วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Get Out - Kenji Wu (Lyrics)

เพลง Get Out
ศิลปิน Wú Kè Qún (吴克群) Kenji Wu
อัลบั้ม Jì Mò Lái Le Zěn Me Bàn (寂寞来了怎么办) How to Deal with Loneliness?
สังกัด Seed Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*Get Out我的爱情非诚勿扰
Get Out wǒ de ài qíng fēi chéng wù rǎo 
เกท เดาท์ หว่อ เตอะ อ้าย ฉิง เฟย เฉิง อู้ เหร่า

Get Out反正又不是一定要
Get Out fǎn zhèng yòu bù shì yī dìng yào
เกท เดาท์ ฝ่าน เจิ้ง โย่ว ปู๋ ซื่อ อี๋ ติ้ง เหย้า

Get Out如果只是想来闹闹
Get Out rú guǒ zhǐ shì xiǎng lái nào nào
เกท เดาท์ หยู กั๋ว จื่อ ซื่อ เสี่ยง ไหล เน่า เน่า

Get Out Get Out Get Out (Wuu~)

光鲜外表蜜语配套 动不动就说天荒地老
guāng xiān wài biǎo mì yǔ pèi tào  dòng bù dòng jiù shuō tiān huāng dì lǎo
กวง เซียน ไว่ เปี่ยว มี่ อวิ่ เพ่ย เท่า  ต้ง ปู๋ ต้ง จิ้ว ซัว เทียน ฮวง ตี้ เหล่า

请你放心人也会老 有些话听听就好
qǐng nǐ fàng xīn rén yě huì lǎo  yǒu xiē huà tīng tīng jiù hǎo
ฉิง หนี่ ฟ่าง ซิน เหริน เย่ ฮุ่ย เหล่า  โหย่ว เซีย ฮว่า ทิง ทิง จิ้ว เห่า

银子满到裤袋发烧 买飞机买高楼买大炮
yín zi mǎn dào kù dài fā shāo  mǎi fēi jī mǎi gāo lóu mǎi dà pào
หยิน จึ หม่าน เต้า คู่ ไต้ ฟา เซา  ใหม่ เฟย จี ใหม่ เกา โหลว ใหม่ ต้า เพ่า

但是爱情你买不到 因为我很难搞
dàn shì ài qíng nǐ mǎi bù dào  yīn wèi wǒ hěn nán gǎo
ตั้น ซื่อ อ้าย ฉิง หนี ใหม่ ปู๋ เต้า  ยิน เว่ย หวอ เหิ่น หนาน เก่า

**Get Out我的爱情条件很高
Get Out wǒ de ài qíng tiáo jiàn hěn gāo 
เกท เดาท์ หว่อ เตอะ อ้าย ฉิง เถียว เจี้ยน เหิ่น เกา

Get Out有钱有权你也买不到
Get Out yǒu qián yǒu quán nǐ yě mǎi bù dào
เกท เดาท์ โหย่ว เฉียน โหย่ว เฉวียน หนี เย๋ ใหม่ ปู๋ เต้า

缺了心脏就来报到 你无可救药
quē le xīn zàng jiù lái bào dào  nǐ wú kě jiù yào
เชว เลอะ ซิน จ้าง จิ้ว ไหล เป้า เต้า  หนี่ อู๋ เข่อ จิ้ว เหย้า

ซ้ำ *

看过这个花花世界 太多消费不起的爱恋
kàn guò zhè gè huā huā shì jiè  tài duō xiāo fèi bù qǐ de ài liàn
คั่น กั้ว เจ้อ เก้อ ฮวา ฮวา ซื่อ เจี้ย  ไท่ ตัว เซียว เฟ่ย ปู้ ฉี่ เตอะ อ้าย เลี่ยน

灯红酒绿藏着欺骗 爱要不拖不欠
dēng hóng jiǔ lǜ cáng zhe qī piàn  ài yào bù tuō bù qiàn
เติง หง จิ่ว ลวี้ ฉาง เจอะ ชี เพี่ยน  อ้าย เหย้า ปู้ ทัว ปู๋ เชี่ยน

但是太多傻子被骗 太多真心喂狼心狗肺
dàn shì tài duō shǎ zi bèi piàn  tài duō zhēn xīn wèi láng xīn gǒu fèi
ตั้น ซื่อ ไท่ ตัว ส่า จึ เป้ย เพี่ยน  ไท่ ตัว เจิน ซิน เว่ย หลาง ซิน โก่ว เฟ่ย 

我的爱不是消费券 请别来挤兑
wǒ de ài bù shì xiāo fèi quàn  qǐng bié lái jǐ duì
หว่อ เตอะ อ้าย ปู๋ ซื่อ เซียว เฟ่ย เชวี่ยน  ฉิ่ง เปี๋ย ไหล จี่ ตุ้ย

ซ้ำ **, *

青春岁月只活一遍 不想浪费不想提供谁消费
qīng chūn suì yuè zhǐ huó yī biàn  bù xiǎng làng fèi bù xiǎng tí gōng shuí xiāo fèi
ชิง ชุน ซุ่ย เยว่ จื่อ หัว อี๋ เปี้ยน  ปู้ เสี่ยง ล่าง เฟ่ย ปู้ เสี่ยง ถี กง สุย เซียว เฟ่ย

浪漫一点 潇洒一些 反正我们快乐也不缺
làng màn yī diǎn  xiāo sǎ yī xiē  fǎn zhèng wǒ men kuài lè yě bù quē
ล่าง ม่าน อี้ เตี่ยน  เซียว ส่า อี้ เซีย  ฝ่าน เจิ้ง หว่อ เมิน ไคว่ เล่อ เย่ ปู้ เชว

Get Out Get Out (Bung Bung Bung Bung) Get Out  Wuu~

ซ้ำ *, **, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...