วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Wu Chang (无常) Fickle - Hebe Tian (Lyrics)


เพลง Wú Cháng (无常) Fickle
ศิลปิน Tián Fù Zhēn (田馥甄) Hebe Tian (Hebe Tien)
อัลบั้ม Miǎo Xiǎo (渺小) Insignificance
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

南极开的花 已那么香 沙漠中的鱼 开始歌唱
nán jí kāi de huā  yǐ nà me xiāng  shā mò zhōng de yú  kāi shǐ gē chàng
หนาน จี๋ ไค เตอะ ฮวา  อี่ น่า เมอะ เซียง  ซา มั่ว จง เตอะ อวิ๋  ไค สื่อ เกอ ช่าง

如果你竟然 别来无恙 只好怪时光 还不够漫长
rú guǒ nǐ jìng rán  bié lái wú yàng  zhǐ hǎo guài shí guāng  hái bù gòu màn cháng
หยู กั๋ว หนี่ จิ้ง หยาน  เปี๋ย ไหล อู๋ ย่าง  จื๋อ เห่า ไกว้ สือ กวง  ไห ปู๋ โก้ว ม่าน ฉาง

就像我眼睛 已会结霜 耳朵嫁给了 真正的谎
jiù xiàng wǒ yǎn jing  yǐ huì jié shuāng  ěr duo jià gěi le  zhēn zhèng de huǎng
จิ้ว เซี่ยง หวอ เหยี่ยน จิง  อี่ ฮุ่ย เจี๋ย ซวง  เอ่อ ตัว เจี้ย เก่ย เลอะ  เจิน เจิ้ง เตอะ ห่วง

若还说我和 从前一样 怎么对得起 人生的荒唐
ruò hái shuō wǒ hé  cóng qián yī yàng  zěn me duì de qǐ  rén shēng de huāng táng
ยั่ว ไห ซัว หว่อ เหอ  ฉง เฉียน อี๋ ย่าง  เจิ่น เมอะ ตุ้ย เตอะ ฉี่  เหริน เซิง เตอะ ฮวง ถาง

让 寒暄都吹成 风 让 重逢全做成 梦
ràng  hán xuān dōu chuī chéng  fēng  ràng chóng féng quán zuò chéng  mèng 
ร่าง  หาน เซวียน โตว ชุย เฉิง  เฟิง  ร่าง  ฉง เฝิง เฉวียน จั้ว เฉิง  เมิ่ง

来让所有遗憾 沦为所谓遗忘 应了那句无常
lái ràng suǒ yǒu yí hàn  lún wéi suǒ wèi yí wàng  yīng le nà jù wú cháng
ไหล ร่าง สัว โหย่ว อี๋ ฮั่น  หลุน เหวย สั่ว เว่ย อี๋ ว่าง  ยิง เลอะ น่า จวี้ อู๋ ฉาง

哪里还找得到 当时月亮 每一秒星光 都在变幻
nǎ lǐ hái zhǎo de dào  dāng shí yuè liàng  měi yī miǎo xīng guāng  dōu zài biàn huàn
หนา หลี่ ไห เจ่า เตอะ เต้า  ตัง สือ เยว่ เลี่ยง  เหม่ย อี้ เหมี่ยว ซิง กวง  โตว ไจ้ เปี้ยน ฮ่วน

别说你的心 还是那样 桑田和沧海 该有多失望
bié shuō nǐ de xīn  hái shì nà yàng  sāng tián hé cāng hǎi  gāi yǒu duō shī wàng
เปี๋ย ซัว หนี่ เตอะ ซิน  ไห ซื่อ น่า ย่าง  ซาง เถียน เหอ ชาง ไห่  ไก โหย่ว ตัว ซือ ว่าง

让 你不再认识 我 让 我不怕放过 我
ràng  nǐ bù zài rèn shi  wǒ  ràng  wǒ bù pà fàng guò  wǒ 
ร่าง  หนี่ ปู๋ ไจ้ เริ่น ซึ  หว่อ  ร่าง  หว่อ ปู๋ พ่า ฟ่าง กั้ว  หว่อ

来让所有遗憾 再不用被遗忘 成全那句无常
lái ràng suǒ yǒu yí hàn  zài bù yòng bèi yí wàng  chéng quán nà jù wú cháng
ไหล ร่าง สัว โหย่ว อี๋ ฮั่น  ไจ้ ปู๋ ย่ง เป้ย อี๋ ว่าง  เฉิง เฉวียน น่า จวี้ อู๋ ฉาง

Hmm Hmm Hmm Woo Woo  Hmm Hmm Hmm Woo Woo 

Hmm Hmm Hmm Woo Woo  Hmm Hmm Hmm Woo

就让所有遗忘 都忘了怎么忘 就让无常如常
jiù ràng suǒ yǒu yí wàng  dōu wàng le zěn me wàng  jiù ràng wú cháng rú cháng
จิ้ว ร่าง สัว โหย่ว อี๋ ว่าง  โตว ว่าง เลอะ เจิ่น เมอะ ว่าง  จิ้ว ร่าง อู๋ ฉาง หยู ฉาง


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...