǐ  shēn gāo chāo OK
เจว๋ เตอะ จื้อ จี่  เซิน เกา เชา โอเค

直到 跟她 认识 以后 开始 鞋子 塞个 垫子
zhí dào  gēn tā  rèn shi  yǐ hòu  kāi shǐ  xié zi  sāi gè  diàn zi 
จื๋อ เต้า  เกิน ทา  เริ่น ซึ  อี่ โฮ่ว  ไค สื่อ  เสีย จึ  ไซ เก้อ  เตี้ยน จึ

淡定地假装篮球选手 低头亲她 额头 喔 喔
dàn dìng de jiǎ zhuāng lán qiú xuǎn shǒu  dī tóu qīn tā  é tóu  Woo OH
ตั้น ติ้ง เตอะ เจี่ย จวง หลาน ฉิว เสวียน โส่ว  ตี โถว ชิน ทา  เอ๋อ โถว  โว้ โอ้

世上没有绝对的事 怎么爱绝对不关你的事
shì shàng méi yǒu jué duì de shì  zěn me ài jué duì bù guān nǐ de shì 
ซื่อ ซ่าง เหมย โหย่ว เจว๋ ตุ้ย เตอะ ซื่อ  เจิ่น เมอะ อ้าย เจว๋ ตุ้ย ปู้ กวน หนี่ เตอะ ซื่อ

但我希望 写得出更绝对的词
dàn wǒ xī wàng  xiě de chū gèng jué duì de cí 
ตั้น หว่อ ซี ว่าง  เสี่ย เตอะ ชู เกิ้ง เจว๋ ตุ้ย เตอะ ฉือ

给她绝对的幸福 Huu~
gěi tā jué duì de xìng fú  Huu~
เก่ย ทา เจว๋ ตุ้ย เตอะ ซิ่ง ฝู  ฮู้~

她爱做家事 炒的饭不加味素
tā ài zuò jiā shì  chǎo de fàn bù jiā wèi sù 
ทา อ้าย จั้ว เจีย ซื่อ  เฉ่า เตอะ ฟ่าน ปู้ เจีย เว่ย ซู่

她不喜欢我到处乱丢臭袜子
tā bù xǐ huān wǒ dào chù luàn diū chòu wà zi
ทา ปู้ สี่ ฮวน หว่อ เต้า ชู่ ล่วน ติว โช่ว ว่า จึ

要是她 没有作我的家庭主妇我想
yào shì tā  méi yǒu zuò wǒ de jiā tíng zhǔ fù wǒ xiǎng 
เหย้า ซื่อ ทา  เหมย โหย่ว จั้ว หว่อ เตอะ เจีย ถิง จู่ ฟู่ หวอ เสี่ยง

我会变成 一只猪 或者
wǒ huì biàn chéng  yī zhī zhū  huò zhě
หว่อ ฮุ่ย เปี้ยน เฉิง  อี้ จือ จู  ฮั่ว เจ่อ

垂头丧气自暴自弃 她让 我 如醉又如痴
chuí tóu sàng qì zì bào zì qì  tā ràng  wǒ  rú zuì yòu rú chī 
ฉุย โถว ซ่าง ชี่ จื้อ เป้า จื้อ ชี่  ทา ร่าง  หว่อ  หยู จุ้ย โย่ว หยู ชือ

她是我的醋 让苦甜了 甜的变更甜了 HA~
tā shì wǒ de cù  ràng kǔ tián le  tián de biàn gèng tián le  HA~
ทา ซื่อ หว่อ เตอะ ชู่  ร่าง ขู่ เถียน เลอะ  เถียน เตอะ เปี้ยน เกิ้ง เถียน เลอะ  ฮา~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...