วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Na Ge Nu Hai (那个女孩) That Girl - Han Geng (Lyrics)

เพลง Nà Gè Nǚ Hái (那个女孩) That Girl
ศิลปิน Hán Gēng (韩庚) Han Geng, Han Kyung
อัลบั้ม Qián Rèn Gōng Lüè (前任攻略) EX-Files OST
สังกัด Huayi Bros. Media Group
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*天上的星星笑地上的 人们 总是忙碌 总是错过
tiān shàng de xīng xīng xiào dì shàng de  rén men  zǒng shì máng lù  zǒng shì cuò guò
เทียน ซ่าง เตอะ ซิง ซิง เสี้ยว ตี้ ซ่าง เตอะ  เหริน เมิน  จ่ง ซื่อ หมาง ลู่  จ่ง ซื่อ ชั่ว กั้ว

最美丽的缘分 未来 什么模样
zuì měi lì de yuán fèn  wèi lái  shén me mú yàng
จุ้ย เหม่ย ลี่ เตอะ หยวน เฟิ่น  เว่ย ไหล  เสิน เมอะ หมู ย่าง

总是让人有多么渴望 过去的我 选择放
zǒng shì ràng rén yǒu duō me kě wàng  guò qù de wǒ  xuǎn zé fàng
จ่ง ซื่อ ร่าง เหริน โหย่ว ตัว เมอะ เข่อ ว่าง  กั้ว ชวี่ เตอะ หว่อ  เสวี่ยน เจ๋อ ฟ่าง

但它却不这么想 阻碍在我们前进的路上
dàn tā què bù zhè me xiǎng  zǔ ài zài wǒ men qián jìn de lù shàng
ตั้น ทา เชว่ ปู๋ เจ้อ เมอะ เสี่ยง  จู่ อ้าย ไจ้ หว่อ เมิน เฉียน จิ้น เตอะ ลู่ ซ่าง

曾经的那个女孩 需要我拥抱的那个女孩
céng jīng de nà gè nǚ hái  xū yào wǒ yōng bào de nà gè nǚ hái
เฉิง จิง เตอะ น่า เก้อ นวี่ ไห  ซวี เหย้า หว่อ ยง เป้า เตอะ น่า เก้อ นวี่ ไห

把我宠坏 让我耍赖 给我依赖
bǎ wǒ chǒng huài  ràng wǒ shuǎ lài  gěi wǒ yī lài
ป๋า หวอ ฉ่ง ไฮว่  ร่าง หวอ สว่า ไล่  เก๋ย หว่อ อี ไล่

只谈情 不说爱 安静被我放开的那个女孩
zhǐ tán qíng  bù shuō ài  ān jìng bèi wǒ fàng kāi de nà gè nǚ hái 
จื่อ ถาน ฉิง  ปู้ ซัว อ้าย  อัน จิ้ง เป้ย หว่อ ฟ่าง ไค เตอะ น่า เก้อ นวี่ ไห

需要我呵护的那个女孩
xū yào wǒ hē hù de nà gè nǚ hái
ซวี เหย้า หว่อ เฮอ ฮู้ เตอะ น่า เก้อ นวี่ ไห

还在期待 那个未来 还有我在 相信爱 都盛开
hái zài qī dài  nà gè wèi lái  hái yǒu wǒ zài  xiāng xìn ài  dōu shèng kāi 
ไห ไจ้ ชี ไต้  น่า เก้อ เว่ย ไหล  ไห โหยว หว่อ ไจ้  เซียง ซิ่น อ้าย  โตว เซิ่ง ไค

她会是幸福的 那个女孩
tā huì shì xìng fú de  nà gè nǚ hái
ทา ฮุ่ย ซื่อ ซิ่ง ฝู เตอะ  น่า เก้อ นวี่ ไห

ซ้ำ *

现在的那个女孩 需要我拥抱的那个女孩
xiàn zài de nà gè nǚ hái  xū yào wǒ yōng bào de nà gè nǚ hái
เซี่ยน ไจ้ เตอะ น่า เก้อ นวี่ ไห  ซวี เหย้า หว่อ ยง เป้า เตอะ น่า เก้อ นวี่ ไห

把她宠坏 让她耍赖 给她依赖
bǎ tā chǒng huài  ràng tā shuǎ lài  gěi tā yī lài
ป่า ทา ฉ่ง ไฮว่  ร่าง ทา สว่า ไล่  เก่ย ทา อี ไล่

我谈情 也说爱 安静被我拥抱的那个女孩
wǒ tán qíng  yě shuō ài  ān jìng bèi wǒ yōng bào de nà gè nǚ hái
หว่อ ถาน ฉิง  เย่ ซัว อ้าย  อัน จิ้ง เป้ย หว่อ ยง เป้า เตอะ น่า เก้อ นวี่ ไห

需要我呵护的这个女孩
xū yào wǒ hē hù de zhè gè nǚ hái
ซวี เหย้า หว่อ เฮอ ฮู้ เตอะ เจ้อ เก้อ นวี่ ไห

一同期待 那个未来 我们都在 相信爱 都盛开
yī tóng qī dài  nà gè wèi lái  wǒ men dōu zài  xiāng xìn ài  dōu shèng kāi
อี้ ถง ชี ไต้  น่า เก้อ เว่ย ไหล  หว่อ เมิน โตว ไจ้  เซียง ซิ่น อ้าย  โตว เซิ่ง ไค

她会是幸福的 (那个女孩) 那个女孩 Huu~
tā huì shì xìng fú de  (nà gè nǚ hái)  nà gè nǚ hái Huu~
ทา ฮุ่ย ซื่อ ซิ่ง ฝู เตอะ  (น่า เก้อ นวี่ ไห)  น่า เก้อ นวี่ ไห  ฮู้~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...