วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Rock Your Night - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Rock Your Night
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม Xiǎo Wèi Lái (小未来) Popu-Future

สังกัด HIM international Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


AH~~~ RockYourNight

有爱的都站出来 这一排最后的哭完再来
yǒu ài de dōu zhàn chū lái  zhè yī pái zuì hòu de kū wán zài lái
โหย่ว อ้าย เตอะ โตว จ้าน ชู ไหล  เจ้อ อี้ ผาย จุ้ย โฮ่ว เตอะ คู หวาน ไจ้ ไหล

大叔你也别怕输给女孩乖 Ya Ya~
dà shū nǐ yě bié pà shū gěi nǚ hái guāi  Ya Ya~
ต้า ซู หนี เย่ เปี๋ย พ่า ซู เก๋ย นวี่ ไห ไกว  ยา ยา~

RockYourNight

也不要说的太快 那个字说了就不许离开
yě bù yào shuō de tài kuài  nà gè zì shuō le jiù bù xǔ lí kāi
เย่ ปู๋ เหย้า ซัว เตอะ ไท่ ไคว่  น่า เก้อ จื้อ ซัว เลอะ จิ้ว ปู้ สวี่ หลี ไค

太口耐最萌的那个男孩 列车就要开
tài kǒu nài zuì méng de nà gè nán hái  liè chē jiù yào kāi
ไท่ โข่ว ไน่ จุ้ย เหมิง เตอะ น่า เก้อ หนาน ไห  เลี้ย เชอ จิ้ว เหย้า ไค

*Come On Rock

像时间那样 说溜都溜到车窗外
xiàng shí jiān nà yàng  shuō liū dōu liū dào chē chuāng wài
เซี่ยง สือ เจียน น่า ย่าง  ซัว ลิว โตว ลิว เต้า เชอ ชวง ไว่

帅气的转个弯跌倒了都很欢
shuài qì de zhuǎn gè wān diē dǎo le dōu hěn huān
ไซว่ ชี่ เตอะ จ่วน เก้อ วัน เตีย เต่า เลอะ โตว เหิ่น ฮวน

HuuYiHuuYiYa

RockYourNight

麻烦你别再说蛤 让夜风把醒着的人变傻
má fan nǐ bié zài shuō há  ràng yè fēng bǎ xǐng zhe de rén biàn shǎ
หมา ฝาน หนี่ เปี๋ย ไจ้ ซัว หา  ร่าง เย้ เฟิง ป๋า สิ่ง เจอะ เตอะ เหริน เปี้ยน ส่า

不要怕我就是你的现在爱 E Ya E Ya
bù yào pà wǒ jiù shì nǐ de xiàn zài ài  E Ya E Ya
ปู๋ เหย้า พ่า หว่อ จิ้ว ซื่อ หนี่ เตอะ เซี่ยน ไจ้ อ้าย  อี ยา อี ยา

AH~~~  I Wanna I Wanna Rock U Baby

**认不出了路Ya路
rèn bù chū le lù Ya lù
เริ่น ปู้ ชู เลอะ ลู่ ยา ลู่

RockU RockU RockYourNight

超现实的路Ya路
chāo xiàn shí de lù Ya lù
เชา เซี่ยน สือ เตอะ ลู่ ยา ลู่

Rock U all the night

ซ้ำ *, **

Come On Rock

想什么未来 我有的是想像之外
xiǎng shén me wèi lái  wǒ yǒu de shì xiǎng xiàng zhī wài
เสี่ยง เสิน เมอะ เว่ย ไหล  หวอ โหย่ว เตอะ ซื่อ เสี่ยง เซี่ยง จือ ไว่

帅气的转个弯跌倒了都很欢
shuài qì de zhuǎn gè wān diē dǎo le dōu hěn huān
ไซว่ ชี่ เตอะ จ่วน เก้อ วัน เตีย เต่า เลอะ โตว เหิ่น ฮวน

HuuYiHuuYiYa

爱糊涂了
ài hú tu le
อ้าย หู ถุ เลอะ

HuuYaHuu RockURockURockYourNight

停不住的数Ya数
tíng bù zhù de shù Ya shù
ถิง ปู๋ จู้ เตอะ ซู่ ยา ซู่

Rock U all the night Rock U all the night

Rock U all the night Ai Yai~ Ya

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...