วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Good Luck - Kenji Wu (Lyrics)

เพลง Good Luck
ศิลปิน Wú Kè Qún (吴克群) Kenji Wu
อัลบั้ม Jì Mò Lái Le Zěn Me Bàn (寂寞来了怎么办) How to Deal with Loneliness?
สังกัด Seed Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง星期五的夜晚 烟火偷偷在燃烧
xīng qī wǔ de yè wǎn  yān huǒ tōu tōu zài rán shāo 
ซิง ชี อู่ เตอะ เย้ หว่าน  เยียน หั่ว โทว โทว ไจ้ หยาน เซา

我们困在神的宫殿不停地祈祷
wǒ men kùn zài shén de gōng diàn bù  tíng de qí dǎo
หว่อ เมิน คุ่น ไจ้ เสิน เตอะ กง เตี้ยน ปู้ ถิง เตอะ ฉี เต่า

祈祷那天鹅捎来的信号 厄洛斯的箭酒下Good Luck
qí dǎo nà tiān é shāo lái de xìn hào  ÈLuòSī de jiàn jiǔ xià Good Luck
ฉี เต่า น่า เทียน เอ๋อ เซา ไหล เตอะ ซิ่น เฮ่า  เอ้อลั่วซือ เตอะ เจี้ยน จิ่ว เซี่ย กูด ลัค

玫瑰 水生 薄荷 还有一点三叶草
méi gui  shuǐ shēng  bò he  hái yǒu yī diǎn sān yè cǎo 
เหมย กุย  สุ่ย เซิง  ปั้ว เหอ  ไห โหย่ว อี้ เตี่ยน ซาน เย้ เฉ่า

赛普勒斯的夜 珍珠光芒在闪耀
SàiPǔLèSī de yè  zhēn zhū guāng máng zài shǎn yào
ไซ่ผู่เล่อซือ เตอะ เย้  เจิน จู กวง หมาง ไจ้ ส่าน เหย้า

祭司对着天空呼喊 我们开始召唤爱的Good Luck
jì sī duì zhe tiān kōng hū hǎn  wǒ men kāi shǐ zhào huàn ài de Good Luck
จี้ ซือ ตุ้ย เจอะ เทียน คง ฮู ห่าน  หว่อ เมิน ไค สื่อ เจ้า ฮ่วน อ้าย เตอะ กูด ลัค

*O ley O ley O  O ley O ley O

O ley O O O ley O O

召唤Good Luck
zhào huàn Good Luck
เจ้า ฮ่วน กูด ลัค

O ley O ley O  O ley O ley O

O ley O O O ley O O

爱的Good Luck
ài de Good Luck
อ้าย เตอะ กูด ลัค

奥林帕斯神殿 像是迷宫般炫耀
ÀoLínPàSī shén diàn  xiàng shì mí gōng bān xuàn yào 
เอ้าหลินพ่าซือ เสิน เตี้ยน  เซี่ยง ซื่อ หมี กง ปัน เซวี่ยน เหย้า

炫耀着 一旦进入 想逃都逃不了
xuàn yào zhe  yī dàn jìn rù  xiǎng táo dōu táo bù liǎo
เซวี่ยน เหย้า เจอะ  อี๋ ตั้น จิ้น ยู่  เสี่ยง เถา โตว เถา ปู้ เหลี่ยว

我们是中了箭的疯子
wǒ men shì zhòng le jiàn de fēng zi 
หว่อ เมิน ซื่อ จ้ง เลอะ เจี้ยน เตอะ เฟิง จึ

乞求爱神能给我们解药(解药)
qǐ qiú ài shén néng gěi wǒ men jiě yào(jiě yào)
ฉี่ ฉิว อ้าย เสิน เหนิง เก๋ย หว่อ เมิน เจี่ย เหย้า(เจี่ย เหย้า)

阿芺萝黛蒂啊 是她美丽的名号
ĀǍoLuóDàiDì a  shì tā měi lì de míng hào 
อาเอ่าหลัวไต้ตี้ อา  ซื่อ ทา เหม่ย ลี่ เตอะ หมิง เฮ่า

赛普勒斯的夜 爱情光芒在闪耀
SàiPǔLèSī de yè  ài qíng guāng máng zài shǎn yào
ไซ่ผู่เล่อซือ เตอะ เย้  อ้าย ฉิง กวง หมาง ไจ้ ส่าน เหย้า

祭司对着天空呼喊
jì sī duì zhe tiān kōng hū hǎn 
จี้ ซือ ตุ้ย เจอะ เทียน คง ฮู ห่าน

我们开始召唤爱的Good Luck Good Luck
wǒ men kāi shǐ zhào huàn ài de Good Luck Good Luck
หว่อ เมิน ไค สื่อ เจ้า ฮ่วน อ้าย เตอะ กูด ลัค กูด ลัค

ซ้ำ *

O ley O ley O  O ley O ley O

O ley O O O ley O O

召唤Good Luck Good Luck
zhào huàn Good Luck Good Luck
เจ้า ฮ่วน กูด ลัค กูด ลัค

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...