วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Di Liu Shi Yi Fen Zhong (第六十一分钟) The Sixty-First Minutes - Show Luo (Lyrics)

เพลง Dì Liù Shí Yī Fēn Zhōng (第六十一分) The Sixty-First Minutes
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม Shī Zi Hǒu (狮子吼) Lion Roar
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง

เนื้อเพลง*倒数四三二一 闹钟没有响 世界末日没有来
dào shǔ sì sān èr yī  nào zhōng méi yǒu xiǎng  shì jiè mò rì méi yǒu lái 
เต้า สู่ ซื่อ ซาน เอ้อ อี  เน่า จง เหมย โหยว เสี่ยง  ซื่อ เจี้ย มั่ว ยื้อ เหมย โหย่ว ไหล 

我们都一样 理由全部正当 快来狂欢一场
wǒ men dōu yī yàng  lǐ yóu quán bù zhèng dàng  kuài lái kuáng huān yī chǎng
หว่อ เมิน โตว อี๋ ย่าง  หลี่ โหยว เฉวียน ปู้ เจิ้ง ตั้ง  ไคว่ ไหล ขวง ฮวน อี้ ฉ่าง

OH OH OH OH OH  OH OH OH OH

不如放一天假 心情特别亮 呼朋引伴在身旁
bù rú fàng yī tiān jiǎ  xīn qíng tè bié liàng  hū péng yǐn bàn zài shēn páng
ปู้ หยู ฟ่าง อี้ เทียน เจี่ย  ซิน ฉิง เท่อ เปี๋ย เลี่ยง  ฮู เผิง หยิ่น ปั้น ไจ้ เซิน ผัง 

快乐最高档 没有那么复杂 就来热闹一下
kuài lè zuì gāo dàng  méi yǒu nà me fù zá  jiù lái rè nào yī xià
ไคว่ เล่อ จุ้ย เกา ตั้ง  เหมย โหยว น่า เมอะ ฟู่ จ๋า  จิ้ว ไหล เย่อ เน่า อี๋ เซี่ย

OH OH OH OH OH  OH OH OH OH

**第六十一分钟 烦恼都抛下
dì liù shí yī fēn zhōng  fán nǎo dōu pāo xià 
ตี้ ลิ่ว สือ อี เฟิน จง  ฝาน เหน่า โตว เพา เซี่ย

爱够份量 就不怕冷场
ài gòu fèn liàng  jiù bù pà lěng chǎng
อ้าย โก้ว เฟิ่น เลี่ยง  จิ้ว ปู๋ พ่า เหลิง ฉ่าง

Woo OH Woo OH

谁还在害羞
shuí hái zài hài xiū
สุย ไห ไจ้ ไห้ ซิว

Woo~ OH~ Woo~ OH~ we love

***Woo~ OH~ Woo~ OH~

High到做梦都笑
High dào zuò mèng dōu xiào
ไฮ เต้า จั้ว เมิ่ง โตว เสี้ยว

Woo~ OH~ we we we we love

Woo~ OH~ Woo~ OH~

制造一股风暴
zhì zào yī gǔ fēng bào
จื้อ เจ้า อี้ กู่ เฟิง เป้า

Woo~ OH~ we we we we love

Woo~ OH~ Woo~ OH~

没什么好计较
méi shén me hǎo jì jiào
เหมย เสิน เมอะ เห่า จี้ เจี้ยว

Woo~ OH~ we we we we love

Woo~ OH~ Woo~ OH~

安可绝不散场
ān kě jué bù sàn chǎng
อัน เข่อ เจว๋ ปู๋ ซ่าน ฉ่าง

Woo~ OH~ we we we we love

ซ้ำ *, **, ***

第六十一分钟 第六十一分钟
dì liù shí yī fēn zhōng  dì liù shí yī fēn zhōng
ตี้ ลิ่ว สือ อี เฟิน จง  ตี้ ลิ่ว สือ อี เฟิน จง

第六十一分钟 第六十一分钟
dì liù shí yī fēn zhōng  dì liù shí yī fēn zhōng
ตี้ ลิ่ว สือ อี เฟิน จง  ตี้ ลิ่ว สือ อี เฟิน จง

ซ้ำ **, **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...