วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

Kou Dai De Wen Du (口袋的温度) Temperature of Pocket - Hebe Tian (Lyrics)

เพลง Kǒu Dài De Wēn Dù (口袋的温度) Temperature of Pocket
ศิลปิน Tián Fù Zhēn (田馥甄) Hebe Tian
อัลบั้ม Miǎo Xiǎo (渺小) Insignificance
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

HA HA HA~

辉煌的城市闪着刺眼的光
huī huáng de chéng shì shǎn zhe cì yǎn de guāng 
ฮุย หวง เตอะ เฉิง ซื่อ ส่าน เจอะ ชื่อ เหยี่ยน เตอะ กวง

水泥钢筋玻璃的冰山
shuǐ ní gāng jīn bō lí de bīng shān
สุ่ย หนี กัง จิน ปัว หลี เตอะ ปิง ซาน

没有表情的人们从不同方向 各自带着心事
méi yǒu biǎo qíng de rén men cóng bù tóng fāng xiàng  gè zì dài zhe xīn shì
เหมย โหยว เปี่ยว ฉิง เตอะ เหริน เมิน ฉง ปู้ ถง ฟัง เซี่ยง  เก้อ จื้อ ไต้ เจอะ ซิน ซื่อ

赶往那各自的不同方向
gǎn wǎng nà gè zì de bù tóng fāng xiàng
ก๋าน หว่าง น่า เก้อ จื้อ เตอะ ปู้ ถง ฟัง เซี่ยง

冷漠是冰山里求生的武装
lěng mò shì bīng shān lǐ qiú shēng de wǔ zhuāng 
เหลิ่ง มั่ว ซื่อ ปิง ซาน หลี่ ฉิว เซิง เตอะ อู่ จวง

只怕再被什么给碰撞
zhǐ pà zài bèi shén me gěi pèng zhuàng
จื่อ พ่า ไจ้ เป้ย เสิน เมอะ เก่ย เพิ่ง จ้วง

明明心里面盛着滚烫的情感 很想和谁分享
míng míng xīn lǐ miàn chéng zhe gǔn tàng de qíng gǎn  hěn xiǎng hé shuí fēn xiǎng
หมิง หมิง ซิน หลี่ เมี่ยน เฉิง เจอะ กุ่น ท่าง เตอะ ฉิง ก่าน  เหิน เสี่ยง เหอ สุย เฟิน เสี่ยง

想太多到最后无情无感
xiǎng tài duō dào zuì hòu wú qíng wú gǎn
เสี่ยง ไท่ ตัว เต้า จุ้ย โฮ่ว อู๋ ฉิง อู๋ ก่าน

*你把手伸进我的口袋 就会翻出我
nǐ bǎ shǒu shēn jìn wǒ de kǒu dài  jiù huì fān chū wǒ 
หนี ป๋า โส่ว เซิน จิ้น หว่อ เตอะ โข่ว ไต้  จิ้ว ฮุ่ย ฟัน ชู หว่อ

说不出口的爱
shuō bù chū kǒu de ài 
ซัว ปู้ ชู โข่ว เตอะ อ้าย

有些什么藏在沉默背后 你 感受得出来
yǒu xiē shén me cáng zài chén mò bèi hòu  nǐ  gǎn shòu de chū lái
โหย่ว เซีย เสิน เมอะ ฉาง ไจ้ เฉิน มั่ว เป้ย โฮ่ว  หนี่  ก่าน โซ่ว เตอะ ชู ไหล

我把手伸进你的口袋 原来你也有
wǒ bǎ shǒu shēn jìn nǐ de kǒu dài  yuán lái nǐ yě yǒu
หวอ ป๋า โส่ว เซิน จิ้น หนี่ เตอะ โข่ว ไต้  หยวน ไหล หนี เย๋ โหย่ว

痛苦需要隐瞒
tòng kǔ xū yào yǐn mán 
ท่ง ขู่ ซวี เหย้า หยิ่น หมาน

无论什么躲在笑容背后 我陪你承担 (HO~)
wú lùn shén me duǒ zài xiào róng bèi hòu  wǒ péi nǐ chéng dān  (HO~)
อู๋ ลุ่น เสิน เมอะ ตั่ว ไจ้ เสี้ยว หรง เป้ย โฮ่ว  หว่อ เผย หนี่ เฉิง ตัน  (โฮ้~)

ซ้ำ *

谁活着没有失落失望遗憾 不需要温暖的陪伴
shuí huó zhe méi yǒu shī luò shī wàng yí hàn  bù xū yào wēn nuǎn de péi bàn
สุย หัว เจอะ เหมย โหย่ว ซือ ลั่ว ซือ ว่าง อี๋ ฮั่น  ปู้ ซวี เหย้า เวิน หน่วน เตอะ เผย ปั้น

进来吧孤单彷徨受伤的手掌 口袋里的温度
jìn lái ba gū dān páng huáng shòu shāng de shǒu zhǎng  kǒu dài lǐ de wēn dù 
จิ้น ไหล ป่ะ กู ตัน ผัง หวง โซ่ว ซาง เตอะ โสว จ่าง  โข่ว ไต้ หลี่ เตอะ เวิน ตู้

是会生长爱的 土壤
shì huì shēng zhǎng ài de  tǔ rǎng
ซื่อ ฮุ่ย เซิง จ่าง อ้าย เตอะ  ถู หร่าง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...