วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Kong Wei (空位) Vacancy - Steve Chou (Lyrics)

เพลง Kōng Wèi (空位) Vacancy
ศิลปิน Zhōu Chuán Xióng (传雄) Steve Chou/Xiǎo Gāng ()
อัลบั้ม Dǎ Rǎo Ài Qíng (扰爱情) Disturb Love
สังกัด Seed Music Limited
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*今夜 青春早已经入睡 寂寞还有点机会
jīn yè  qīng chūn zǎo yǐ jīng rù shuì  jì mò hái yǒu diǎn jī huì 
จิน เย้  ชิง ชุน เจ๋า อี่ จิง ยู่ ซุ่ย  จี้ มั่ว ไห โหยว เตี่ยน จี ฮุ่ย

夜深人静影子独自贪杯 你把风雨都收回
yè shēn rén jìng yǐng zi dú zì tān bēi  nǐ bǎ fēng yǔ dōu shōu huí
เย้ เซิน เหริน จิ้ง หยิ่ง จึ ตู๋ จื้อ ทาน เปย  หนี ป่า เฟิง อวิ่ โตว โซว หุย

我在晴朗中告解 我们一起错过醉相扶归
wǒ zài qíng lǎng zhōng gào jiě  wǒ men yī qǐ cuò guò zuì xiāng fú guī
หว่อ ไจ้ ฉิง หล่าง จง เก้า เจี่ย  หว่อ เมิน อี้ ฉี่ ชั่ว กั้ว จุ้ย เซียง ฝู กุย

选择自由就注定 再无法 同日起飞 Yeah~
xuǎn zé zì yóu jiù zhù dìng  zài wú fǎ  tóng rì qǐ fēi  Yeah~
เสวี่ยน เจ๋อ จื้อ โหยว จิ้ว จู้ ติ้ง  ไจ้ อู๋ ฝ่า  ถง ยื้อ ฉี่ เฟย  เย้~

爱情自你走后出现空位 各自曲折交换了眼泪
ài qíng zì nǐ zǒu hòu chū xiàn kōng wèi  gè zì qū zhé jiāo huàn le yǎn lèi
อ้าย ฉิง จื้อ หนี โจ่ว โฮ่ว ชู เซี่ยน คง เว่ย  เก้อ จื้อ ชวี เจ๋อ เจียว ฮ่วน เลอะ เหยี่ยน เล้ย

我们是怎样辛酸才能体会
wǒ men shì zěn yàng xīn suān cái néng tǐ huì
หว่อ เมิน ซื่อ เจิ่น ย่าง ซิน ซวน ไฉ เหนิง ถี่ ฮุ่ย

**想起你来下一场雪 焚风只是经过心就碎
xiǎng qǐ nǐ lái xià yī cháng xuě  fén fēng zhǐ shì jīng guò xīn jiù suì 
เสียง ฉี หนี่ ไหล เซี่ย อี้ ฉาง เสว่  เฝิน เฟิง จื่อ ซื่อ จิง กั้ว ซิน จิ้ว ซุ่ย

陪伴月光换取一些安慰
péi bàn yuè guāng huàn qǔ yī xiē ān wèi
เผย ปั้น เยว่ กวง ฮ่วน ฉวี่ อี้ เซีย อัน เว่ย

ซ้ำ *

我们仍沉沦无法穿越 今夜想起你来下一场雪
wǒ men réng chén lún wú fǎ chuān yuè  jīn yè xiǎng qǐ nǐ lái xià yī cháng xuě 
หว่อ เมิน เหยิง เฉิน หลุน อู๋ ฝ่า ชวน เยว่  จิน เย้ เสียง ฉี หนี่ ไหล เซี่ย อี้ ฉาง เสว่

焚风只是经过心就碎 陪伴月光换取一些安慰
fén fēng zhǐ shì jīng guò xīn jiù suì  péi bàn yuè guāng huàn qǔ yī xiē ān wèi
เฝิน เฟิง จื่อ ซื่อ จิง กั้ว ซิน จิ้ว ซุ่ย  เผย ปั้น เยว่ กวง ฮ่วน ฉวี่ อี้ เซีย อัน เว่ย

HO~~ Hey~~

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...