วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

Ai Li Kai (爱离开) My Turn To Cry (Chinese Version) - EXO (Lyrics)

เพลง Ài Lí Kāi (爱离开) My Turn To Cry (Chinese Version)
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. Lù Hán (鹿晗) Lu Han, 
03. Wú Yì Fán (吴亦凡) Kris, 
04. Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho, 
05. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 
06. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun,
07. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
08. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
09. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
10. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO,
11. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
12. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม Shí Èr Yuè De Qí Jī (十二月的奇迹) Miracles in December (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我还在拥抱着 在哭泣的你 那噩梦太清晰
wǒ hái zài yōng bào zhe  zài kū qì de nǐ  nà è mèng tài qīng xī 
หว่อ ไห ไจ้ ยง เป้า เจอะ  ไจ้ คู ชี่ เตอะ หนี่  น่า เอ้อ เมิ่ง ไท่ ชิง ซี

下一秒我也就清醒 心有些叹息 打开窗写信
xià yī miǎo wǒ yě jiù qīng xǐng  xīn yǒu xiē tàn xī  dǎ kāi chuāng xiě xìn
เซี่ย อี้ เหมี่ยว หวอ เย่ จิ้ว ชิง สิ่ง  ซิน โหย่ว เซีย ท่าน ซี  ต่า ไค ชวง เสี่ย ซิ่น

把月光幻想成 仿佛它也正在伤心
bǎ yuè guāng huàn xiǎng chéng  fǎng fú tā yě zhèng zài shāng xīn
ป่า เยว่ กวง ฮ่วน เสี่ยง เฉิง  ฝั่ง ฝู ทา เย่ เจิ้ง ไจ้ ซาง ซิน

Remember你还在 我不想让你Cry Yeah Woo~
Remember nǐ hái zài  wǒ bù xiǎng ràng nǐ Cry Yeah Woo~
รีเมมเบอ หนี่ ไห ไจ้  หว่อ ปู้ เสี่ยง ร่าง หนี่ ไคร  เย้ โว้~

让你笑最灿烂的微笑 离开我的心海
ràng nǐ xiào zuì càn làn de wēi xiào  lí kāi wǒ de xīn hǎi
ร่าง หนี่ เสี้ยว จุ้ย ช่าน ล่าน เตอะ เวย เสี้ยว  หลี ไค หว่อ เตอะ ซิน ไห่

答应我 不要Cry 擦不完眼泪 让我难过 WA~
dā yìng wǒ  bù yào Cry  cā bù wán yǎn lèi  ràng wǒ nán guò  WA~
ตา ยิ่ง หว่อ  ปู๋ เหย้า ไคร  ชา ปู้ หวาน เหยี่ยน เล้ย  ร่าง หว่อ หนาน กั้ว  วา~

爱离开 It's My Turn To Cry
ài lí kāi It's My Turn To Cry 
อ้าย หลี ไค  อิทซ ไม เทิร์น ทู ไคร

星星都在看 眼泪快累积成海
xīng xīng dōu zài kàn  yǎn lèi kuài lěi jī chéng hǎi
ซิง ซิง โตว ไจ้ คั่น  เหยี่ยน เล้ย ไคว่ เหล่ย จี เฉิง ไห่

It's My Turn To Cry

黑夜多璀璨 快关掉眼泪 This Time This Time Yeah~
hēi yè duō cuǐ càn  kuài guān diào yǎn lèi This Time This Time Yeah~
เฮย เย้ ตัว ฉุ่ย ช่าน  ไคว่ กวน เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย  ธิซ ไทม ธิซ ไทม เย้~

有点泛黄的我们的合照 心痛的是我
yǒu diǎn fàn huáng de wǒ men de hé zhào  xīn tòng de shì wǒ 
โหยว เตี่ยน ฟ่าน หวง เตอะ หว่อ เมิน เตอะ เหอ เจ้า  ซิน ท่ง เตอะ ซื่อ หว่อ

无法回到那时候
wú fǎ huí dào nà shí hòu
อู๋ ฝ่า หุย เต้า น่า สือ โฮ่ว

睡不着每个夜晚 关灯后的房间
shuì bù zháo měi gè yè wǎn  guān dēng hòu de fáng jiān 
ซุ่ย ปู้ เจ๋า เหม่ย เก้อ เย้ หว่าน  กวน เติง โฮ่ว เตอะ ฝัง เจียน

用手描绘着 试着画出你的脸
yòng shǒu miáo huì zhe  shì zhe huà chū nǐ de liǎn
ย่ง โส่ว เหมียว ฮุ่ย เจอะ  ซื่อ เจอะ ฮว่า ชู หนี่ เตอะ เหลี่ยน

你害羞的笑脸 和迷幻的双眼 Yeah Hey
nǐ hài xiū de xiào liǎn  hé mí huàn de shuāng yǎn Yeah Hey 
หนี่ ไห้ ซิว เตอะ เสี้ยว เหลี่ยน  เหอ หมี ฮ่วน เตอะ ซวง เหยี่ยน  เย้ เฮ้

多想抱你的我怎么办
duō xiǎng bào nǐ de wǒ zěn me bàn
ตัว เสี่ยง เป้า หนี่ เตอะ หว่อ เจิ่น เมอะ ปั้น

