วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Xiang Tao (想逃) Want to Escape - Show Luo (Lyrics)

เพลง Xiǎng Táo (想逃) Want to Escape
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม Shī Zi Hǒu (狮子吼) Lion Roar
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง半夜你说你发高烧 需要我依靠的心跳
bàn yè nǐ shuō nǐ fā gāo shāo  xū yào wǒ yī kào de xīn tiào 
ปั้น เย้ หนี่ ซัว หนี่ ฟา เกา เซา  ซวี เหย้า หว่อ อี เค่า เตอะ ซิน เที่ยว

我想我很重要
wǒ xiǎng wǒ hěn zhòng yào
หวอ เสี่ยง หวอ เหิ่น จ้ง เหย้า

关心一度没有回报 约好的人再也找不到
guān xīn yī dù méi yǒu huí bào  yuē hǎo de rén zài yě zhǎo bù dào
กวน ซิน อี๋ ตู้ เหมย โหย่ว หุย เป้า  เยว เห่า เตอะ เหริน ไจ้ เย๋ เจ่า ปู๋ เต้า

我想我乱了阵脚
wǒ xiǎng wǒ luàn le zhèn jiǎo
หวอ เสี่ยง หว่อ ล่วน เลอะ เจิ้น เจี่ยว

想 想你的每一秒 乱 乱到无法思考
xiǎng  xiǎng nǐ de měi yī miǎo  luàn  luàn dào wú fǎ sī kǎo 
เสี่ยง  เสียง หนี่ เตอะ เหม่ย อี้ เหมี่ยว  ล่วน  ล่วน เต้า อู๋ ฝ่า ซือ เข่า

你有没有真心的微笑
nǐ yǒu méi yǒu zhēn xīn de wēi xiào
หนี โหย่ว เหมย โหย่ว เจิน ซิน เตอะ เวย เสี้ยว

*别再说说而已 对我冷淡却又讨好
bié zài shuō shuō ér yǐ  duì wǒ lěng dàn què yòu tǎo hǎo 
เปี๋ย ไจ้ ซัว ซัว เอ๋อ อี่  ตุ้ย หวอ เหลิ่ง ตั้น เชว่ โย่ว เถา เห่า

若即若离 把我搞到快疯掉
ruò jí ruò lí  bǎ wǒ gǎo dào kuài fēng diào
ยั่ว จี๋ ยั่ว หลี  ป๋า หวอ เก่า เต้า ไคว่ เฟิง เตี้ยว

耗尽全力 没办法说我不需要
hào jìn quán lì  méi bàn fǎ shuō wǒ bù xū yào 
เฮ่า จิ้น เฉวียน ลี่  เหมย ปั้น ฝ่า ซัว หว่อ ปู้ ซวี เหย้า

你的说说而已 为什么我当成是宝
nǐ de shuō shuō ér yǐ  wèi shén me wǒ dàng chéng shì bǎo
หนี่ เตอะ ซัว ซัว เอ๋อ อี่  เว่ย เสิน เมอะ หว่อ ตั้ง เฉิง ซื่อ เป่า

不断欺骗自己骗到受不了
bù duàn qī piàn zì jǐ piàn dào shòu bù liǎo
ปู๋ ต้วน ชี เพี่ยน จื้อ จี่ เพี่ยน เต้า โซ่ว ปู้ เหลี่ยว

我想要逃 请给我最后的拥抱
wǒ xiǎng yào táo  qǐng gěi wǒ zuì hòu de yōng bào
หวอ เสี่ยง เหย้า เถา  ฉิ่ง เก๋ย หว่อ จุ้ย โฮ่ว เตอะ ยง เป้า

承诺比白纸还要薄
chéng nuò bǐ bái zhǐ hái yào báo 
เฉิง นั้ว ปี่ ไป๋ จื่อ ไห เหย้า เป๋า

到底怎么爱你才有效 我完全乱了阵脚
dào dǐ zěn me ài nǐ cái yǒu xiào  wǒ wán quán luàn le zhèn jiǎo
เต้า ตี๋ เจิ่น เมอะ อ้าย หนี่ ไฉ โหย่ว เสี้ยว  หว่อ หวาน เฉวียน ล่วน เลอะ เจิ้น เจี่ยว

嘿 想着你的每一秒 我乱到无法思考
Hey xiǎng zhe nǐ de měi yī miǎo  wǒ luàn dào wú fǎ sī kǎo 
เฮ้ เสี่ยง เจอะ หนี่ เตอะ เหม่ย อี้ เหมี่ยว  หว่อ ล่วน เต้า อู๋ ฝ่า ซือ เข่า

OH 给我你真心的微笑 Woo
OH gěi wǒ nǐ zhēn xīn de wēi xiào  Woo
โอ้ เก๋ย หว่อ หนี่ เจิน ซิน เตอะ เวย เสี้ยว  โว้

ซ้ำ *

我想要逃 请给我最后的拥抱 Woo OH
wǒ xiǎng yào táo  qǐng gěi wǒ zuì hòu de yōng bào  Woo OH
หวอ เสี่ยง เหย้า เถา  ฉิ่ง เก๋ย หว่อ จุ้ย โฮ่ว เตอะ ยง เป้า  โว้ โอ้

ซ้ำ *

我不想逃 真实的爱我好不好 Woo HO HO~
wǒ bù xiǎng táo  zhēn shí de ài wǒ hǎo bù hǎo  Woo HO HO~
หว่อ ปู้ เสี่ยง เถา  เจิน สือ เตอะ อ้าย หว่อ เห่า ปู้ เห่า  โว้ โฮ โฮ้~

ซ้ำ *

我不想逃 真实的爱我好不好
wǒ bù xiǎng táo  zhēn shí de ài wǒ hǎo bù hǎo 
หว่อ ปู้ เสี่ยง เถา  เจิน สือ เตอะ อ้าย หว่อ เห่า ปู้ เห่า

我不想逃 请给我最后的 拥抱
wǒ bù xiǎng táo  qǐng gěi wǒ zuì hòu de  yōng bào
หว่อ ปู้ เสี่ยง เถา  ฉิ่ง เก๋ย หว่อ จุ้ย โฮ่ว เตอะ  ยง เป้า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...