วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Zhe Ge Ren Yi Jing Yu Wo Wu Guan (这个人已经与我无关) He's Gone - Hebe Tian (Lyrics)


เพลง Zhè Gè Rén Yǐ Jīng Yǔ Wǒ Wú Guān (这个人已经与我无关) He's Gone
ศิลปิน Tián Fù Zhēn (田馥甄) Hebe Tian (Hebe Tien)
อัลบั้ม Miǎo Xiǎo (渺小) Insignificance
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

杂志说 狮子座本星期艳遇很多
zá zhì shuō  shī zi zuò běn xīng qī yàn yù hěn duō 
จ๋า จื้อ ซัว  ซือ จึ จั้ว เปิ่น ซิง ชี เหยี้ยน อวิ้ เหิ่น ตัว

为什么我还是会眉头一锁
wèi shén me wǒ hái shì huì méi tóu yī suǒ
เว่ย เสิน เมอะ หว่อ ไห ซื่อ ฮุ่ย เหมย โถว อี้ สั่ว

有几个朋友说 他最近老了很多
yǒu jǐ gè péng yǒu shuō  tā zuì jìn lǎo le hěn duō 
โหยว จี่ เก้อ เผิง โหย่ว ซัว  ทา จุ้ย จิ้น เหล่า เลอะ เหิ่น ตัว

我苦笑 我为什么还在乎这个
wǒ kǔ xiào  wǒ wèi shén me hái zài hu zhè gè
หวอ ขู่ เสี้ยว  หว่อ เว่ย เสิน เมอะ ไห ไจ้ ฮุ เจ้อ เก้อ

*其实这个人 已与我无关
qí shí zhè gè rén  yǐ yǔ wǒ wú guān 
ฉี สือ เจ้อ เก้อ เหริน  อี๋ อวิ๋ หว่อ อู๋ กวน

翻他的脸书 翻得这么晚
fān tā de liǎn shū  fān de zhè me wǎn 
ฟัน ทา เตอะ เหลี่ยน ซู  ฟัน เตอะ เจ้อ เมอะ หว่าน

不过是我手指头 自作主张的坏习惯 (Wuu Woo~)
bù guò shì wǒ shǒu zhǐ tou  zì zuò zhǔ zhāng de huài xí guan  (Wuu Woo~)
ปู๋ กั้ว ซื่อ หวอ โสว จื่อ โถว  จื้อ จั้ว จู่ จาง เตอะ ไฮว่ สี ก้วน  (อู้ โว้~)

其实这个人 已与我无关
qí shí zhè gè rén  yǐ yǔ wǒ wú guān 
ฉี สือ เจ้อ เก้อ เหริน  อี๋ อวิ๋ หว่อ อู๋ กวน

当他看到我 婚礼邀请函
dāng tā kàn dào wǒ  hūn lǐ yāo qǐng hán 
ตัง ทา คั่น เต้า หว่อ  ฮุน หลี่ เยา ฉิ่ง หาน

他一定也这样说 心中不起一丝波澜
tā yī dìng yě zhè yàng shuō  xīn zhōng bù qǐ yī sī bō lán
ทา อี๋ ติ้ง เย่ เจ้อ ย่าง ซัว  ซิน จง ปู้ ฉี่ อี้ ซือ ปัว หลาน

一二三 一二三 健身房 灯还没关
yī èr sān  yī èr sān  jiàn shēn fáng  dēng hái méi guān 
อี เอ้อ ซาน  อี เอ้อ ซาน  เจี้ยน เซิน ฝัง  เติง ไห เหมย กวน

突然间 才想起来 是为谁流汗~
tū rán jiān  cái xiǎng qǐ lái  shì wèi shuí liú hàn~
ทู หยาน เจียน  ไฉ เสียง ฉี่ ไหล  ซื่อ เว่ย สุย หลิว ฮั่น~

ซ้ำ *

其实这个人 已与我无关
qí shí zhè gè rén  yǐ yǔ wǒ wú guān 
ฉี สือ เจ้อ เก้อ เหริน  อี๋ อวิ๋ หว่อ อู๋ กวน

有天我照片 出现讣闻版
yǒu tiān wǒ zhào piàn  chū xiàn fù wén bǎn
โหย่ว เทียน หว่อ เจ้า เพี่ยน  ชู เซี่ยน ฟู่ เหวิน ป่าน

他一定也这样说 心中不起一丝波澜
tā yī dìng yě zhè yàng shuō  xīn zhōng bù qǐ yī sī bō lán
ทา อี๋ ติ้ง เย่ เจ้อ ย่าง ซัว  ซิน จง ปู้ ฉี่ อี้ ซือ ปัว หลาน

其实这个人 已与我无关
qí shí zhè gè rén  yǐ yǔ wǒ wú guān 
ฉี สือ เจ้อ เก้อ เหริน  อี๋ อวิ๋ หว่อ อู๋ กวน

手机里的他 笑得多灿烂
shǒu jī lǐ de tā  xiào de duō càn làn 
โส่ว จี หลี่ เตอะ ทา  เสี้ยว เตอะ ตัว ช่าน ล่าน

不过是一直很忙 无用的资料忘了删 (Woo~)
bù guò shì yī zhí hěn máng  wú yòng de zī liào wàng le shān (Woo~)
ปู๋ กั้ว ซื่อ อี้ จื๋อ เหิ่น หมาง  อู๋ ย่ง เตอะ จือ เลี่ยว ว่าง เลอะ ซาน  (โว้~)

其实这个人 已与我无关
qí shí zhè gè rén  yǐ yǔ wǒ wú guān 
ฉี สือ เจ้อ เก้อ เหริน  อี๋ อวิ๋ หว่อ อู๋ กวน

他前面的路 是光明暗淡
tā qián miàn de lù  shì guāng míng àn dàn 
ทา เฉียน เมี่ยน เตอะ ลู่  ซื่อ กวง หมิง อั้น ตั้น

我决定袖手旁观 至少不能比他更慢
wǒ jué dìng xiù shǒu páng guān  zhì shǎo bù néng bǐ tā gèng màn
หว่อ เจว๋ ติ้ง ซิ่ว โส่ว ผัง กวน  จื้อ เส่า ปู้ เหนิง ปี่ ทา เกิ้ง ม่าน


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...