我离开了以后 别哭着Say Goodbye Woo~
wǒ lí kāi le yǐ hòu  bié kū zhe Say Goodbye Woo~ 
หว่อ หลี ไค เลอะ อี่ โฮ่ว  เปี๋ย คู เจอะ เซ กุดไบ โว้~

以后不能来我的臂弯
yǐ hòu bù néng lái wǒ de bì wān
อี่ โฮ่ว ปู้ เหนิง ไหล หว่อ เตอะ ปี้ วัน

爱离开 It's My Turn To Cry
ài lí kāi It's My Turn To Cry 
อ้าย หลี ไค อิทซ ไม เทิร์น ทู ไคร

星星都在看 眼泪快累积成海 Woo~
xīng xīng dōu zài kàn  yǎn lèi kuài lěi jī chéng hǎi  Woo~
ซิง ซิง โตว ไจ้ คั่น  เหยี่ยน เล้ย ไคว่ เหล่ย จี เฉิง ไห่  โว้~

It's My Turn To Cry

黑夜多璀璨 快关掉眼泪 This Time Yeah~~
hēi yè duō cuǐ càn  kuài guān diào yǎn lèi This Time Yeah~
เฮย เย้ ตัว ฉุ่ย ช่าน  ไคว่ กวน เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย  ธิซ ไทม เย้~

OH你的眼泪 This Time Yeah~
OH nǐ de yǎn lèi This Time Yeah~
โอ้ หนี่ เตอะ เหยี่ยน เล้ย ธิซ ไทม เย้~

我 (真的) 还 (舍不得) 在 (放弃) 爱 (我对你) 着 (那份爱) 你
wǒ (zhēn de)  hái (shě bù dé)  zài (fàng qì)  ài (wǒ duì nǐ) zhe (nà fèn ài) nǐ
หว่อ (เจิน เตอะ)  ไห (เส่อ ปู้ เต๋อ)  ไจ้ (ฟ่าง ชี่)  อ้าย (หว่อ ตุ้ย หนี่)  เจอะ (น่า เฟิ่น อ้าย)  หนี่

(所以我才让你离去)
(suǒ yǐ wǒ cái ràng nǐ lí qù)
(สัว อี่ หว่อ ไฉ ร่าง หนี่ หลี ชวี่)

请 (擦去) 你 (的泪滴) 别 (还在) 再哭 (我心中)
qǐng (cā qù)  nǐ (de lèi dī)  bié (hái zài)  zài kū (wǒ xīn zhōng)
ฉิ่ง (ชา ชวี่)  หนี่ (เตอะ เล้ย ตี)  เปี๋ย (ไห ไจ้)  ไจ้ คู (หว่อ ซิน จง)

I'm Missing You Huu

爱离开 It's My Turn To Cry 
ài lí kāi  It's My Turn To Cry 
อ้าย หลี ไค  อิทซ ไม เทิร์น ทู ไคร

OH 星星都在看 眼泪快累积成海 Yeah~
OH xīng xīng dōu zài kàn  yǎn lèi kuài lěi jī chéng hǎi  Yeah~
โอ้ ซิง ซิง โตว ไจ้ คั่น  เหยี่ยน เล้ย ไคว่ เหล่ย จี เฉิง ไห่  เย้~

It's My Turn To Cry

黑夜多璀璨 快关掉眼泪 This Time
hēi yè duō cuǐ càn  kuài guān diào yǎn lèi This Time
เฮย เย้ ตัว ฉุ่ย ช่าน  ไคว่ กวน เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย  ธิซ ไทม

请你别哭 Baby
qǐng nǐ bié kū Baby
ฉิง หนี่ เปี๋ย คู  เบบี้

爱离开 It's My Turn To Cry 
ài lí kāi It's My Turn To Cry 
อ้าย หลี ไค  อิทซ ไม เทิร์น ทู ไคร

OH 星星都在看 眼泪快累积成海
OH xīng xīng dōu zài kàn  yǎn lèi kuài lěi jī chéng hǎi
โอ้ ซิง ซิง โตว ไจ้ คั่น  เหยี่ยน เล้ย ไคว่ เหล่ย จี เฉิง ไห่

HO NO NO Baby  It's My Turn To Cry

黑夜多璀璨 快关掉眼泪 This Time
hēi yè duō cuǐ càn  kuài guān diào yǎn lèi This Time
เฮย เย้ ตัว ฉุ่ย ช่าน  ไคว่ กวน เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย  ธิซ ไทม

快关掉眼泪 This Time 快关掉眼泪 This Time 还在爱你 Yeah
kuài guān diào yǎn lèi This Time  kuài guān diào yǎn lèi This Time  hái zài ài nǐ Yeah
ไคว่ กวน เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย  ธิซ ไทม  ไคว่ กวน เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย  ธิซ ไทม  ไห ไจ้ อ้าย หนี่ เย้

快关掉眼泪 This Time 还在爱你 Woo~
kuài guān diào yǎn lèi This Time  hái zài ài nǐ Woo~
ไคว่ กวน เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย  ธิซ ไทม  ไห ไจ้ อ้าย หนี่  โว้~

我爱你 我爱你 你别再哭 关掉眼泪 Woo Woo~
wǒ ài nǐ  wǒ ài nǐ  nǐ bié zài kū  guān diào yǎn lèi  Woo Woo~
หว่อ อ้าย หนี่  หว่อ อ้าย หนี่  หนี่ เปี๋ย ไจ้ คู  กวน เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย  โว้ โว้~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...