วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Ni Kuai Le Wei Bi Wo Kuai Le (你快乐未必我快乐) You are Happy I may not be Happy - Hebe Tian (Lyrics)


เพลง Nǐ Kuài Lè Wèi Bì Wǒ Kuài Lè (你快乐未必我快乐) You are Happy I may not be Happy
ศิลปิน Tián Fù Zhēn (田馥甄) Hebe Tian (Hebe Tien)
อัลบั้ม Miǎo Xiǎo (渺小) Insignificance
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

他们都说我爱你 已经爱到恨不得我的灵魂
tā men dōu shuō wǒ ài nǐ  yǐ jīng ài dào hèn bù dé wǒ de líng hún 
ทา เมิน โตว ซัว หว่อ อ้าย หนี่  อี่ จิง อ้าย เต้า เฮิ่น ปู้ เต๋อ หว่อ เตอะ หลิง หุน

都变成你 我也以为爱真的
dōu biàn chéng nǐ  wǒ yě yǐ wéi ài zhēn de
โตว เปี้ยน เฉิง หนี่  หวอ เย๋ อี่ เหวย อ้าย เจิน เตอะ

最高境界是不顾一切让自己 不再是自己
zuì gāo jìng jiè shì bù gù yī qiè ràng zì jǐ  bù zài shì zì jǐ
จุ้ย เกา จิ้ง เจี้ย ซื่อ ปู๋ กู้ อี๋ เชี้ย ร่าง จื้อ จี่  ปู๋ ไจ้ ซื่อ จื้อ จี่

Wuu OH~ OH Wuu OH OH OH OH OH OH

你执着的时候我就更执着
nǐ zhí zhuó de shí hòu wǒ jiù gèng zhí zhuó
หนี่ จื๋อ จั๋ว เตอะ สือ โฮ่ว หว่อ จิ้ว เกิ้ง จื๋อ จั๋ว

Yeah Wuu OH~ OH Wuu OH OH OH OH OH OH

你看破的时候我才敢看破
nǐ kàn pò de shí hòu wǒ cái gǎn kàn pò
หนี่ คั่น พั้ว เตอะ สือ โฮ่ว หว่อ ไฉ ก่าน คั่น พั้ว

E YA HA YA

当我正在变成你
dāng wǒ zhèng zài biàn chéng nǐ 
ตัง หว่อ เจิ้ง ไจ้ เปี้ยน เฉิง หนี่

才发现说不定你也正在为了谁 改变着自己
cái fā xiàn shuō bù dìng nǐ yě zhèng zài wèi le shuí  gǎi biàn zhe zì jǐ
ไฉ ฟา เซี่ยน ซัว ปู๋ ติ้ง หนี เย่ เจิ้ง ไจ้ เว่ย เลอะ สุย  ไก่ เปี้ยน เจอะ จื้อ จี่

Wuu OH~ OH Wuu OH OH OH OH OH OH

你执着的时候我执迷什么
nǐ zhí zhuó de shí hòu wǒ zhí mí shén me
หนี่ จื๋อ จั๋ว เตอะ สือ โฮ่ว หว่อ จื๋อ หมี เสิน เมอะ

E Yeah Wuu OH~ OH Wuu OH OH OH OH OH OH

你看破的时候我看到什么
nǐ kàn pò de shí hòu wǒ kàn dào shén me
หนี่ คั่น พั้ว เตอะ สือ โฮ่ว หว่อ คั่น เต้า เสิน เมอะ

Yeah Yeah Yeah Yeah

我的眉头 难道铺满 你美丽的叹息
wǒ de méi tóu  nán dào pū mǎn  nǐ měi lì de tàn xī 
หว่อ เตอะ เหมย โถว  หนาน เต้า พู หม่าน  หนี เหม่ย ลี่ เตอะ ท่าน ซี

才能参透 悲伤和欢喜 我的名字
cái néng cān tòu  bēi shāng hé huān xǐ  wǒ de míng zi
ไฉ เหนิง ชัน โท่ว  เปย ซาง เหอ ฮวน สี่  หว่อ เตอะ หมิง จึ

难道紧紧 跟着你的姓 才可以 让我足够动听
nán dào jǐn jǐn  gēn zhe nǐ de xìng  cái kě yǐ  ràng wǒ zú gòu dòng tīng
หนาน เต้า จิ๋น จิ่น  เกิน เจอะ หนี่ เตอะ ซิ่ง  ไฉ เขอ อี่  ร่าง หว่อ จู๋ โก้ว ต้ง ทิง

NA NA NA NA NA NA~

Wuu OH~ OH Wuu OH OH OH OH OH OH

你执着的时候我结我的果
nǐ zhí zhuó de shí hòu wǒ jié wǒ de guǒ
หนี่ จื๋อ จั๋ว เตอะ สือ โฮ่ว หว่อ เจี๋ย หว่อ เตอะ กั่ว

E Yeah Wuu OH~ OH Wuu OH OH OH OH OH OH

你看破的时候我犯我的错
nǐ kàn pò de shí hòu wǒ fàn wǒ de cuò
หนี่ คั่น พั้ว เตอะ สือ โฮ่ว หว่อ ฟ่าน หว่อ เตอะ ชั่ว

Yeah Yeah Yeah Yeah Wuu OH~ OH Wuu OH OH OH OH OH OH

你快乐的时候我未必就快乐
nǐ kuài lè de shí hòu wǒ wèi bì jiù kuài lè
หนี่ ไคว่ เล่อ เตอะ สือ โฮ่ว หว่อ เว่ย ปี้ จิ้ว ไคว่ เล่อ

E Yeah Hey~ Wuu OH~ OH Wuu OH OH OH OH OH OH

你爱你所以我得爱我 HO~
nǐ ài nǐ suǒ yǐ wǒ děi ài wǒ HO~
หนี่ อ้าย หนี่ สัว อี่ หวอ เต่ย อ้าย หว่อ  โฮ~


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...