วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Zhong Shen Da Shi (终身大事) Marriage - Hebe Tian (Lyrics)


เพลง Zhōng Shēn Dà Shì (终身大事) Marriage
ศิลปิน Tián Fù Zhēn (田馥甄) Hebe Tian (Hebe Tien)
อัลบั้ม Miǎo Xiǎo (渺小) Insignificance
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

还没 让月亮每个圆缺看着都一样圆满
hái méi  ràng yuè liàng měi gè yuán quē kàn zhe dōu yī yàng yuán mǎn
ไห เหมย  ร่าง เยว่ เลี่ยง เหม่ย เก้อ หยวน เชว คั่น เจอะ โตว อี๋ ย่าง หยวน หม่าน

还没 为南极造出永不融化的冰山
hái méi  wèi nán jí zào chū yǒng bù róng huà de bīng shān 
ไห เหมย  เว่ย หนาน จี๋ เจ้า ชู หย่ง ปู้ หรง ฮว่า เตอะ ปิง ซาน

还没有为恐龙默哀
hái méi yǒu wèi kǒng lóng mò āi
ไห เหมย โหย่ว เว่ย ข่ง หลง มั่ว อาย

还没帮马力欧再闯一关 天使的礼物还没拆
hái méi bāng MǎLìŌu zài chuǎng yī guān  tiān shǐ de lǐ wù hái méi chāi
ไห เหมย ปัง หม่าลี่โอว ไจ้ ฉ่วง อี้ กวน  เทียน สื่อ เตอะ หลี่ อู้ ไห เหมย ไช

NO NO

怎么能 从容地 擦亮烛光分享晚餐
zěn me néng  cóng róng de  cā liàng zhú guāng fēn xiǎng wǎn cān 
เจิ่น เมอะ เหนิง  ฉง หรง เตอะ  ชา เลี่ยง จู๋ กวง เฟิน เสียง หว่าน ชัน

怎么能 放心地 烫平谁平凡的衬衫
zěn me néng  fàng xīn de  tàng píng shuí píng fán de chèn shān
เจิ่น เมอะ เหนิง  ฟ่าง ซิน เตอะ  ท่าง ผิง สุย ผิง ฝาน เตอะ เชิ่น ซาน

*说爱简单 不如我先 把大事做完
shuō ài jiǎn dān  bù rú wǒ xiān  bǎ dà shì zuò wán 
ซัว อ้าย เจี่ยน ตัน  ปู้ หยู หว่อ เซียน  ป่า ต้า ซื่อ จั้ว หวาน

谈情 能有多难 难道等等 天下就大乱
tán qíng  néng yǒu duō nán  nán dào děng děng  tiān xià jiù dà luàn
ถาน ฉิง  เหนิง โหย่ว ตัว หนาน  หนาน เต้า เติ๋ง เติ่ง  เทียน เซี่ย จิ้ว ต้า ล่วน

下一秒火星 说不定 会水漫金山
xià yī miǎo huǒ xīng  shuō bù dìng  huì shuǐ màn jīn shān 
เซี่ย อี้ เหมี่ยว หั่ว ซิง  ซัว ปู๋ ติ้ง  ฮุ่ย สุ่ย ม่าน จิน ซาน

哪个 好人类 会只是旁观
nǎ gè  hǎo rén lèi  huì zhǐ shì páng guān
หน่า เก้อ  เห่า เหริน เล้ย  ฮุ่ย จื่อ ซื่อ ผัง กวน

还没 为我花草找到永不会凋谢的伴
hái méi  wèi wǒ huā cǎo zhǎo dào yǒng bù huì diāo xiè de bàn 
ไห เหมย  เว่ย หว่อ ฮวา เฉ่า เจ่า เต้า หย่ง ปู๋ ฮุ่ย เตียว เซี้ย เตอะ ปั้น

还没 为宠物找到不会吃腻的饼干
hái méi  wèi chǒng wù zhǎo dào bù huì chī nì de bǐng gān
ไห เหมย  เว่ย ฉ่ง อู้ เจ่า เต้า ปู๋ ฮุ่ย ชือ นี่ เตอะ ปิ่ง กัน 

还没学会拒绝加班 还没有分清孤独和孤单
hái méi xué huì jù jué jiā bān  hái méi yǒu fēn qīng gū dú hé gū dān 
ไห เหมย เสว๋ ฮุ่ย จวี้ เจว๋ เจีย ปัน  ไห เหมย โหย่ว เฟิน ชิง กู ตู๋ เหอ กู ตัน

流言和谎言还没散
liú yán hé huǎng yán hái méi sàn
หลิว เหยียน เหอ ห่วง เหยียน ไห เหมย ซ่าน

HA Woo Woo HO

怎么能 从容地 讨论戒指上的图案
zěn me néng  cóng róng de  tǎo lùn jiè zhǐ shàng de tú àn 
เจิ่น เมอะ เหนิง  ฉง หรง เตอะ  เถ่า ลุ่น เจี้ย จื่อ ซ่าง เตอะ ถู อั้น

怎么能 放心地 告诉下一代要乐观
zěn me néng  fàng xīn de  gào su xià yī dài yào lè guān
เจิ่น เมอะ เหนิง  ฟ่าง ซิน เตอะ  เก้า สุ เซี่ย อี๋ ไต้ เหย้า เล่อ กวน

Woo Woo Woo Woo

ซ้ำ *

若爱简单 不如我先 把大事做完
ruò ài jiǎn dān  bù rú wǒ xiān  bǎ dà shì zuò wán 
ยั่ว อ้าย เจี่ยน ตัน  ปู้ หยู หว่อ เซียน  ป่า ต้า ซื่อ จั้ว หวาน

谈情 能有多难 补好青天 我再试试看
tán qíng  néng yǒu duō nán  bǔ hǎo qīng tiān  wǒ zài shì shì kàn
ถาน ฉิง  เหนิง โหย่ว ตัว หนาน  ปู๋ เห่า ชิง เทียน  หว่อ ไจ้ ซื่อ ซื่อ คั่น

下一秒银河 说不定 又会有大战
xià yī miǎo yín hé  shuō bù dìng  yòu huì yǒu dà zhàn 
เซี่ย อี้ เหมี่ยว หยิน เหอ  ซัว ปู๋ ติ้ง  โย่ว ฮุ่ย โหย่ว ต้า จ้าน

这次 会有谁 想一起去玩 AH~
zhè cì  huì yǒu shuí  xiǎng yī qǐ qù wán AH~
เจ้อ ชื่อ  ฮุ่ย โหย่ว สุย  เสี่ยง อี้ ฉี่ ชวี่ หวาน  อา~


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...