วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

Di Da Di Da (滴答滴答) Tick Tick - Zhang Rui (Lyrics)

เพลง Dī Dā Dī Dā (滴答滴答) Tick Tick
ศิลปิน Zhāng Ruì (张睿) Ray
อัลบั้ม Zhāng Ruì (张睿) Ray
สังกัด Dream Come True Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง那天棉花胡同的伞下 遇到了淋湿头发的她
nà tiān mián huā hú tòng de sǎn xià  yù dào le lín shī tóu fa de tā
น่า เทียน เหมียน ฮวา หู ท่ง เตอะ ส่าน เซี่ย  อวิ้ เต้า เลอะ หลิน ซือ โถว ฟะ เตอะ ทา

没了太多语言和牵挂 转身离开像是朵昙花
méi le tài duō yǔ yán hé qiān guà  zhuǎn shēn lí kāi xiàng shì duǒ tán huā
เหมย เลอะ ไท่ ตัว อวิ่ เหยียน เหอ เชียน กว้า  จ่วน เซิน หลี ไค เซี่ยง ซื่อ ตั่ว ถาน ฮวา

操场泛黄的长椅记录的那么清晰
cāo chǎng fàn huáng de cháng yǐ jì lù de nà me qīng xī
เชา ฉ่าง ฟ่าน หวง เตอะ ฉาง อี่ จี้ ลู่ เตอะ น่า เมอะ ชิง ซี

透明色的你常青藤下的回忆
tòu míng sè de nǐ cháng qīng téng xià de huí yì
โท่ว หมิง เซ้อ เตอะ หนี่ ฉาง ชิง เถิง เซี่ย เตอะ หุย อี้

*雨水滴答滴答滴答 你可曾想要留住她
yǔ shuǐ dī dā dī dā dī dā  nǐ kě céng xiǎng yào liú zhù tā 
อวิ๋ สุ่ย ตี ตา ตี ตา ตี ตา  หนี เข่อ เฉิง เสี่ยง เหย้า หลิว จู้ ทา

为什么大雨还要一直下 Woo~
wèi shén me dà yǔ hái yào yī zhí xià  Woo~
เว่ย เสิน เมอะ ต้า อวิ่ ไห เหย้า อี้ จื๋อ เซี่ย  โว้~

翻出熟悉的号码不知怎么按下
fān chū shóu xī de hào mǎ bù zhī zěn me àn xià
ฟัน ชู โสว ซี เตอะ เฮ่า หม่า ปู้ จือ เจิ่น เมอะ อั้น เซี่ย

想说出的话要忘了再咽下 Woo~
xiǎng shuō chū de huà yào wàng le zài yàn xià  Woo~
เสี่ยง ซัว ชู เตอะ ฮว่า เหย้า ว่าง เลอะ ไจ้ เหยี้ยน เซี่ย  โว้~

ซ้ำ *

原来这只是一场忍着泪的凝望
yuán lái zhè zhǐ shì yī chǎng rěn zhe lèi de níng wàng 
หยวน ไหล เจ้อ จื่อ ซื่อ อี้ ฉ่าง เหริ่น เจอะ เล้ย เตอะ หนิง ว่าง

无法缝补碎裂的悲伤
wú fǎ féng bǔ suì liè de bēi shāng
อู๋ ฝ่า เฝิง ปู่ ซุ่ย เลี้ย เตอะ เปย ซาง

还学不会告别的呼吸 斑驳长廊那头没有你
hái xué bù huì gào bié de hū xī  bān bó cháng láng nà tóu méi yǒu nǐ
ไห เสว๋ ปู๋ ฮุ่ย เก้า เปี๋ย เตอะ ฮู ซี  ปัน ปั๋ว ฉาง หลาง น่า โถว เหมย โหยว หนี่

我还在这里为难自己 等待无法回头的奇迹
wǒ hái zài zhè lǐ wéi nán zì jǐ  děng dài wú fǎ huí tóu de qí jī
หว่อ ไห ไจ้ เจ้อ หลี่ เหวย หนาน จื้อ จี่  เติ่ง ไต้ อู๋ ฝ่า หุย โถว เตอะ ฉี จี

易碎的爱情总是敌不过风吹雨打
yì suì de ài qíng zǒng shì dí bù guò fēng chuī yǔ dǎ 
อี้ สุ่ย เตอะ อ้าย ฉิง จ่ง ซื่อ ตี๋ ปู๋ กั้ว เฟิง ชุย อวิ๋ ต่า

时间早已经忘了缠绵的挣扎
shí jiān zǎo yǐ jīng wàng le chán mián de zhēng zhá
สือ เจียน เจ๋า อี่ จิง ว่าง เลอะ ฉาน เหมียน เตอะ เจิง จ๋า

ซ้ำ *

也许是执着太傻 伤口要自己擦
yě xǔ shì zhí zhuó tài shǎ  shāng kǒu yào zì jǐ cā 
เย๋ สวี่ ซื่อ จื๋อ จั๋ว ไท่ ส่า  ซาง โข่ว เหย้า จื้อ จี่ ชา

一切已变化像寂寞的流沙 Woo~
yī qiè yǐ biàn huà xiàng jì mò de liú shā  Woo~
อี๋ เชี้ย อี่ เปี้ยน ฮว่า เซี่ยง จี้ มั่ว เตอะ หลิว ซา  โว้~

ซ้ำ *

原来这只是一场忍着泪的凝望
yuán lái zhè zhǐ shì yī chǎng rěn zhe lèi de níng wàng 
หยวน ไหล เจ้อ จื่อ ซื่อ อี้ ฉ่าง เหริ่น เจอะ เล้ย เตอะ หนิง ว่าง

无法缝补碎裂的悲伤
wú fǎ féng bǔ suì liè de bēi shāng
อู๋ ฝ่า เฝิง ปู่ ซุ่ย เลี้ย เตอะ เปย ซาง

无法回到相恋的地方
wú fǎ huí dào xiāng liàn de dì fāng
อู๋ ฝ่า หุย เต้า เซียง เลี่ยน เตอะ ตี้ ฟัง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...