วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Wo De Huang Hou (我的皇后) My Queen - Show Luo (Lyrics)

เพลง Wǒ De Huáng Hòu (我的皇后) My Queen
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม Shī Zi Hǒu Zhī Wǔ Hún Zài Xiàn Guàn Jūn ENCORE Bǎn (狮子吼之舞魂再现ENCORE) Lion Roar Dance Soul Returns ENCORE
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*你就是我的皇后 统治我星球
nǐ jiù shì wǒ de huáng hòu  tǒng zhì wǒ xīng qiú 
หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ เตอะ หวง โฮ่ว  ถ่ง จื้อ หว่อ ซิง ฉิว

举起我的手放在胸口 宣誓为你效忠
jǔ qǐ wǒ de shǒu fàng zài xiōng kǒu  xuān shì wèi nǐ xiào zhōng
จวี๋ ฉี หว่อ เตอะ โส่ว ฟ่าง ไจ้ โซวง โข่ว  เซวียน ซื่อ เว่ย หนี่ เสี้ยว จง

亲爱的皇后 骑士在等候
qīn ài de huáng hòu  qí shì zài děng hòu 
ชิน อ้าย เตอะ หวง โฮ่ว  ฉี ซื่อ ไจ้ เติ่ง โฮ่ว

请一步一步跟我登上爱的宝座
qǐng yī bù yī bù gēn wǒ dēng shàng ài de bǎo zuò
ฉิ่ง อี๋ ปู้ อี๋ ปู้ เกิน หว่อ เติง ซ่าง อ้าย เตอะ เป่า จั้ว

心甘情愿为了你去吹风
xīn gān qíng yuàn wèi le nǐ qù chuī fēng 
ซิน กัน ฉิง ย่วน เว่ย เลอะ หนี่ ชวี่ ชุย เฟิง

为了你发现我原来拥有痴情的血统
wèi le nǐ fā xiàn wǒ yuán lái yōng yǒu chī qíng de xuè tǒng
เว่ย เลอะ หนี่ ฟา เซี่ยน หว่อ หยวน ไหล ยง โหย่ว ชือ ฉิง เตอะ เซว่ ถ่ง

My only one

你的梦想交给我来奋斗
nǐ de mèng xiǎng jiāo gěi wǒ lái fèn dòu 
หนี่ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง เจียว เก๋ย หว่อ ไหล เฟิ่น โต้ว

而那些惹你不开心的 我来问候
ér nà xiē rě nǐ bù kāi xīn de  wǒ lái wèn hòu
เอ๋อ น่า เซีย เหยอ หนี่ ปู้ ไค ซิน เตอะ  หว่อ ไหล เวิ่น โฮ่ว

OH OH

**从今以后 麻烦你天天对我予取 又予求
cóng jīn yǐ hòu  má fan nǐ tiān tiān duì wǒ yú qǔ  yòu yú qiú
ฉง จิน อี่ โฮ่ว  หมา ฝาน หนี่ เทียน เทียน ตุ้ย หว่อ อวิ๋ ฉวี่  โย่ว อวิ๋ ฉิว

从今以后 你拥有特权随时想我念我吻我抱我
cóng jīn yǐ hòu  nǐ yōng yǒu tè quán suí shí xiǎng wǒ niàn wǒ wěn wǒ bào wǒ 
ฉง จิน อี่ โฮ่ว  หนี่ ยง โหย่ว เท่อ เฉวียน สุย สือ เสียง หว่อ เนี่ยน หว่อ เหวิน หว่อ เป้า หว่อ

因为这个宇宙
yīn wèi zhè gè yǔ zhòu 
ยิน เว่ย เจ้อ เก้อ อวิ่ โจ้ว

我只愿意 我只愿意 为你低头 为你低头
wǒ zhǐ yuàn yì  wǒ zhǐ yuàn yì  wèi nǐ dī tóu  wèi nǐ dī tóu
หวอ จื่อ ย่วน อี้  หวอ จื่อ ย่วน อี้  เว่ย หนี่ ตี โถว  เว่ย หนี่ ตี โถว 

ซ้ำ *

你的美好让我砰然心动
nǐ de měi hǎo ràng wǒ pēng rán xīn dòng 
หนี่ เตอะ เหมย เห่า ร่าง หว่อ เพิง หยาน ซิน ต้ง

爱果然值得浪费再多的时间去等候
ài guǒ rán zhí dé làng fèi zài duō de shí jiān qù děng hòu
อ้าย กั่ว หยาน จื๋อ เต๋อ ล่าง เฟ่ย ไจ้ ตัว เตอะ สือ เจียน ชวี่ เติ่ง โฮ่ว

My only one

铺上红毯气球缓缓升空
pù shàng hóng tǎn qì qiú huǎn huǎn shēng kōng
พู่ ซ่าง หง ถ่าน ชี่ ฉิว หวน ห่วน เซิง คง

明天的幸福让我为你 量身订做
míng tiān de xìng fú ràng wǒ wèi nǐ  liáng shēn dìng zuò 
หมิง เทียน เตอะ ซิ่ง ฝู ร่าง หว่อ เว่ย หนี่  เหลียง เซิน ติ้ง จั้ว 

OH OH

从今以后 爱到你没有空去寂寞 去难过
cóng jīn yǐ hòu  ài dào nǐ méi yǒu kòng qù jì mò  qù nán guò
ฉง จิน อี่ โฮ่ว  อ้าย เต้า หนี่ เหมย โหย่ว ค่ง ชวี่ จี้ มั่ว  ชวี่ หนาน กั้ว

从今以后 这世上只有你能陪我伴我懂我爱我
cóng jīn yǐ hòu  zhè shì shàng zhǐ yǒu nǐ néng péi wǒ bàn wǒ dǒng wǒ ài wǒ 
ฉง จิน อี่ โฮ่ว  เจ้อ ซื่อ ซ่าง จื๋อ โหยว หนี่ เหนิง เผย หว่อ ปั้น หว่อ ต๋ง หว่อ อ้าย หว่อ

谁来说都没用
shuí lái shuō dōu méi yòng 
สุย ไหล ซัว โตว เหมย ย่ง

我只保卫 我只保卫 你的笑容 你的笑容
wǒ zhǐ bǎo wèi  wǒ zhǐ bǎo wèi  nǐ de xiào róng  nǐ de xiào róng
หวอ จื๋อ เป่า เว่ย  หวอ จื๋อ เป่า เว่ย  หนี่ เตอะ เสี้ยว หยง  หนี่ เตอะ เสี้ยว หยง

ซ้ำ *, **, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...