วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Shuo Ni Ai Wo (说你爱我) Say You Love Me - Zhang Rui Feat.Nana (Lyrics)

เพลง Shuō Nǐ Ài Wǒ (说你爱我) Say You Love Me
ศิลปิน Zhāng Ruì (张睿) Ray Feat.Xǔ Yì Nà (许艺娜) Nana
อัลบั้ม Zhāng Ruì (张睿) Ray
สังกัด Dream Come True Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง张睿 : 习惯每个晚上你和我隔着电话
ZhāngRuì : xí guàn měi gè wǎn shàng nǐ hé wǒ gé zhe diàn huà
Ray : สี ก้วน เหม่ย เก้อ หว่าน ซ่าง หนี่ เหอ หว่อ เก๋อ เจอะ เตี้ยน ฮว่า

不知不觉就几个钟头 感觉你不开心该怎么做
bù zhī bù jué jiù jǐ gè zhōng tóu  gǎn jué nǐ bù kāi xīn gāi zěn me zuò
ปู้ จือ ปู้ เจว๋ จิ้ว จี่ เก้อ จง โถว  ก่าน เจว๋ หนี่ ปู้ ไค ซิน ไก เจิ่น เมอะ จั้ว

电话里为你唱情歌 把会的为你一首接着一首
diàn huà lǐ wèi nǐ chàng qíng gē  bǎ huì de wèi nǐ yī shǒu jiē zhe yī shǒu
เตี้ยน ฮว่า หลี่ เว่ย หนี่ ช่าง ฉิง เกอ  ป่า ฮุ่ย เตอะ เว่ย หนี่ อี้ โส่ว เจีย เจอะ อี้ โส่ว

许艺娜 : 感谢你陪着我在我难过的时候
XǔYìNà : gǎn xiè nǐ péi zhe wǒ zài wǒ nán guò de shí hòu 
Nana : ก่าน เซี้ย หนี่ เผย เจอะ หว่อ ไจ้ หว่อ หนาน กั้ว เตอะ สือ โฮ่ว

你总在不经意间就能逗我笑
nǐ zǒng zài bù jīng yì jiān jiù néng dòu wǒ xiào
หนี จ่ง ไจ้ ปู้ จิง อี้ เจียน จิ้ว เหนิง โต้ว หว่อ เสี้ยว

开始有一点点心动 是否你有什么想要对我说                                                  
kāi shǐ yǒu yī diǎn diǎn xīn dòng  shì fǒu nǐ yǒu shén me xiǎng yào duì wǒ shuō 
ไค สือ โหย่ว อี้ เตี๋ยน เตี่ยน ซิน ต้ง  ซื่อ โฝ่ว หนี โหย่ว เสิน เมอะ เสี่ยง เหย้า ตุ้ย หว่อ ซัว 

Woo~

*许艺娜 : 说你爱我
XǔYìNà : shuō nǐ ài wǒ
Nana : ซัว หนี่ อ้าย หว่อ

张睿 : Hey Gril丘比特也点头
ZhāngRuì : Hey Gril QiūBǐTè yě diǎn tóu
Ray : เฮ้ เกิร์ล ชิวปี่เท่อ เย๋ เตี่ยน โถว

许艺娜 : 说你爱我
XǔYìNà : shuō nǐ ài wǒ
Nana : ซัว หนี่ อ้าย หว่อ

张睿 : 奇怪你怎么会脸红
ZhāngRuì : qí guài nǐ zěn me huì liǎn hóng
Ray : ฉี ไกว้ หนี เจิ่น เมอะ ฮุ่ย เหลี่ยน หง

微笑着牵手 人生又有什么能够比爱还长久
wēi xiào zhe qiān shǒu  rén shēng yòu yǒu shén me néng gòu bǐ ài hái cháng jiǔ
เวย เสี้ยว เจอะ เชียน โส่ว  เหริน เซิง โย่ว โหย่ว เสิน เมอะ เหนิง โก้ว ปี่ อ้าย ไห ฉาง จิ่ว

许艺娜 : 说你爱我
XǔYìNà : shuō nǐ ài wǒ
Nana : ซัว หนี่ อ้าย หว่อ

张睿 : 终于勇敢的说出口
ZhāngRuì : zhōng yú yǒng gǎn de shuō chū kǒu
Ray : จง อวิ๋ หยง ก่าน เตอะ ซัว ชู โข่ว

