วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Ma Ma Song Wo Yi Ge Ji Ta 2013 (妈妈送我一个吉他2013) Mother Gave Me A Guitar 2013 - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Mā Ma Sòng Wǒ Yī Gè Jí Tā 2013 (妈妈送我一个吉他2013) Mother Gave Me A Guitar 2013
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม Xiǎo Wèi Lái (小未来) Popu-Future

สังกัด HIM international Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


I just wanna wanna wanna wanna~~

妈妈说小时候 选择并不多
mā ma shuō xiǎo shí hòu  xuǎn zé bìng bù duō 
มา ม่ะ ซัว เสี่ยว สือ โฮ่ว  เสวี่ยน เจ๋อ ปิ้ง ปู้ ตัว

抓周只有针线和电锅 当选择越来越多
zhuā zhōu zhǐ yǒu zhēn xiàn hé diàn guō  dāng xuǎn zé yuè lái yuè duō
จวา โจว จื๋อ โหย่ว เจิน เซี่ยน เหอ เตี้ยน กัว  ตัง เสวี่ยน เจ๋อ เยว่ ไหล เยว่ ตัว

我更要追求不同 曲线窈窕思想喷火
wǒ gèng yào zhuī qiú bù tóng  qū xiàn yǎo tiǎo sī xiǎng pēn huǒ
หว่อ เกิ้ง เหย้า จุย ฉิว ปู้ ถง  ชวี เซี่ยน เหยา เถี่ยว ซือ เสี่ยง เพิน หั่ว

*不要用说的 用做的 节奏的 坐不住的音乐
bù yào yòng shuō de  yòng zuò de  jié zòu de  zuò bù zhù de yīn yuè 
ปู๋ เหย้า ย่ง ซัว เตอะ  ย่ง จั้ว เตอะ  เจี๋ย โจ้ว เตอะ  จั้ว ปู๋ จู้ เตอะ ยิน เยว่

给我彩色的 感动的 吓坏的 忘不掉的画面
gěi wǒ cǎi sè de  gǎn dòng de  xià huài de  wàng bù diào de huà miàn
เก๋ย หวอ ไฉ่ เซ้อ เตอะ  ก่าน ต้ง เตอะ  เซี่ย ไฮว่ เตอะ  ว่าง ปู๋ เตี้ยว เตอะ ฮว่า เมี่ยน

**I just wanna dance

妈妈妈妈 送我一个吉他
mā ma mā ma  sòng wǒ yī gè jí tā 
มา ม่ะ มา ม่ะ  ซ่ง หว่อ อี๋ เก้อ จี๋ ทา 

哎呦妈妈 我要用它说话
āi yōu mā ma  wǒ yào yòng tā shuō huà
ไอ โยว มา ม่ะ  หว่อ เหย้า ย่ง ทา ซัว ฮว่า

哎呦妈妈 生活就该玩耍 哎呦妈妈 哎哎哎
āi yōu mā ma  shēng huó jiù gāi wán shuǎ  āi yōu mā ma  āi āi āi
ไอ โยว มา ม่ะ  เซิง หัว จิ้ว ไก หวาน สว่า  ไอ โยว มา ม่ะ  ไอ ไอ ไอ

哎呦妈妈 哎哎哎 哎呦妈妈扭一下
āi yōu mā ma  āi āi āi  āi yōu mā ma niǔ yī xià
ไอ โยว มา ม่ะ  ไอ ไอ ไอ  ไอ โยว มา ม่ะ หนิ่ว อี๋ เซี่ย

I just wanna dance

哎呦妈妈你最大
āi yōu mā ma nǐ zuì dà
ไอ โยว มา ม่ะ หนี่ จุ้ย ต้า

I just wanna wanna

哎呦妈妈别害怕 就像我这样Dance
āi yōu mā ma bié hài pà  jiù xiàng wǒ zhè yàng Dance 
ไอ โยว มา ม่ะ เปี๋ย ไห้ พ่า  จิ้ว เซี่ยง หว่อ เจ้อ ย่าง แดนซ 

哎呦妈妈扭一下
āi yōu mā ma niǔ yī xià
ไอ โยว มา ม่ะ หนิ่ว อี๋ เซี่ย

I just wanna wanna wanna wanna~~

我要你也承诺 我们一起做
wǒ yào nǐ yě chéng nuò  wǒ men yī qǐ zuò 
หว่อ เหย้า หนี เย่ เฉิง นั้ว  หว่อ เมิน อี้ ฉี่ จั้ว

让世界变得更加美好
ràng shì jiè biàn de gèng jiā měi hǎo
ร่าง ซื่อ เจี้ย เปี้ยน เตอะ เกิ้ง เจีย เหมย เห่า

手机拿起来寻找 Popu Lady的城堡
shǒu jī ná qǐ lái xún zhǎo Popu Lady de chéng bǎo 
โส่ว จี หนา ฉี่ ไหล สวิน เจ่า ป็อปยู เลดี้ เตอะ เฉิง เป่า

我们比赛看谁先到
wǒ men bǐ sài kàn shuí xiān dào                                                              
หว่อ เมิน ปี่ ไซ่ คั่น สุย เซียน เต้า

ซ้ำ *, **

Dance with me  dance with me

ซ้ำ **

I just wanna dance

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...