วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Wei Xian Shi Jie (危险世界) Dangerous World - Khalil Fong (Lyrics)

ลง Wēi Xiǎn Shì Jiè (险世界) Dangerous World
ศิลปิน Fāng Dà Tóng (方大同) Khalil Fong
อัลบั้ม Wēi Xiǎn Shì Jiè (险世界) Dangerous World
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
一条毒蛇别靠近 遇到老虎就要小心
yī tiáo dú shé bié kào jìn  yù dào lǎo hǔ jiù yào xiǎo xīn 
อี้ เถียว ตู๋ เสอ เปี๋ย เค่า จิ้น  อวิ้ เต้า เหลา หู่ จิ้ว เหย้า เสี่ยว ซิน

避开猎人的陷阱 别总说那是命运
bì kāi liè rén de xiàn jǐng  bié zǒng shuō nà shì mìng yùn
ปี้ ไค เลี้ย เหริน เตอะ เซี่ยน จิ่ง  เปี๋ย จ่ง ซัว น่า ซื่อ มิ่ง วิ่น

*紧紧握着我的手 冲出千变的迷宫
jǐn jǐn wò zhe wǒ de shǒu  chōng chū qiān biàn de mí gōng 
จิ๋น จิ่น ว่อ เจอะ หว่อ เตอะ โส่ว  ชง ชู เชียน เปี้ยน เตอะ หมี กง

我不放开你的手 不让你受伤害
wǒ bù fàng kāi nǐ de shǒu  bù ràng nǐ shòu shāng hài
หว่อ ปู๋ ฟ่าง ไค หนี่ เตอะ โส่ว  ปู๋ ร่าง หนี่ โซ่ว ซาง ไห้

**我在 这里证明对你多爱 何时证明对你的爱 Now
wǒ zài  zhè lǐ zhèng míng duì nǐ duō ài  hé shí zhèng míng duì nǐ de ài Now
หว่อ ไจ้  เจ้อ หลี่ เจิ้ง หมิง ตุ้ย หนี่ ตัว อ้าย  เหอ สือ เจิ้ง หมิง ตุ้ย หนี่ เตอะ อ้าย นาว

再不需要你看 Left 再不需要你看 Right
zài bù xū yào nǐ kàn Left  zài bù xū yào nǐ kàn Right
ไจ้ ปู้ ซวี เหย้า หนี่ คั่น เลฟท  ไจ้ ปู้ ซวี เหย้า หนี่ คั่น ไรท

在你面前不管世界多危险啊
zài nǐ miàn qián bù guǎn shì jiè duō wēi xiǎn a
ไจ้ หนี่ เมี่ยน เฉียน ปู้ ก่วน ซื่อ เจี้ย ตัว เวย เสี่ยน อ่ะ

有我站在你身边啊 保护你我不厌倦啊
yǒu wǒ zhàn zài nǐ shēn biān a  bǎo hù nǐ wǒ bù yàn juàn a
โหยว หว่อ จ้าน ไจ้ หนี่ เซิน เปียน อ่ะ  เป่า ฮู่ หนี หว่อ ปู๋ เหยี้ยน เจวี้ยน อ่ะ

面对未来的一切一切一起体验
miàn duì wèi lái de yī qiè yī qiè yī qǐ tǐ yàn
เมี่ยน ตุ้ย เว่ย ไหล เตอะ อี๋ เชี้ย อี๋ เชี้ย อี้ ฉี ถี่ เหยี้ยน

水中鲤鱼也着迷 千纸鹤带来的含义
shuǐ zhōng lǐ yú yě zháo mí  qiān zhǐ hè dài lái de hán yì
สุ่ย จง หลี่ อวิ๋ เย่ เจ๋า หมี  เชียน จื่อ เฮ้อ ไต้ ไหล เตอะ หาน อี้

这是我们的天意 缘份没有有效期
zhè shì wǒ men de tiān yì  yuán fèn méi yǒu yǒu xiào qī
เจ้อ ซื่อ หว่อ เมิน เตอะ เทียน อี้  หยวน เฟิ่น เหมย โหย่ว โหย่ว เสี้ยว ชี

ซ้ำ *, **

一起感受这个地球不同的温度
yī qǐ gǎn shòu zhè gè dì qiú bù tóng de wēn dù
อี้ ฉี ก่าน โซ่ว เจ้อ เก้อ ตี้ ฉิว ปู้ ถง เตอะ เวิน ตู้

在我们的时代创造生命的旅途
zài wǒ men de shí dài chuàng zào shēng mìng de lǚ tú
ไจ้ หว่อ เมิน เตอะ สือ ไต้ ช่วง เจ้า เซิง มิ่ง เตอะ ลวี่ ถู

用你的心就能发现爱无处不在
yòng nǐ de xīn jiù néng fā xiàn ài wú chù bù zài 
ย่ง หนี่ เตอะ ซิน จิ้ว เหนิง ฟา เซี่ยน อ้าย อู๋ ชู่ ปู๋ ไจ้

快伸出你的手 别再怕
kuài shēn chū nǐ de shǒu  bié zài pà
ไคว่ เซิน ชู หนี่ เตอะ โส่ว  เปี๋ย ไจ้ พ่า

No No No No No

ซ้ำ **

***不管世界有多危险 我会一直在你身边
bù guǎn shì jiè yǒu duō wēi xiǎn  wǒ huì yī zhí zài nǐ shēn biān
ปู้ ก่วน ซื่อ เจี้ย โหย่ว ตัว เวย เสี่ยน  หว่อ ฮุ่ย อี้ จื๋อ ไจ้ หนี่ เซิน เปียน

保护着你我不会厌倦 每一天每一天
bǎo hù zhe nǐ wǒ bù huì yàn juàn  měi yī tiān měi yī tiān
เป่า ฮู่ เจอะ หนี หว่อ ปู๋ ฮุ่ย เหยี้ยน เจวี้ยน  เหม่ย อี้ เทียน เหม่ย อี้ เทียน

只要有你在我面前 就算一起走到边缘
zhǐ yào yǒu nǐ zài wǒ miàn qián  jiù suàn yī qǐ zǒu dào biān yuán
จื่อ เหย้า โหยว หนี่ ไจ้ หว่อ เมี่ยน เฉียน  จิ้ว ซ่วน อี้ ฉี โจ่ว เต้า เปียน หยวน

把它当作我们的起点 每一年每一年
bǎ tā dàng zuò wǒ men de qǐ diǎn  měi yī nián měi yī nián
ป่า ทา ตั้ง จั้ว หว่อ เมิน เตอะ ฉี เตี่ยน  เหม่ย อี้ เหนียน เหม่ย อี้ เทียน

ซ้ำ ***, ***, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...