วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Xi Ming Ming (惜命命) You are mine - Show Luo (Lyrics)

เพลง Xī Mìng Mìng (惜命命) You are mine
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม Shī Zi Hǒu (狮子吼) Lion Roar
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง, ภาษาถิ่นไต้หวัน (Taiwanese Language)

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

这条歌要送乎你听 我请你惊究听
zhè tiáo gē yào sòng hū nǐ tīng  wǒ qǐng nǐ jīng jiū tīng 
เจ้อ เถียว เกอ เหย้า ซ่ง ฮู หนี่ ทิง  หวอ ฉิง หนี่ จิง จิว ทิง

我用心计较没眠没日写的这首歌
wǒ yòng xīn jì jiào méi mián méi rì xiě de zhè shǒu gē
หว่อ ย่ง ซิน จี้ เจี้ยว เหมย เหมียน เหมย ยื้อ เสี่ย เตอะ เจ้อ โส่ว เกอ

这首 将爱说出口 牵手 要牵你的手 AO AO 手牵手
zhè shǒu  jiāng ài shuō chū kǒu  qiān shǒu  yào qiān nǐ de shǒu  AO AO shǒu qiān shǒu
เจ้อ โส่ว  เจียง อ้าย ซัว ชู โข่ว  เชียน โส่ว  เหย้า เชียน หนี่ เตอะ โส่ว  เอโอ เอโอ โส่ว เชียน โส่ว

AO AO 请答应我
AO AO qǐng dā yìng wǒ 
เอโอ เอโอ  ฉิ่ง ตา ยิ่ง หว่อ

AO AO 别放手 要随时牵手陪你直到白头
AO AO bié fàng shǒu  yào suí shí qiān shǒu péi nǐ zhí dào bái tóu
เอโอ เอโอ เปี๋ย ฟ่าง โส่ว  เหย้า สุย สือ เชียน โส่ว เผย หนี่ จื๋อ เต้า ไป๋ โถว

这条歌要送乎你听
zhè tiáo gē yào sòng hū nǐ tīng 
เจ้อ เถียว เกอ เหย้า ซ่ง ฮู หนี่ ทิง

我不知道 你听完甘会了解我的心情OH Baby
wǒ bù zhī dào  nǐ tīng wán gān huì liǎo jiě wǒ de xīn qíng OH Baby
หว่อ ปู้ จือ เต้า  หนี่ ทิง หวาน กัน ฮุ่ย เหลียว เจี๋ย หว่อ เตอะ ซิน ฉิง  โอ้ เบบี้

你的笑容和眼神 你的一切我拢ㄟ惜命命
nǐ de xiào róng hé yǎn shén  nǐ de yī qiè wǒ lǒng a xī mìng mìng 
หนี่ เตอะ เสี้ยว หยง เหอ เหยี่ยน เสิน  หนี่ เตอะ อี๋ เชี้ย หวอ หล่ง เอ ซี มิ่ง มิ่ง

因为你 害我心肝碰碰跳                                                                     
yīn wèi nǐ  hài wǒ xīn gān pèng pèng tiào 
ยิน เว่ย หนี่  ไห้ หว่อ ซิน กัน เพิ่ง เพิ่ง เที่ยว

*这款感觉酸甘甜 爱的世界霓虹灯
zhè kuǎn gǎn jué suān gān tián  ài de shì jiè ní hóng dēng 
เจ้อ ขวน ก่าน เจว๋ ซวน กัน เถียน  อ้าย เตอะ ซื่อ เจี้ย หนี หง เติง

希望未来 会当 一起一辈子
xī wàng wèi lái  huì dāng  yī qǐ yī bèi zi
ซี ว่าง เว่ย ไหล  ฮุ่ย ตัง  อี้ ฉี่ อี๋ เป้ย จึ

我ㄟ为你挡风台 希望你ㄟ荡了解
wǒ a wèi nǐ dǎng fēng tái  xī wàng nǐ a dàng liǎo jiě 
หว่อ เอ เว่ย หนี ต่าง เฟิง ไถ  ซี ว่าง หนี่ เอ ตั้ง เหลียว เจี่ย

我的心 我的爱 你知不知
wǒ de xīn  wǒ de ài  nǐ zhī bù zhī
หว่อ เตอะ ซิน  หว่อ เตอะ อ้าย  หนี่ จือ ปู้ จือ

**AO AO 你紧对我走 AO AO 麦搁站在那
AO AO nǐ jǐn duì wǒ zǒu  AO AO mài gē zhàn zài nà 
เอโอ เอโอ หนี จิ่น ตุ้ย หวอ โจ่ว  เอโอ เอโอ ไม่ เกอ จ้าน ไจ้ น่า

AO AO 我永远 置这
AO AO wǒ yǒng yuǎn  zhì zhè
เอโอ เอโอ หวอ หยง หย่วน  จื้อ เจ้อ

什么都不用惊有我当你的靠山
shén me dōu bù yòng jīng yǒu wǒ dāng nǐ de kào shān
เสิน เมอะ โตว ปู๋ ย่ง จิง โหยว หว่อ ตัง หนี่ เตอะ เค่า ซาน

ซ้ำ **, *, **, **

这条歌乎你听 用心来唱希望你知影
zhè tiáo gē hū nǐ tīng  yòng xīn lái chàng xī wàng nǐ zhī yǐng 
เจ้อ เถียว เกอ ฮู หนี่ ทิง  ย่ง ซิน ไหล ช่าง ซี ว่าง หนี่ จือ หยิ่ง

满腹心里话 我对天来发誓
mǎn fù xīn lǐ huà  wǒ duì tiān lái fā shì 
หม่าน ฟู่ ซิน หลี่ ฮว่า  หว่อ ตุ้ย เทียน ไหล ฟา ซื่อ

发誓ㄟ对你 惜命命 Huu
fā shì a duì nǐ  xī mìng mìng  Huu
ฟา ซื่อ เอ ตุ้ย หนี่  ซี มิ่ง มิ่ง  ฮู้

ซ้ำ **

AO AO 你紧对我走 AO AO 麦搁站在那
AO AO nǐ jǐn duì wǒ zǒu  AO AO mài gē zhàn zài nà 
เอโอ เอโอ หนี จิ่น ตุ้ย หวอ โจ่ว  เอโอ เอโอ ไม่ เกอ จ้าน ไจ้ น่า 

AO AO 我永远 置这 你是我的生命永远和你作伴
AO AO wǒ yǒng yuǎn  zhì zhè  nǐ shì wǒ de shēng mìng yǒng yuǎn hé nǐ zuò bàn
เอโอ เอโอ หวอ หยง หย่วน  จื้อ เจ้อ  หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ เซิง มิ่ง หยง หย่วน เหอ หนี่ จั้ว ปั้น


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...