วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Fen Shou Shuo Ai Ni (分手说爱你) Break Up To Say I Love You - Kimberley Chen (Lyrics)

เพลง Fēn Shǒu Shuō Ài Nǐ (分手说爱你) Break Up To Say I Love You
ศิลปิน Chén Fāng Yǔ (陈芳语) Kimberley Chen
อัลบั้ม Jīn Shì Dài (金式代) Kimbonomics
สังกัด Sony Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง拥抱爱 想被你疼爱 这专属的浪漫
yōng bào ài  xiǎng bèi nǐ téng ài  zhè zhuān shǔ de làng màn
ยง เป้า อ้าย  เสี่ยง เป้ย หนี่ เถิง อ้าย  เจ้อ จวน สู่ เตอะ ล่าง ม่าน

没想过要离开 习惯有你的陪伴
méi xiǎng guò yào lí kāi  xí guàn yǒu nǐ de péi bàn
เหมย เสี่ยง กั้ว เหย้า หลี ไค  สี ก้วน โหยว หนี่ เตอะ เผย ปั้น

怎么到最后 两个人不合拍 话题只剩无奈
zěn me dào zuì hòu  liǎng gè rén bù hé pāi  huà tí zhǐ shèng wú nài 
เจิ่น เมอะ เต้า จุ้ย โฮ่ว  เหลี่ยง เก้อ เหริน ปู้ เหอ ไพ  ฮว่า ถี จื่อ เซิ่ง อู๋ ไน่

关系变不自然 越来越礼貌对待
guān xi biàn bù zì rán  yuè lái yuè lǐ mào duì dài
กวน ซิ เปี้ยน ปู๋ จื้อ หยาน  เยว่ ไหล เยว่ หลี่ เม่า ตุ้ย ไต้

*当我们不再为爱歌颂 挥霍说好的梦
dāng wǒ men bù zài wèi ài gē sòng  huī huò shuō hǎo de mèng
ตัง หว่อ เมิน ปู๋ ไจ้ เว่ย อ้าย เกอ ซ่ง  ฮุย ฮั่ว ซัว เห่า เตอะ เมิ่ง

曾依赖的手 已不再温柔 我还能要什么
céng yī lài de shǒu  yǐ bù zài wēn róu  wǒ hái néng yào shén me
เฉิง อี ไล่ เตอะ โส่ว  อี่ ปู๋ ไจ้ เวิน โหรว  หว่อ ไห เหนิง เหย้า เสิน เมอะ

我从来都不想自由 一个人过得简单 也许轻松
wǒ cóng lái dōu bù xiǎng zì yóu  yī gè rén guò de jiǎn dān  yě xǔ qīng sōng
หว่อ ฉง ไหล โตว ปู้ เสี่ยง จื้อ โหยว  อี๋ เก้อ เหริน กั้ว เตอะ เจี่ยน ตัน  เย๋ สวี่ ชิง ซง

却还是寂寞 多希望再被爱感动
què hái shì jì mò  duō xī wàng zài bèi ài gǎn dòng
เชว่ ไห ซื่อ จี้ มั่ว  ตัว ซี ว่าง ไจ้ เป้ย อ้าย ก่าน ต้ง

幸福都只剩空白 未来画面多精彩 不值得期待
xìng fú dōu zhǐ shèng kòng bái  wèi lái huà miàn duō jīng cǎi  bù zhí dé qī dài
ซิ่ง ฝู โตว จื่อ เซิ่ง ค่ง ไป๋  เว่ย ไหล ฮว่า เมี่ยน ตัว จิง ไฉ่  ปู้ จื๋อ เต๋อ ชี ไต้

Yeah~ Yeah~ Hey Yeah~ Yeah~

还是好朋友 都只是借口 安慰的话别说
hái shì hǎo péng yǒu  dōu zhǐ shì jiè kǒu  ān wèi de huà bié shuō
ไห ซื่อ เห่า เผิง โหย่ว  โตว จื่อ ซื่อ เจี้ย โข่ว  อัน เว่ย เตอะ ฮว่า เปี๋ย ซัว

不如保持沉默 离开了都别回头
bù rú bǎo chí chén mò  lí kāi le dōu bié huí tóu
ปู้ หยู เป่า ฉือ เฉิน มั่ว  หลี ไค เลอะ โตว เปี๋ย หุย โถว

ซ้ำ *

是谁爱的太用力 Woo~ 忘了当初多珍惜 Woo~ Yeah
shì shuí ài de tài yòng lì Woo~  wàng le dāng chū duō zhēn xī Woo~ Yeah
ซื่อ สุย อ้าย เตอะ ไท่ ย่ง ลี่  โว้ว่าง เลอะ ตัง ชู ตัว เจิน ซี  โว้เย้

失去后才懂得 勇敢的资格 多让人不舍
shī qù hòu cái dǒng de  yǒng gǎn de zī gé  duō ràng rén bù shě
ซือ ชวี่ โฮ่ว ไฉ ต่ง เตอะ  หยง ก่าน เตอะ จือ เก๋อ  ตัว ร่าง เหริน ปู้ เส่อ

我从来都不想自由(Cause baby 我不想自由)
wǒ cóng lái dōu bù xiǎng zì yóu (Cause baby wǒ bù xiǎng zì yóu) 
หว่อ ฉง ไหล โตว ปู้ เสี่ยง จื้อ โหยว  (คอซ เบบี้ หว่อ ปู้ เสี่ยง จื้อ โหยว) 

一个人过得简单 也许轻松
yī gè rén guò de jiǎn dān  yě xǔ qīng sōng 
อี๋ เก้อ เหริน กั้ว เตอะ เจี่ยน ตัน  เย๋ สวี่ ชิง ซง

却还是寂寞 多希望再被爱感动
què hái shì jì mò  duō xī wàng zài bèi ài gǎn dòng
เชว่ ไห ซื่อ จี้ มั่ว  ตัว ซี ว่าง ไจ้ เป้ย อ้าย ก่าน ต้ง

幸福都只剩空白(幸福只剩空白)
xìng fú dōu zhǐ shèng kòng bái (xìng fú zhǐ shèng kòng bái) 
ซิ่ง ฝู โตว จื่อ เซิ่ง ค่ง ไป๋ (ซิ่ง ฝู จื่อ เซิ่ง ค่ง ไป๋) 

未来画面多精彩 不值得期待
wèi lái huà miàn duō jīng cǎi  bù zhí dé qī dài
เว่ย ไหล ฮว่า เมี่ยน ตัว จิง ไฉ่  ปู้ จื๋อ เต๋อ ชี ไต้

Yeah~ Yeah~ Hey Yeah Yeah~

cause baby you're so alone

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...