วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Bu Zhi Shi Qing Ren (不只是情人) Not Just The Lover - Zhang Rui Feat.Eleven (Lyrics)

เพลง Bù Zhǐ Shì Qíng Rén (不只是情人) Not Just The Lover
ศิลปิน Zhāng Ruì (张睿) Ray Feat. Mò Lóng Dān (龙丹) Eleven
อัลบั้ม Zhāng Ruì (张睿) Ray
สังกัด Dream Come True Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง张睿 : Hey 听我说 天气不错 有没有空 我们去走走
ZhāngRuì : Hey tīng wǒ shuō  tiān qì bù cuò  yǒu méi yǒu kòng  wǒ men qù zǒu zǒu
Ray : เฮ้ ทิง หว่อ ซัว  เทียน ชี่ ปู๋ ชั่ว  โหย่ว เหมย โหย่ว ค่ง  หว่อ เมิน ชวี่ โจ๋ว โจ่ว

看海边的风 橘色的日落 感觉不错 还可以手牵手
kàn hǎi biān de fēng  jú sè de rì luò  gǎn jué bù cuò  hái kě yǐ shǒu qiān shǒu
คั่น ไห่ เปียน เตอะ เฟิง  จวี๋ เซ้อ เตอะ ยื้อ ลั่ว  ก่าน เจว๋ ปู๋ ชั่ว  ไห เขอ อี่ โส่ว เชียน โส่ว

莫龙丹 : 带着我去世界每个角落 我想说 我想说
MòLóngDān : dài zhe wǒ qù shì jiè měi gè jiǎo luò  wǒ xiǎng shuō  wǒ xiǎng shuō
Eleven : ไต้ เจอะ หว่อ ชวี่ ซื่อ เจี้ย เหม่ย เก้อ เจี่ยว ลั่ว  หวอ เสี่ยง ซัว  หวอ เสี่ยง ซัว

*合 : 快乐到说不出口
All : kuài lè dào shuō bù chū kǒu
ร้องรวม : ไคว่ เล่อ เต้า ซัว ปู้ ชู โข่ว

莫龙丹 : 还是你陪我一起大声说
MòLóngDān : hái shì nǐ péi wǒ yī qǐ dà shēng shuō 
Eleven : ไห ซื่อ หนี่ เผย หว่อ อี้ ฉี่ ต้า เซิง ซัว

我们不只是情人
wǒ men bù zhǐ shì qíng rén
หว่อ เมิน ปู้ จื่อ ซื่อ ฉิง เหริน

合 : 还是好朋友 Woo HO
All : hái shì hǎo péng yǒu  Woo HO
ร้องรวม : ไห ซื่อ เห่า เผิง โหย่ว  โว้ โฮ้

**张睿 : 我们都有说不完的梦
ZhāngRuì : wǒ men dōu yǒu shuō bù wán de mèng
Ray : หว่อ เมิน โตว โหย่ว ซัว ปู้ หวาน เตอะ เมิ่ง

莫龙丹 : 一个你一个我 飞在天空
MòLóngDān : yī gè nǐ yī gè wǒ  fēi zài tiān kōng
Eleven : อี๋ เก้อ หนี่ อี๋ เก้อ หว่อ  เฟย ไจ้ เทียน คง

合 : 坐着纸飞机 永远不分离 的生活 就你和我
All : zuò zhe zhǐ fēi jī  yǒng yuǎn bù fēn lí  de shēng huó  jiù nǐ hé wǒ
ร้องรวม : จั้ว เจอะ จื่อ เฟย จี  หยง หย่วน ปู้ เฟิน หลี  เตอะ เซิง หัว  จิ้ว หนี่ เหอ หว่อ

张睿 : 我们都有说不完的梦
ZhāngRuì : wǒ men dōu yǒu shuō bù wán de mèng
Ray : หว่อ เมิน โตว โหย่ว ซัว ปู้ หวาน เตอะ เมิ่ง

莫龙丹 : 一个你一个我
MòLóngDān : yī gè nǐ yī gè wǒ
Eleven : อี๋ เก้อ หนี่ อี๋ เก้อ หว่อ

合 : 飞到了别的星球
All : fēi dào le bié de xīng qiú
ร้องรวม : เฟย เต้า เลอะ เปี๋ย เตอะ ซิง ฉิว

我们不只是情人 还是好朋友
wǒ men bù zhǐ shì qíng rén  hái shì hǎo péng yǒu
หว่อ เมิน ปู้ จื่อ ซื่อ ฉิง เหริน  ไห ซื่อ เห่า เผิง โหย่ว

莫龙丹 : Hey 听我说 天气不错
MòLóngDān : Hey tīng wǒ shuō  tiān qì bù cuò 
Eleven : เฮ้ ทิง หว่อ ซัว  เทียน ชี่ ปู๋ ชั่ว

有没有空 我们去走走 看秋天的枫 橘色的飘落
yǒu méi yǒu kòng  wǒ men qù zǒu zǒu  kàn qiū tiān de fēng  jú sè de piāo luò
โหย่ว เหมย โหย่ว ค่ง  หว่อ เมิน ชวี่ โจ๋ว โจ่ว  คั่น ชิว เทียน เตอะ เฟิง  จวี๋ เซ้อ เตอะ เพียว ลั่ว

感觉不错 还可以手牵手
gǎn jué bù cuò  hái kě yǐ shǒu qiān shǒu
ก่าน เจว๋ ปู๋ ชั่ว  ไห เขอ อี่ โส่ว เชียน โส่ว

张睿 : 带着我去世界每个角落 我想说 我想说
ZhāngRuì : dài zhe wǒ qù shì jiè měi gè jiǎo luò  wǒ xiǎng shuō  wǒ xiǎng shuō
Ray : ไต้ เจอะ หว่อ ชวี่ ซื่อ เจี้ย เหม่ย เก้อ เจี่ยว ลั่ว  หวอ เสี่ยง ซัว  หวอ เสี่ยง ซัว

ซ้ำ *, **, **

合 : 我们不只是情人 还是好朋友 Woo~
All : wǒ men bù zhǐ shì qíng rén  hái shì hǎo péng yǒu  Woo~
ร้องรวม : หว่อ เมิน ปู้ จื่อ ซื่อ ฉิง เหริน  ไห ซื่อ เห่า เผิง โหย่ว  โว้~

我们不只是情人 还是好朋友
wǒ men bù zhǐ shì qíng rén  hái shì hǎo péng yǒu
หว่อ เมิน ปู้ จื่อ ซื่อ ฉิง เหริน  ไห ซื่อ เห่า เผิง โหย่ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...