วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

OK Beng (OK蹦) Bandage - Angela Chang (Lyrics)

เพลง OK Bèng (OK) Bandage
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม Zhāng Sháo Hán (张韶涵) ANGELA
สังกัด Decca Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

Boom Boom Boom Boom Boom

Boom Boom Boom Boom Boom

Boom Boom Boom Boom Boom

为什么人类世界这么吵
wèi shén me rén lèi shì jiè zhè me chǎo 
เว่ย เสิน เมอะ เหริน เล้ย ซื่อ เจี้ย เจ้อ เมอะ เฉ่า

太多的闲言闲语太无聊
tài duō de xián yán xián yǔ tài wú liáo
ไท่ ตัว เตอะ เสียน เหยียน เสียน อวิ่ ไท่ อู๋ เหลียว

在命运的圈套又哭又笑
zài mìng yùn de quān tào yòu kū yòu xiào 
ไจ้ มิ่ง วิ่น เตอะ เชวียน เท่า โย่ว คู โย่ว เสี้ยว

突然疯狂失控 谁也修不好
tū rán fēng kuáng shī kòng  shuí yě xiū bù hǎo
ทู หยาน เฟิง ขวง ซือ ค่ง  สุย เย่ ซิว ปู้ เห่า

当个机器人没烦恼 我不怕被打倒
dāng gè jī qì rén méi fán nǎo  wǒ bù pà bèi dǎ dǎo 
ตัง เก้อ จี ชี่ เหริน เหมย ฝาน เหน่า  หว่อ ปู๋ พ่า เป้ย ต๋า เต่า

任务完成销毁就好
rèn wù wán chéng xiāo huǐ jiù hǎo
เริ่น อู้ หวาน เฉิง เซียว หุ่ย จิ้ว เห่า

*心破了洞 Doom Doom Doom OK 蹦 Boom Boom
xīn pò le dòng Doom Doom Doom  OK bèng Boom Boom 
ซิน พั้ว เลอะ ต้ง ดูม ดูม ดูม  โอเค เปิ้ง บูม บูม

你用爱去治疗 我的伤口
nǐ yòng ài qù zhì liáo  wǒ de shāng kǒu
หนี่ ย่ง อ้าย ชวี่ จื้อ เหลียว  หว่อ เตอะ ซาง โข่ว

感觉痛 Toom Toom OK 蹦 Boom Boom
gǎn jué tòng Toom Toom  OK bèng Boom Boom 
ก่าน เจว๋ ท่ง ตูม ตูม  โอเค เปิ้ง บูม บูม

我需要你的时候 你绝不迟到
wǒ xū yào nǐ de shí hòu  nǐ jué bù chí dào
หว่อ ซวี เหย้า หนี่ เตอะ สือ โฮ่ว  หนี่ เจว๋ ปู้ ฉือ เต้า

给我拥抱 跟寂寞唱反调 用温柔调配出特效药
gěi wǒ yōng bào  gēn jì mò chàng fǎn diào  yòng wēn róu diào pèi chū tè xiào yào
เก๋ย หว่อ ยง เป้า  เกิน จี้ มั่ว ช่าง ฝ่าน เตี้ยว  ย่ง เวิน โหรว เตี้ยว เพ่ย ชู เท่อ เสี้ยว เหย้า

**心跳动 Doom Doom Make Me Boom Boom Boom
xīn tiào dòng Doom Doom Make Me Boom Boom Boom
ซิน เที่ยว ต้ง ดูม ดูม เมค มี บูม บูม บูม

Boom Boom Boom Boom Boom

Boom Boom Boom Boom Boom

Boom Boom Boom Boom Boom

爱情的因果循环不可考
ài qíng de yīn guǒ xún huán bù kě kǎo 
อ้าย ฉิง เตอะ ยิน กั่ว สวิน หวน ปู้ เขอ เข่า

承诺它总有一天会抛锚
chéng nuò tā zǒng yǒu yī tiān huì pāo máo
เฉิง นั้ว ทา จ๋ง โหย่ว อี้ เทียน ฮุ่ย เพา เหมา

坏掉的东西就该丢掉
huài diào de dōng xi jiù gāi diū diào 
ไฮว่ เตี้ยว เตอะ ตง ซิ จิ้ว ไก ติว เตี้ยว

你却不放弃坚持到最后一秒
nǐ què bù fàng qì jiān chí dào zuì hòu yī miǎo
หนี่ เชว่ ปู๋ ฟ่าง ชี่ เจียน ฉือ เต้า จุ้ย โฮ่ว อี้ เหมี่ยว

关掉我们失败预告 身体开始燃烧
guān diào wǒ men shī bài yù gào  shēn tǐ kāi shǐ rán shāo 
กวน เตี้ยว หว่อ เมิน ซือ ป้าย อวิ้ เก้า  เซิน ถี่ ไค สื่อ หยาน เซา

倔强的伤痕是骄傲
jué jiàng de shāng hén shì jiāo ào
เจว๋ เจี้ยง เตอะ ซาง เหิน ซื่อ เจียว เอ้า

ซ้ำ *, **

啊~~ 把武装都融掉 啊~~ 凝聚眼泪多美好
AH~~ bǎ wǔ zhuāng dōu róng diào  AH~~ níng jù yǎn lèi duō měi hǎo 
อา~~ ป๋า อู่ จวง โตว หยง เตี้ยว  อา~~ หนิง จวี้ เหยี่ยน เล้ย ตัว เหมย เห่า

啊~~ 保护我要说到 做 到
AH~~ bǎo hù wǒ yào shuō dào  zuò dào
อา~~ เป่า ฮู่ หว่อ เหย้า ซัว เต้า  จั้ว เต้า

ซ้ำ *

心在跳动 Doom Doom Doom OK 蹦 Boom Boom
xīn zài tiào dòng Doom Doom  OK bèng Boom Boom 
ซิน ไจ้ เที่ยว ต้ง ดูม ดูม ดูม  โอเค เปิ้ง บูม บูม

我开始怕寂寞 开始做梦
wǒ kāi shǐ pà jì mò  kāi shǐ zuò mèng
หว่อ ไค สื่อ พ่า จี้ มั่ว  ไค สื่อ จั้ว เมิ่ง

感觉痛 Toom Toom OK 蹦 Boom Boom
gǎn jué tòng Toom Toom  OK bèng Boom Boom 
ก่าน เจว๋ ท่ง ตูม ตูม  โอเค เปิ้ง บูม บูม

你需要我的时候 我绝不迟到
nǐ xū yào wǒ de shí hòu  wǒ jué bù chí dào
หนี่ ซวี เหย้า หว่อ เตอะ สือ โฮ่ว  หว่อ เจว๋ ปู้ ฉือ เต้า

给你拥抱 跟世界唱反调 从遗憾中萃取出微笑
gěi nǐ yōng bào  gēn shì jiè chàng fǎn diào  cóng yí hàn zhōng cuì qǔ chū wēi xiào
เก๋ย หนี่ ยง เป้า  เกิน ซื่อ เจี้ย ช่าง ฝ่าน เตี้ยว  ฉง อี๋ ฮั่น จง ชุ่ย ฉวี่ ชู เวย เสี้ยว

爱跳动 Doom Doom  Make U Boom Boom Boom
ài tiào dòng Doom Doom  Make U Boom Boom Boom
อ้าย เที่ยว ต้ง ดูม ดูม  เมค ยู บูม บูม บูม

Boom Boom Boom Boom Boom

Boom Boom Boom Boom Boom

Boom Boom Boom Boom

Boom Boom Boom Boom Boom

Boom Boom Boom Boom Boom

Boom Boom Boom


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...