วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Hey! Xiao Nu Hai (嘿 ! 小女孩) Hey! Little Girl - Europa Huang (Lyrics)

เพลง Hey ! Xiǎo Nǚ Hái (嘿 ! 小女孩Hey! Little Girl
ศิลปิน Huáng Jiàn Wéi (黄建) Europa Huang
อัลบั้ม Hey ! Xiǎo Nǚ Hái (嘿 ! 小女孩Hey! Little Girl
สังกัด Wind Records Co., Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


*嘿 小女孩 我为你写了一首歌
Hey xiǎo nǚ hái  wǒ wèi nǐ xiě le yī shǒu gē 
เฮ้ เสียว นวี่ ไห  หว่อ เว่ย หนี เสี่ย เลอะ อี้ โส่ว เกอ

第一次写给你的歌有点乱乱的
dì yī cì xiě gěi nǐ de gē yǒu diǎn luàn luàn de 
ตี้ อี๋ ชื่อ เสีย เก๋ย หนี่ เตอะ เกอ โหย่ว เตี่ยน ล่วน ล่วน เตอะ

不知道最近怎么了
bù zhī dào zuì jìn zěn me le
ปู้ จือ เต้า จุ้ย จิ้น เจิ่น เมอะ เลอะ

嘿 小女孩 我是不是浪漫过头了
Hey xiǎo nǚ hái  wǒ shì bù shì làng màn guò tóu le 
เฮ้ เสียว นวี่ ไห  หว่อ ซื่อ ปู๋ ซื่อ ล่าง ม่าน กั้ว โถว เลอะ

滴答答雨正下着 太阳下山了 好想约你去看海
dī dā dā yǔ zhèng xià zhe  tài yáng xià shān le  hǎo xiǎng yuē nǐ qù kàn hǎi
ตี ตา ตา อวิ่ เจิ้ง เซี่ย เจอะ  ไท่ หยาง เซี่ย ซาน เลอะ  เหา เสี่ยง เยว หนี่ ชวี่ คั่น ไห่

嘿 小女孩 我以为关心就是在爱
Hey xiǎo nǚ hái  wǒ yǐ wéi guān xīn jiù shì zài ài
เฮ้ เสียว นวี่ ไห  หวอ อี่ เหวย กวน ซิน จิ้ว ซื่อ ไจ้ อ้าย

念你的身体是种爱 念你吃饭不吃饭
niàn nǐ de shēn tǐ shì zhǒng ài  niàn nǐ chī fàn bù chī fàn 
เนี่ยน หนี่ เตอะ เซิน ถี่ ซื่อ จ่ง อ้าย  เนี่ยน หนี่ ชือ ฟ่าน ปู้ ชือ ฟ่าน

却连我自己都觉得烦
què lián wǒ zì jǐ dōu jué de fán
เชว่ เหลียน หว่อ จื้อ จี่ โตว เจว๋ เตอะ ฝาน

**嘿 小女孩 我送你的玩偶它不该
Hey xiǎo nǚ hái  wǒ sòng nǐ de wán ǒu tā bù gāi 
เฮ้ เสียว นวี่ ไห  หว่อ ซ่ง หนี่ เตอะ หวาน โอ่ว ทา ปู้ ไก

天天让你抱入怀 得到你疼爱
tiān tiān ràng nǐ bào rù huái  dé dào nǐ téng ài 
เทียน เทียน ร่าง หนี่ เป้า ยู่ ไหว  เต๋อ เต้า หนี่ เถิง อ้าย

我却晾在一边发呆
wǒ què liàng zài yī biān fā dāi
หว่อ เชว่ เลี่ยง ไจ้ อี้ เปียน ฟา ไต

嘿 好难猜 我想我是真的不明白 只好猜猜猜
Hey hǎo nán cāi  wǒ xiǎng wǒ shì zhēn de bù míng bái  zhǐ hǎo cāi cāi cāi
เฮ้ เห่า หนาน ไช  หวอ เสี่ยง หว่อ ซื่อ เจิน เตอะ ปู้ หมิง ไป๋  จื๋อ เห่า ไช ไช ไช

ซ้ำ *

嘿 小女孩 我是不是早该明白了
Hey xiǎo nǚ hái  wǒ shì bù shì zǎo gāi míng bái le 
เฮ้ เสียว นวี่ ไห  หว่อ ซื่อ ปู๋ ซื่อ เจ่า ไก หมิง ไป๋ เลอะ

其实你一直在忍耐 忍耐我的怪
qí shí nǐ yī zhí zài rěn nài  rěn nài wǒ de guài 
ฉี สือ หนี่ อี้ จื๋อ ไจ้ เหริ่น ไน่  เหริ่น ไน่ หว่อ เตอะ ไกว้

还有自顾自私说爱
hái yǒu zì gù zì sī shuō ài
ไห โหย่ว จื้อ กู้ จื้อ ซือ ซัว อ้าย

***嘿 小女孩 嘿小女孩 嘿 好难猜
Hey xiǎo nǚ hái  Hey xiǎo nǚ hái  Hey hǎo nán cāi 
เฮ้ เสียว นวี่ ไห  เฮ้ เสียว นวี่ ไห  เฮ้ เห่า หนาน ไช

我想我是真的不明白
wǒ xiǎng wǒ shì zhēn de bù míng bái
หวอ เสี่ยง หว่อ ซื่อ เจิน เตอะ ปู้ หมิง ไป๋ 

以为给的是爱 却让你无奈
yǐ wéi gěi de shì ài  què ràng nǐ wú nài
อี่ เหวย เก่ย เตอะ ซื่อ อ้าย  เชว่ ร่าง หนี่ อู๋ ไน่

Dued Dued Dued Dued Dued Dued~

ซ้ำ **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...