วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Huan Wo Pei Ni (换我陪你) My Turn - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Huàn Wǒ Péi Nǐ (换我陪你) My Turn
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม Jì Niàn Rì (纪念日) The Moment
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


我知道 有时我 很难懂 太容易 会想太多
wǒ zhī dào  yǒu shí wǒ  hěn nán dǒng  tài róng yì  huì xiǎng tài duō 
หว่อ จือ เต้า  โหย่ว สือ หว่อ  เหิ่น หนาน ต่ง  ไท่ หยง อี้  ฮุ่ย เสี่ยง ไท่ ตัว

也只有 你能够 接受我 这么久了还在爱我
yě zhǐ yǒu  nǐ néng gòu  jiē shòu wǒ  zhè me jiǔ le hái zài ài wǒ
เย๋ จื๋อ โหย่ว  หนี่ เหนิง โก้ว  เจีย โซ่ว หว่อ  เจ้อ เมอะ จิ่ว เลอะ ไห ไจ้ อ้าย หว่อ

*不能继续让你爱我 比我爱你多 这样我会心痛
bù néng jì xù ràng nǐ ài wǒ  bǐ wǒ ài nǐ duō  zhè yàng wǒ huì xīn tong
ปู้ เหนิง จี้ ซวี่ ร่าง หนี่ อ้าย หว่อ  ปี๋ หว่อ อ้าย หนี่ ตัว  เจ้อ ย่าง หว่อ ฮุ่ย ซิน ท่ง

我要让你 从今以后 只管享受
wǒ yào ràng nǐ  cóng jīn yǐ hòu  zhǐ guǎn xiǎng shòu 
หว่อ เหย้า ร่าง หนี่  ฉง จิน อี่ โฮ่ว  จื๋อ ก๋วน เสี่ยง โซ่ว

被爱那种感动 一路上
bèi ài nà zhǒng gǎn dòng  yī lù shàng
เป้ย อ้าย น่า จ๋ง ก่าน ต้ง  อี๋ ลู่ ซ่าง

**都是你 给我温暖 大方地 借我翅膀 辛苦了
dōu shì nǐ  gěi wǒ wēn nuǎn  dà fāng dì  jiè wǒ chì bǎng  xīn kǔ le 
โตว ซื่อ หนี่  เก๋ย หว่อ เวิน หน่วน  ต้า ฟัง ตี้  เจี้ย หว่อ ชื่อ ป่าง  ซิน ขู่ เลอะ

这次让我 跟你角色互换 换我来 帮你取暖
zhè cì ràng wǒ  gēn nǐ jué sè hù huàn  huàn wǒ lái  bāng nǐ qǔ nuǎn
เจ้อ ชื่อ ร่าง หว่อ  เกิน หนี่ เจว๋ เซ้อ ฮู่ ฮ่วน  ฮ่วน หว่อ ไหล  ปัง หนี ฉวี หน่วน

快乐地 带你飞翔 幸福了 换我陪你 实现你梦想
kuài lè dì  dài nǐ fēi xiáng  xìng fú le  huàn wǒ péi nǐ  shí xiàn nǐ mèng xiǎng
ไคว่ เล่อ ตี้  ไต้ หนี่ เฟย เสียง  ซิ่ง ฝู เลอะ  ฮ่วน หว่อ เผย หนี่  สือ เซี่ยน หนี่ เมิ่ง เสี่ยง

Dued Dued Dued Dued Dued DA DA DA DA

你就是 有时候 很执着 为了我 付出太多
nǐ jiù shì  yǒu shí hòu  hěn zhí zhuó  wèi le wǒ  fù chū tài duō 
หนี่ จิ้ว ซื่อ  โหย่ว สือ โฮ่ว  เหิ่น จื๋อ จั๋ว  เว่ย เลอะ หว่อ  ฟู่ ชู ไท่ ตัว

别忘了 你才是 值得我 给你我全部的温柔
bié wàng le  nǐ cái shì  zhí dé wǒ  gěi nǐ wǒ quán bù de wēn róu
เปี๋ย ว่าง เลอะ  หนี่ ไฉ ซื่อ  จื๋อ เต๋อ หว่อ  เก๋ย หนี่ หว่อ เฉวียน ปู้ เตอะ เวิน โหรว

ซ้ำ *, **, **, **

BA BA BA Yeah Yeah A Woo Woo Woo Yeah~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...