วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

Mei Yi Tian Ai Yi Bian (每一天爱一遍) Every Day Love Again - Zhang Rui (Lyrics)

เพลง Měi Yī Tiān Ài Yī Biàn (每一天爱一遍) Every Day Love Again
ศิลปิน Zhāng Ruì (张睿) Ray
อัลบั้ม Zhāng Ruì (张睿) Ray
สังกัด Dream Come True Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง漫步在阳光暖过的街
màn bù zài yáng guāng nuǎn guò de jiē 
ม่าน ปู้ ไจ้ หยาง กวง หน่วน กั้ว เตอะ เจีย

漫步在没有星光闪烁的夜
màn bù zài méi yǒu xīng guāng shǎn shuò de yè
ม่าน ปู้ ไจ้ เหมย โหย่ว ซิง กวง ส่าน ซั่ว เตอะ เย้

双手十指紧扣能走多久就多远 爱不设期限
shuāng shǒu shí zhǐ jǐn kòu néng zǒu duō jiǔ jiù duō yuǎn  ài bù shè qī xiàn
ซวง โส่ว สือ จื่อ จิ่น โค่ว เหนิง โจ่ว ตัว จิ่ว จิ้ว ตัว หย่วน  อ้าย ปู๋ เซ้อ ชี เซี่ยน

*爱情用浪漫仔细翻阅
ài qíng yòng làng màn zǐ xì fān yuè 
อ้าย ฉิง ย่ง ล่าง ม่าน จื่อ ซี่ ฟัน เยว่

你是我每一个目录的起点
nǐ shì wǒ měi yī gè mù lù de qǐ diǎn
หนี่ ซื่อ หว่อ เหม่ย อี๋ เก้อ มู่ ลู่ เตอะ ฉี เตี่ยน

幸福是有你每个清晨在身边
xìng fú shì yǒu nǐ měi gè qīng chén zài shēn biān 
ซิ่ง ฝู ซื่อ โหยว หนี่ เหม่ย เก้อ ชิง เฉิน ไจ้ เซิน เปียน

微笑的脸过一整天 对的人让我遇见把握时间
wēi xiào de liǎn guò yī zhěng tiān  duì de rén ràng wǒ yù jiàn bǎ wò shí jiān
เวย เสี้ยว เตอะ เหลี่ยน กั้ว อี้ เจิ่ง เทียน  ตุ้ย เตอะ เหริน ร่าง หว่อ อวิ้ เจี้ยน ป่า ว่อ สือ เจียน

爱得不顾一切每秒每瞬间
ài de bù gù yī qiè měi miǎo měi shùn jiān
อ้าย เตอะ ปู๋ กู้ อี๋ เชี้ย เหมย เหมี่ยว เหม่ย ซุ่น เจียน

**每一天爱一遍 每一眼都像我们初次见面
měi yī tiān ài yī biàn  měi yī yǎn dōu xiàng wǒ men chū cì jiàn miàn 
เหม่ย อี้ เทียน อ้าย อี๋ เปี้ยน  เหม่ย อี้ เหยี่ยน โตว เซี่ยง หว่อ เมิน ชู ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน

时刻都让我感觉触电
shí kè dōu ràng wǒ gǎn jué chù diàn
สือ เค่อ โตว ร่าง หวอ ก่าน เจว๋ ชู่ เตี้ยน

每一天爱一遍 让我们保温随时新鲜
měi yī tiān ài yī biàn  ràng wǒ men bǎo wēn suí shí xīn xiān
เหม่ย อี้ เทียน อ้าย อี๋ เปี้ยน  ร่าง หว่อ เมิน เป่า เวิน สุย สือ ซิน เซียน

***我爱你怎么会倦
wǒ ài nǐ zěn me huì juàn
หว่อ อ้าย หนี่ เจิ่น เมอะ ฮุ่ย เจวี้ยน

ซ้ำ *, **, ***

偶尔斗气就当我们忙里偷闲
ǒu ěr dòu qì jiù dāng wǒ men máng lǐ tōu xián
โอ๋ว เอ่อ โต้ว ชี่ จิ้ว ตัง หว่อ เมิน หมาง หลี่ โทว เสียน

快不快乐我们一起体验 苦辣和酸甜
kuài bù kuài lè wǒ men yī qǐ tǐ yàn  kǔ là hé suān tián
ไคว่ ปู๋ ไคว่ เล่อ หว่อ เมิน อี้ ฉี ถี่ เหยี้ยน  ขู่ ล่า เหอ ซวน เถียน

ซ้ำ **

我爱你那么完全
wǒ ài nǐ nà me wán quán
หว่อ อ้าย หนี่ น่า เมอะ หวาน เฉวียน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...