วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

Ai Wo Han Chu Lai (爱我喊出来) Love Me Shout Out - Show Luo (Lyrics)

เพลง Ài Wǒ Hǎn Chū Lái (爱我喊出来) Love Me Shout Out
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม Shī Zi Hǒu (狮子吼) Lion Roar
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง*别猜 爱因斯坦的想法 脑袋 偶尔让它不听话
bié cāi  ài yīn sī tǎn de xiǎng fǎ  nǎo dài  ǒu ěr ràng tā bù tīng huà
เปี๋ย ไช  อ้าย ยิน ซือ ถ่าน เตอะ เสียง ฝ่า  เหน่า ไต้  โอ๋ว เอ่อ ร่าง ทา ปู้ ทิง ฮว่า

身体 不听使唤想去哪 别怕 我有一颗强心脏
shēn tǐ  bù tīng shǐ huan xiǎng qù nǎ  bié pà  wǒ yǒu yī kē qiáng xīn zàng
เซิน ถี่  ปู้ ทิง สื่อ ฮ่วน เสี่ยง ชวี่ หน่า  เปี๋ย พ่า  หวอ โหย่ว อี้ เคอ เฉียง ซิน จ้าง

没有什么不奇怪 没有什么不能爱
méi yǒu shén me bù qí guài  méi yǒu shén me bù néng ài 
เหมย โหย่ว เสิน เมอะ ปู้ ฉี ไกว้  เหมย โหย่ว เสิน เมอะ ปู้ เหนิง อ้าย

放肆一下更好玩 快乐很简单
fàng sì yī xià gèng hǎo wán  kuài lè hěn jiǎn dān
ฟ่าง ซื่อ อี๋ เซี่ย เกิ้ง เห่า หวาน  ไคว่ เล่อ เหิน เจี่ยน ตัน

今天暂时不装乖 有一点坏更可爱
jīn tiān zàn shí bù zhuāng guāi  yǒu yī diǎn huài gèng kě ài 
จิน เทียน จ้าน สือ ปู้ จวง ไกว  โหย่ว อี้ เตี่ยน ไฮว่ เกิ้ง เข่อ อ้าย

把全世界翻过来 不爱不散
bǎ quán shì jiè fān guò lái  bù ài bù sàn
ป่า เฉวียน ซื่อ เจี้ย ฟัน กั้ว ไหล  ปู๋ อ้าย ปู๋ ซ่าน

**Woo~~~ Yeah~~~

越舞越痛快
yuè wǔ yuè tòng kuài
เยว่ อู่ เยว่ ท่ง ไคว่

Woo~~~ Yeah~~~

爱我喊出来
ài wǒ hǎn chū lái
อ้าย หวอ ห่าน ชู ไหล

ซ้ำ *, **, **

快承认心动是自然反射
kuài chéng rèn xīn dòng shì zì rán fǎn shè 
ไคว่ เฉิง เริ่น ซิน ต้ง ซื่อ จื้อ หยาน ฝ่าน เซ้อ

快转发全人类你最独特
kuài zhuǎn fā quán rén lèi nǐ zuì dú tè
ไคว่ จ่วน ฟา เฉวียน เหริน เล้ย หนี่ จุ้ย ตู๋ เท่อ

邀请你享受我爱的特权 今天起你最宝贝 AH
yāo qǐng nǐ xiǎng shòu wǒ ài de tè quán  jīn tiān qǐ nǐ zuì bǎo bèi  AH
เยา ฉิง หนี่ เสี่ยง โซ่ว หว่อ อ้าย เตอะ เท่อ เฉวียน  จิน เทียน ฉี หนี่ จุ้ย เป่า เป้ย อ่ะ

ซ้ำ **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...