วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Hun San (花散) Flowers Scattered - Yisa Yu (Lyrics)

เพลง Huā Sàn (花散) Flowers Scattered
ศิลปิน Yù Kě Wéi (郁可唯) Yisa Yu
อัลบั้ม Shī Liàn Shì Xiǎo (失恋事小Little Broken Hearts
สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง散落的花瓣 鲜艳依然在
sàn luò de huā bàn  xiān yàn yī rán zài 
ซ่าน ลั่ว เตอะ ฮวา ปั้น  เซียน เหยี้ยน อี หยาน ไจ้

回忆般永恒不退的浪漫
huí yì bān yǒng héng bù tuì de làng màn
หุย อี้ ปัน หย่ง เหิง ปู๋ ทุ่ย เตอะ ล่าง ม่าน

感叹的神态 看不开飘散开来 曾经在梦里花开
gǎn tàn de shén tài  kàn bù kāi piāo sàn kāi lái  céng jīng zài mèng lǐ huā kāi 
ก่าน ท่าน เตอะ เสิน ไท่  คั่น ปู้ ไค เพียว ซ่าน ไค ไหล  เฉิง จิง ไจ้ เมิ่ง หลี่ ฮวา ไค

离别的姿态 放不开置身事外 不听不看
lí bié de zī tài  fàng bù kāi zhì shēn shì wài  bù tīng bù kàn
หลี เปี๋ย เตอะ จือ ไท่  ฟ่าง ปู้ ไค จื้อ เซิน ซื่อ ไว่  ปู้ ทิง ปู๋ คั่น

Hae Hae Hae~  Hae Hae Hae~

*爱不爱不等待 太轻易就淘汰
ài bù ài bù děng dài  tài qīng yì jiù táo tài 
อ้าย ปู๋ อ้าย ปู้ เติ่ง ไต้  ไท่ ชิง อี้ จิ้ว เถา ไท่

喜欢变习惯无限循环 艳红离开花瓣的依赖
xǐ huān biàn xí guàn wú xiàn xún huán  yàn hóng lí kāi huā bàn de yī lài
สี่ ฮวน เปี้ยน สี ก้วน อู๋ เซี่ยน สวิน หวน  เหยี้ยน หง หลี ไค ฮวา ปั้น เตอะ อี ไล่

(HO Yeah~)

爱不爱等待 轻易就离开
ài bù ài děng dài  qīng yì jiù lí kāi 
อ้าย ปู๋ อ้าย เติ่ง ไต้  ชิง อี้ จิ้ว หลี ไค

荒芜了美满不开而散 花季不再花散的遗憾
huāng wú le měi mǎn bù kāi ér sàn  huā jì bù zài huā sàn de yí hàn
ฮวง อู๋ เลอะ เหมย หม่าน ปู้ ไค เอ๋อ ซ่าน  ฮวา จี้ ปู๋ ไจ้ ฮวา ซ่าน เตอะ อี๋ ฮั่น

你曾说过爱 下一次盛开 就不散
nǐ céng shuō guò ài  xià yī cì shèng kāi  jiù bù sàn
หนี่ เฉิง ซัว กั้ว อ้าย  เซี่ย อี๋ ชื่อ เซิ่ง ไค  จิ้ว ปู๋ ซ่าน

(Hae Hae Hae~)

土壤不明白 落叶的徘徊
tǔ rǎng bù míng bái  luò yè de pái huái 
ถู หร่าง ปู้ หมิง ไป๋  ลั่ว เย้ เตอะ ผาย ไหว

消失在你我初见的浪漫
xiāo shī zài nǐ wǒ chū jiàn de làng màn
เซียว ซือ ไจ้ หนี หว่อ ชู เจี้ยน เตอะ ล่าง ม่าน

风雨的凌乱 吹不散我的不安 就让我低头俯瞰
fēng yǔ de líng luàn  chuī bù sàn wǒ de bù ān  jiù ràng wǒ dī tóu fǔ kàn 
เฟิง อวิ่ เตอะ หลิง ล่วน  ชุย ปู๋ ซ่าน หว่อ เตอะ ปู้ อัน  จิ้ว ร่าง หว่อ ตี โถว ฝู่ คั่น

你给的骄傲放不开毫无意外 终于明白 E Yai
nǐ gěi de jiāo ào fàng bù kāi háo wú yì wài  zhōng yú míng bái  E Yai
หนี เก่ย เตอะ เจียว เอ้า ฟ่าง ปู้ ไค เหา อู๋ อี้ ไว่  จง อวิ๋ หมิง ไป๋  อี ยาย

ซ้ำ *

爱不开而散
ài bù kāi ér sàn
อ้าย ปู้ ไค เอ๋อ ซ่าน

爱你要勇敢 要不怕摧残
ài nǐ yào yǒng gǎn  yào bù pà cuī cán 
อ้าย หนี่ เหย้า หยง ก่าน  เหย้า ปู๋ พ่า ชุย ฉาน

那么就不会觉得遗憾 我会等待一朵梦里花开
nà me jiù bù huì jué de yí hàn  wǒ huì děng dài yī duǒ mèng lǐ huā kāi
น่า เมอะ จิ้ว ปู๋ ฮุ่ย เจว๋ เตอะ อี๋ ฮั่น  หว่อ ฮุ่ย เติ่ง ไต้ อี้ ตั่ว เมิ่ง หลี่ ฮวา ไค

你曾说过爱 下一次盛开 就不散
nǐ céng shuō guò ài  xià yī cì shèng kāi  jiù bù sàn
หนี่ เฉิง ซัว กั้ว อ้าย  เซี่ย อี๋ ชื่อ เซิ่ง ไค  จิ้ว ปู๋ ซ่าน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...