许艺娜 : 说你爱我
XǔYìNà : shuō nǐ ài wǒ
Nana : ซัว หนี่ อ้าย หว่อ

张睿 : 是否你也有种感动
ZhāngRuì : shì fǒu nǐ yě yǒu zhǒng gǎn dòng
Ray : ซื่อ โฝ่ว หนี เย่ โหยว จ่ง ก่าน ต้ง

张睿 : 十指相扣 牵着手两个人每天说一句
ZhāngRuì : shí zhǐ xiāng kòu  qiān zhe shǒu liǎng gè rén měi tiān shuō yī jù
Ray : สือ จื่อ เซียง โค่ว  เชียน เจอะ โสว เหลี่ยง เก้อ เหริน เหม่ย เทียน ซัว อี๋ จวี้

I Love You

喜欢你的声音缠绕着什么时候
xǐ huān nǐ de shēng yīn chán rào zhe shén me shí hòu 
สี่ ฮวน หนี่ เตอะ เซิง ยิน ฉาน เร่า เจอะ เสิน เมอะ สือ โฮ่ว

不知不觉侵占我生活
bù zhī bù jué qīn zhàn wǒ shēng huó
ปู้ จือ ปู้ เจว๋ ชิน จ้าน หว่อ เซิง หัว

感觉像上了瘾无药可救 陶醉在听你一直说
gǎn jué xiàng shàng le yǐn wú yào kě jiù  táo zuì zài tīng nǐ yī zhí shuō
ก่าน เจว๋ เซี่ยง ซ่าง เลอะ หยิ่น อู๋ เหย้า เข่อ จิ้ว  เถา จุ้ย ไจ้ ทิง หนี่ อี้ จื๋อ ซัว

谱成了旋律一首接着一首
pǔ chéng le xuán lǜ yī shǒu jiē zhe yī shǒu
ผู่ เฉิง เลอะ เสวียน ลวี้ อี้ โส่ว เจีย เจอะ อี้ โส่ว

许艺娜 : 习惯你陪着我给我倾诉的出口
XǔYìNà : xí guàn nǐ péi zhe wǒ gěi wǒ qīng sù de chū kǒu
Nana : สี ก้วน หนี่ เผย เจอะ หว่อ เก๋ย หว่อ ชิง ซู่ เตอะ ชู โข่ว

有时候给我安慰或是点点头
yǒu shí hòu gěi wǒ ān wèi huò shì diǎn diǎn tóu 
โหย่ว สือ โฮ่ว เก๋ย หว่อ อัน เว่ย ฮั่ว ซื่อ เตี๋ยน เตี่ยน โถว

作一个完美的听众
zuò yī gè wán měi de tīng zhòng
จั้ว อี๋ เก้อ หวาน เหม่ย เตอะ ทิง จ้ง

是否你也有什么想要对我说 Woo~
shì fǒu nǐ yě yǒu shén me xiǎng yào duì wǒ shuō  Woo~
ซื่อ โฝ่ว หนี เย๋ โหย่ว เสิน เมอะ เสี่ยง เหย้า ตุ้ย หว่อ ซัว  โว้~

ซ้ำ *

张睿 : 从今以后
ZhāngRuì : cóng jīn yǐ hòu
Ray : ฉง จิน อี่ โฮ่ว

合 : 约好了你和我每天都要说
All : yuē hǎo le nǐ hé wǒ měi tiān dōu yào shuō
ร้องรวม : เยว เห่า เลอะ หนี่ เหอ หวอ เหม่ย เทียน โตว เหย้า ซัว

I love you

How can I say I love you baby

OH I want you to know that

许艺娜 : 如果能更贴近一点 为何还是有些胆怯
XǔYìNà : rú guǒ néng gèng tiē jìn yī diǎn  wèi hé hái shì yǒu xiē dǎn qiè 
Nana : หยู กั่ว เหนิง เกิ้ง เทีย จิ้น อี้ เตี่ยน  เว่ย เหอ ไห ซื่อ โหย่ว เซีย ต่าน เชี้ย 

Hey~

All : Say you love me

不要害怕需要你的表白
bù yào hài pà xū yào nǐ de biǎo bái 
ปู๋ เหย้า ไห้ พ่า ซวี เหย้า หนี่ เตอะ เปี่ยว ไป๋

只要相信两个人每天说一句
zhǐ yào xiāng xìn liǎng gè rén měi tiān shuō yī jù
จื่อ เหย้า เซียง ซิ่น เหลี่ยง เก้อ เหริน เหม่ย เทียน ซัว อี๋ จี้ว

I Love You

张睿 ZhāngRuì Ray : Wuu Woo Woo~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...