วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

Ru Guo Hai You Ru Guo (如果还有如果) If There Is If - Show Luo (Lyrics)

เพลง Rú Guǒ Hái Yǒu Rú Guǒ (如果还有如果) If There Is If
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม Shī Zi Hǒu (狮子吼) Lion Roar
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง我疲惫的时候 喜欢开车回到
wǒ pí bèi de shí hòu  xǐ huān kāi chē huí dào 
หว่อ ผี เป้ย เตอะ สือ โฮ่ว  สี่ ฮวน ไค เชอ หุย เต้า

最后 海边拥抱的温柔 想像你守着我
zuì hòu  hǎi biān yōng bào de wēn róu  xiǎng xiàng nǐ shǒu zhe wǒ
จุ้ย โฮ่ว  ไห่ เปียน ยง เป้า เตอะ เวิน โหรว  เสี่ยง เซี่ยง หนี โส่ว เจอะ หว่อ

安静听完我的 诉说 陪我一起看日落
ān jìng tīng wán wǒ de  sù shuō  péi wǒ yī qǐ kàn rì luò
อัน จิ้ง ทิง หวาน หว่อ เตอะ  ซู่ ซัว  เผย หว่อ อี้ ฉี่ คั่น ยื้อ ลั่ว

你说要牵着 我的手陪我走 到最后
nǐ shuō yào qiān zhe  wǒ de shǒu péi wǒ zǒu  dào zuì hòu 
หนี่ ซัว เหย้า เชียน เจอะ  หว่อ เตอะ โส่ว เผย หวอ โจ่ว  เต้า จุ้ย โฮ่ว

全世界 不懂 你会挺我 然后每当我想起
quán shì jiè  bù dǒng  nǐ huì tǐng wǒ  rán hòu měi dāng wǒ xiǎng qǐ
เฉวียน ซื่อ เจี้ย  ปู้ ต่ง  หนี่ ฮุ่ย ถิง หว่อ  หยาน โฮ่ว เหม่ย ตัง หวอ เสียง ฉี่

这句话的时候 你却 再也没出现过
zhè jù huà de shí hòu  nǐ què  zài yě méi chū xiàn guò
เจ้อ จวี้ ฮว่า เตอะ สือ โฮ่ว  หนี่ เชว่  ไจ้ เย่ เหมย ชู เซี่ยน กั้ว

*I don't wanna say goodbye

如果爱能重来 牵你手 永远不放开
rú guǒ ài néng chóng lái  qiān nǐ shǒu  yǒng yuǎn bù fàng kāi
หยู กั่ว อ้าย เหนิง ฉง ไหล  เชียน หนี โส่ว  หยง หย่วน ปู๋ ฟ่าง ไค

Never say goodbye

如果爱能耍赖 眼泪 为了你流下来
rú guǒ ài néng shuǎ lài  yǎn lèi  wèi le nǐ liú xià lái
หยู กั่ว อ้าย เหนิง สว่า ไล่  เหยี่ยน เล้ย  เว่ย เลอะ หนี่ หลิว เซี่ย ไหล

我开心的时候 习惯轻轻吻你
wǒ kāi xīn de shí hòu  xí guàn qīng qīng wěn nǐ 
หว่อ ไค ซิน เตอะ สือ โฮ่ว  สี ก้วน ชิง ชิง เหวิน หนี่

送我 银色项链在胸口 傻傻以为这就够
sòng wǒ  yín sè xiàng liàn zài xiōng kǒu  shǎ shǎ yǐ wéi zhè jiù gòu 
ซ่ง หว่อ  หยิน เซ้อ เซี่ยง เลี่ยน ไจ้ โซวง โข่ว  สา สา อี่ เหวย เจ้อ จิ้ว โก้ว

可以跟你分享 所有 用你爱笑的酒窝
kě yǐ gēn nǐ fēn xiǎng  suǒ yǒu  yòng nǐ ài xiào de jiǔ wō
เขอ อี่ เกิน หนี่ เฟิน เสี่ยง  สัว โหย่ว  ย่ง หนี่ อ้าย เสี้ยว เตอะ จิ่ว วอ

你说过要我 坚持勇敢做梦 到最后
nǐ shuō guò yào wǒ  jiān chí yǒng gǎn zuò mèng  dào zuì hòu 
หนี่ ซัว กั้ว เหย้า หว่อ  เจียน ฉือ หยง ก่าน จั้ว เมิ่ง  เต้า จุ้ย โฮ่ว

努力 只为你的笑容
nǔ lì  zhǐ wèi nǐ de xiào róng
หนู่ ลี่  จื่อ เว่ย หนี่ เตอะ เสี้ยว หรง

但当梦想开始转动 你却已不在人群中
dàn dāng mèng xiǎng kāi shǐ zhuǎn dòng  nǐ què yǐ bù zài rén qún zhōng
ตั้น ตัง เมิ่ง เสี่ยง ไค สือ จ่วน ต้ง  หนี่ เชว่ อี่ ปู๋ ไจ้ เหริน ฉวิน จง

在我最想要与你共享的时候
zài wǒ zuì xiǎng yào yǔ nǐ gòng xiǎng de shí hòu
ไจ้ หว่อ จุ้ย เสี่ยง เหย้า อวิ๋ หนี่ ก้ง เสี่ยง เตอะ สือ โฮ่ว

I don't wanna say goodbye

说好了不分开 为什么 你却要离开
shuō hǎo le bù fēn kāi  wèi shén me  nǐ què yào lí kāi
ซัว เห่า เลอะ ปู้ เฟิน ไค  เว่ย เสิน เมอะ  หนี่ เชว่ เหย้า หลี ไค

Never say goodbye

再给我你的爱 能否 再为我留下来
zài gěi wǒ nǐ de ài  néng fǒu  zài wèi wǒ liú xià lái
ไจ้ เก๋ย หว่อ หนี่ เตอะ อ้าย  เหนิง โฝ่ว  ไจ้ เว่ย หว่อ หลิว เซี่ย ไหล

曾经最美的记忆 变成最痛的回忆
céng jīng zuì měi de jì yì  biàn chéng zuì tòng de huí yì
เฉิง จิง จุ้ย เหม่ย เตอะ จี้ อี้  เปี้ยน เฉิง จุ้ย ท่ง เตอะ หุย อี้

如果 真的还能有如果 不再让爱溜走
rú guǒ  zhēn de hái néng yǒu rú guǒ  bù zài ràng ài liū zǒu
หยู กั่ว  เจิน เตอะ ไห เหนิง โหย่ว หยู กั่ว  ปู๋ ไจ้ ร่าง อ้าย ลิว โจ่ว

我会陪你走遍世界每个 角落
wǒ huì péi nǐ zǒu biàn shì jiè měi gè  jiǎo luò
หว่อ ฮุ่ย เผย หนี โจ่ว เปี้ยน ซื่อ เจี้ย เหม่ย เก้อ  เจี่ยว ลั่ว

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...