วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

Shui Xian De Dao Xing Fu (谁先得到幸福) Who should be Happy - Zhang Rui (Lyrics)

เพลง Shuí Xiān Dé Dào Xìng Fú (谁先得到幸福) Who should be Happy
ศิลปิน Zhāng Ruì (张睿) Ray
อัลบั้ม Zhāng Ruì (张睿) Ray
สังกัด Dream Come True Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง爱是上天的恩宠 不爱再平凡不过
ài shì shàng tiān de ēn chǒng  bù ài zài píng fán bù guò 
อ้าย ซื่อ ซ่าง เทียน เตอะ เอิน ฉ่ง  ปู๋ อ้าย ไจ้ ผิง ฝาน ปู๋ กั้ว

再见也要笑着说 如果还不能放手
zài jiàn yě yào xiào zhe shuō  rú guǒ hái bù néng fàng shǒu
ไจ้ เจี้ยน เย่ เหย้า เสี้ยว เจอะ ซัว  หยู กั่ว ไห ปู้ เหนิง ฟ่าง โส่ว

就试着学会换手 把爱过的人当成朋友
jiù shì zhe xué huì huàn shǒu  bǎ ài guò de rén dàng chéng péng yǒu
จิ้ว ซื่อ เจอะ เสว๋ ฮุ่ย ฮ่วน โส่ว  ป่า อ้าย กั้ว เตอะ เหริน ตั้ง เฉิง เผิง โหย่ว

谁先得到幸福 谁就该被祝福
shuí xiān dé dào xìng fú  shuí jiù gāi bèi zhù fú 
สุย เซียน เต๋อ เต้า ซิ่ง ฝู  สุย จิ้ว ไก เป้ย จู้ ฝู

说好了我们要为彼此欢呼
shuō hǎo le wǒ men yào wèi bǐ cǐ huān hū 
ซัว เห่า เลอะ หว่อ เมิน เหย้า เว่ย ปี๋ ฉื่อ ฮวน ฮู

到最后像又回到最初
dào zuì hòu xiàng yòu huí dào zuì chū
เต้า จุ้ย โฮ่ว เซี่ยง โย่ว หุย เต้า จุ้ย ชู

最美的结束 谁先得到祝福
zuì měi de jié shù  shuí xiān dé dào zhù fú 
จุ้ย เหม่ย เตอะ เจี๋ย ซู่  สุย เซียน เต๋อ เต้า จู้ ฝู

谁就应该满足 听到悲伤的歌不准哭
shuí jiù yīng gāi mǎn zú  tīng dào bēi shāng de gē bù zhǔn kū
สุย จิ้ว ยิง ไก หม่าน จู๋  ทิง เต้า เปย ซาง เตอะ เกอ ปู้ จุ่น คู

走进你心里再退出 也要完美的庆祝
zǒu jìn nǐ xīn lǐ zài tuì chū  yě yào wán měi de qìng zhù
โจ่ว จิ้น หนี่ ซิน หลี่ ไจ้ ทุ่ย ชู  เย่ เหย้า หวาน เหม่ย เตอะ ชิ่ง จู้

回忆变成慢动作 拥抱让人变软弱
huí yì biàn chéng màn dòng zuò  yōng bào ràng rén biàn ruǎn ruò 
หุย อี้ เปี้ยน เฉิง ม่าน ต้ง จั้ว  ยง เป้า ร่าง เหริน เปี้ยน หร่วน รั่ว

你也不再属于我 我知道该怎么做
nǐ yě bù zài shǔ yú wǒ  wǒ zhī dào gāi zěn me zuò
หนี เย่ ปู๋ ไจ้ สู่ อวิ๋ หว่อ  หว่อ จือ เต้า ไก เจิ่น เมอะ จั้ว 

却什么也不能做 我总是容易被爱左右
què shén me yě bù néng zuò  wǒ zǒng shì róng yì bèi ài zuǒ yòu
เชว่ เสิน เมอะ เย่ ปู้ เหนิง จั้ว  หวอ จ่ง ซื่อ หยง อี้ เป้ย อ้าย จั่ว โย่ว

谁先得到幸福 谁就该被祝福
shuí xiān dé dào xìng fú  shuí jiù gāi bèi zhù fú 
สุย เซียน เต๋อ เต้า ซิ่ง ฝู  สุย จิ้ว ไก เป้ย จู้ ฝู

说好了要笑着为彼此欢呼
shuō hǎo le yào xiào zhe wèi bǐ cǐ huān hū 
ซัว เห่า เลอะ เหย้า เสี้ยว เจอะ เว่ย ปี๋ ฉื่อ ฮวน ฮู

到最后像又回到最初
dào zuì hòu xiàng yòu huí dào zuì chū
เต้า จุ้ย โฮ่ว เซี่ยง โย่ว หุย เต้า จุ้ย ชู

最美的结束 谁先得到祝福 谁就应该满足
zuì měi de jié shù  shuí xiān dé dào zhù fú  shuí jiù yīng gāi mǎn zú
จุ้ย เหม่ย เตอะ เจี๋ย ซู่  สุย เซียน เต๋อ เต้า จู้ ฝู  สุย จิ้ว ยิง ไก หม่าน จู๋

听到悲伤的歌不准哭 走进你心里再退出
tīng dào bēi shāng de gē bù zhǔn kū  zǒu jìn nǐ xīn lǐ zài tuì chū 
ทิง เต้า เปย ซาง เตอะ เกอ ปู้ จุ่น คู  โจ่ว จิ้น หนี่ ซิน หลี่ ไจ้ ทุ่ย ชู

也要完美的谢幕
yě yào wán měi de xiè mù
เย่ เหย้า หวาน เหม่ย เตอะ เซี้ย มู่

谁先该被祝福 谁就得到幸福
shuí xiān gāi bèi zhù fú  shuí jiù dé dào xìng fú
สุย เซียน ไก เป้ย จู้ ฝู  สุย จิ้ว เต๋อ เต้า ซิ่ง ฝู

说好了要笑着为彼此欢呼
shuō hǎo le yào xiào zhe wèi bǐ cǐ huān hū 
ซัว เห่า เลอะ เหย้า เสี้ยว เจอะ เว่ย ปี๋ ฉื่อ ฮวน ฮู

到最后像又回到最初
dào zuì hòu xiàng yòu huí dào zuì chū
เต้า จุ้ย โฮ่ว เซี่ยง โย่ว หุย เต้า จุ้ย ชู

最美的结束 谁先得到祝福 谁就应该满足
zuì měi de jié shù  shuí xiān dé dào zhù fú  shuí jiù yīng gāi mǎn zú
จุ้ย เหม่ย เตอะ เจี๋ย ซู่  สุย เซียน เต๋อ เต้า จู้ ฝู  สุย จิ้ว ยิง ไก หม่าน จู๋

爱不需要在乎 谁得到谁付出 都是完美的演出
ài bù xū yào zài hu  shuí dé dào shuí fù chū  dōu shì wán měi de yǎn chū
อ้าย ปู้ ซวี เหย้า ไจ้ ฮุ  สุย เต๋อ เต้า สุย ฟู่ ชู  โตว ซื่อ หวาน เหม่ย เตอะ เหยี่ยน ชู

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...