วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Sheng Dan Jie (圣诞节) Christmas Day (Chinese Version) - EXO (Lyrics)

เพลง Shèng Dàn Jié (诞节) Christmas Day (Chinese Version)
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. Lù Hán (鹿晗) Lu Han, 
03. Wú Yì Fán (吴亦凡) Kris, 
04. Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho, 
05. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 
06. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun,
07. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
08. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
09. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
10. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO,
11. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
12. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม Shí Èr Yuè De Qí Jī (十二月的奇迹) Miracles in December (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง鹿晗 : 被心中的期待叫醒的那早晨
LùHán : bèi xīn zhōng de qī dài jiào xǐng de nà zǎo chén 
LuHan : เป้ย ซิน จง เตอะ ชี ไต้ เจี้ยว สิ่ง เตอะ น่า เจ่า เฉิน

感觉好像拆开礼物时那么兴奋
gǎn jué hǎo xiàng chāi kāi lǐ wù shí nà me xīng fèn 
ก่าน เจว๋ เห่า เซี่ยง ไช ไค หลี่ อู้ สือ น่า เมอะ ซิง เฟิ่น

每一天都对你了解更多一些 Yeah~
měi yī tiān dōu duì nǐ liǎo jiě gèng duō yī xiē  Yeah~     
เหม่ย อี้ เทียน โตว ตุ้ย หนี่ เหลียว เจี่ย เกิ้ง ตัว อี้ เซีย  เย้~                   

边伯贤 : 这城市到处是璀璨耀眼的灯
BiānBóXián : zhè chéng shì dào chù shì cuǐ càn yào yǎn de dēng 
BaekHyun : เจ้อ เฉิง ซื่อ เต้า ชู่ ซื่อ ฉุ่ย ช่าน เหย้า เหยี่ยน เตอะ เติง

而最闪耀的是你眼里的星辰
ér zuì shǎn yào de shì nǐ yǎn lǐ de xīng chén
เอ๋อ จุ้ย ส่าน เหย้า เตอะ ซื่อ หนี เหยียน หลี่ เตอะ ซิง เฉิน

温柔贴近 把你融化在我怀抱里~
wēn róu tiē jìn  bǎ nǐ róng huà zài wǒ huái bào lǐ~
เวิน โหรว เทีย จิ้น  ป๋า หนี่ หยง ฮว่า ไจ้ หว่อ ไหว เป้า หลี่~

金钟大 : 半梦半醒之间 仿佛你来到我身边
JīnZhōngDà : bàn mèng bàn xǐng zhī jiān  fǎng fú nǐ lái dào wǒ shēn biān 
Chen : ปั้น เมิ่ง ปั้น สิ่ง จือ เจียน  ฝั่ง ฝู หนี่ ไหล เต้า หว่อ เซิน เปียน

思绪All Night 翻身All Night 直到天空慢慢亮起来
sī xù All Night  fān shēn All Night  zhí dào tiān kōng màn màn liàng qǐ lái
ซือ ซวี่ ออล ไนท์  ฟัน เซิน ออล ไนท์  จื๋อ เต้า เทียน คง ม่าน ม่าน เลี่ยง ฉี่ ไหล

*All : Just Like The Christmas Day

心早已迫不及待
xīn zǎo yǐ pò bù jí dài
ซิน เจ๋า อี่ พั้ว ปู้ จี๋ ไต้

Just Like The Christmas Day

像心急的小孩
xiàng xīn jí de xiǎo hái 
เซี่ยง ซิน จี๋ เตอะ เสี่ยว ไห

每次想你 等你好难挨 心情肆意澎湃
měi cì xiǎng nǐ  děng nǐ hǎo nán ái  xīn qíng sì yì péng pài
เหม่ย ชื่อ เสียง หนี่  เติ๋ง หนี เห่า หนาน อ๋าย  ซิน ฉิง ซื่อ อี้ เผิง ไพ่

You're Just Like Christmas Day (Woo Woo Woo HO)

都暻秀 : 在白色的季节 呼吸变得好冷
DūJǐngXiù : zài bái sè de jì jié  hū xī biàn de hǎo lěng 
D.O. : ไจ้ ไป๋ เซ้อ เตอะ จี้ เจี๋ย  ฮู ซี เปี้ยน เตอะ เหา เหลิ่ง

在我的大衣里 只留下你的体温
zài wǒ de dà yī lǐ  zhǐ liú xià nǐ de tǐ wēn
ไจ้ หว่อ เตอะ ต้า อี หลี่  จื่อ หลิว เซี่ย หนี่ เตอะ ถี่ เวิน

只留下温暖的 记忆把我们包围~
zhǐ liú xià wēn nuǎn de  jì yì bǎ wǒ men bāo wéi~
จื่อ หลิว เซี่ย เวิน หน่วน เตอะ  จี้ อี้ ป๋า หว่อ เมิน เปา เหวย~

边伯贤 张艺兴 : 只留下温暖包围
BiānBóXián ZhāngYìXìng : zhǐ liú xià wēn nuǎn bāo wéi
BaekHyun LAY : จื่อ หลิว เซี่ย เวิน หน่วน เปา เหวย

鹿晗 : 平凡的我得到命运给予的礼物
LùHán : píng fán de wǒ dé dào mìng yùn jǐ yǔ de lǐ wù 
LuHan : ผิง ฝาน เตอะ หว่อ เต๋อ เต้า มิ่ง วิ่น จวี๋ อวิ่ เตอะ หลี่ อู้

每一天我祈祷上天 可以眷顾
měi yī tiān wǒ qí dǎo shàng tiān  kě yǐ juàn gù
เหม่ย อี้ เทียน หว่อ ฉี เต่า ซ่าง เทียน  เขอ อี่ เจวี้ยน กู้

那么虔诚祈祷 你是我的礼物~ Yeah~
nà me qián chéng qí dǎo  nǐ shì wǒ de lǐ wù~  Yeah~
น่า เมอะ เฉียน เฉิง ฉี เต่า  หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ หลี่ อู้เย้~

金钟大 : 就在一夜之间 窗外已被白雪覆盖
JīnZhōngDà : jiù zài yī yè zhī jiān  chuāng wài yǐ bèi bái xuě fù gài 
Chen : จิ้ว ไจ้ อี๋ เย้ จือ เจียน  ชวง ไว่ อี่ เป้ย ไป๋ เสว่ ฟู่ ไก้

思绪All Night 翻身All Night 想念无声的堆积起来
sī xù All Night  fān shēn All Night  xiǎng niàn wú shēng de duī jī qǐ lái
ซือ ซวี่ ออล ไนท์  ฟัน เซิน ออล ไนท์  เสี่ยง เนี่ยน อู๋ เซิง เตอะ ตุย จี ฉี่ ไหล

ซ้ำ *, *

You're Just Like Christmas Day

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...