วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Qi Dai, Ai (期待, 爱) Looking forward to Love - Genie Zhuo (Lyrics)

เพลง Qī Dài, Ài (期待, ) Looking forward to Love
ศิลปิน Zhuó Wén Xuān (卓文萱) Genie Zhuo
อัลบั้ม Xìng Fú Kuài Dì (幸福快) Love Transplantation OST
สังกัด Rock Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง幸福公式难计算 何时能找到答案
xìng fú gōng shì nán jì suàn  hé shí néng zhǎo dào dá àn 
ซิ่ง ฝู กง ซื่อ หนาน จี้ ซ่วน  เหอ สือ เหนิง เจ่า เต้า ต๋า อั้น

可能带点伤害 可能会有阻碍
kě néng dài diǎn shāng hài  kě néng huì yǒu zǔ ài 
เข่อ เหนิง ไต้ เตี่ยน ซาง ไห้  เข่อ เหนิง ฮุ่ย โหยว จู่ อ้าย

任性的像一个小孩
rèn xìng de xiàng yī gè xiǎo hái
เริ่น ซิ่ง เตอะ เซี่ยง อี๋ เก้อ เสี่ยว ไห

*日记里卡片还在 温暖我左胸口袋
rì jì lǐ kǎ piàn hái zài  wēn nuǎn wǒ zuǒ xiōng kǒu dài 
ยื้อ จี้ หลี ข่า เพี่ยน ไห ไจ้  เวิน หนวน หวอ จั่ว โซวง โข่ว ไต้

每个文字的情绪 让孤单离开
měi gè wén zì de qíng xù  ràng gū dān lí kāi 
เหม่ย เก้อ เหวิน จื้อ เตอะ ฉิง ซวี่  ร่าง กู ตัน หลี ไค

守护的是明天未来
shǒu hù de shì míng tiān wèi lái
โส่ว ฮู่ เตอะ ซื่อ หมิง เทียน เว่ย ไหล

时间距离是场挑战 前进后退是种无奈
shí jiān jù lí shì chǎng tiǎo zhàn  qián jìn hòu tuì shì zhǒng wú nài 
สือ เจียน จวี้ หลี ซื่อ ฉาง เถี่ยว จ้าน  เฉียน จิ้น โฮ่ว ทุ่ย ซื่อ จ่ง อู๋ ไน่

太多的话该怎么说出来 原来你早就明白
tài duō de huà gāi zěn me shuō chū lái  yuán lái nǐ zǎo jiù míng bái
ไท่ ตัว เตอะ ฮว่า ไก เจิ่น เมอะ ซัว ชู ไหล  หยวน ไหล หนี เจ่า จิ้ว หมิง ไป๋

**期待 爱与被爱的方式很自然
qī dài  ài yǔ bèi ài de fāng shì hěn zì rán 
ชี ไต้  อ้าย อวิ่ เป้ย อ้าย เตอะ ฟัง ซื่อ เหิ่น จื้อ หยาน

两个人甜言蜜语的话都说不完
liǎng gè rén tián yán mì yǔ de huà dōu shuō bù wán
เหลี่ยง เก้อ เหริน เถียน เหยียน มี่ อวิ่ เตอะ ฮว่า โตว ซัว ปู้ หวาน

没有意外(Hi) 最初的梦正在盛开(E Yai)
méi yǒu yì wài (Hi)  zuì chū de mèng zhèng zài shèng kāi (E Yai) 
เหมย โหย่ว อี้ ไว่ (ฮาย)  จุ้ย ชู เตอะ เมิ่ง เจิ้ง ไจ้ เซิ่ง ไค (อี ยาย)

(期待) 爱的样子能像烟花灿烂
(qī dài) ài de yàng zi néng xiàng yān huā càn làn
(ชี ไต้) อ้าย เตอะ ย่าง จึ เหนิง เซี่ยง เยียน ฮวา ช่าน ล่าน

这一刻你陶醉的表情无可取代 没有例外
zhè yī kè nǐ táo zuì de biǎo qíng wú kě qǔ dài  méi yǒu lì wài 
เจ้อ อี๋ เค่อ หนี่ เถา จุ้ย เตอะ เปี่ยว ฉิง อู๋ เข่อ ฉวี่ ไต้  เหมย โหย่ว ลี่ ไว่

你的存在证明了我存在 (Wuu)
nǐ de cún zài zhèng míng le wǒ cún zài  (Wuu)
หนี่ เตอะ ฉุน ไจ้ เจิ้ง หมิง เลอะ หว่อ ฉุน ไจ้  (วู้)

ซ้ำ *, **

你的存在我存在 期待着爱 期待着你的爱
nǐ de cún zài wǒ cún zài  qī dài zhe ài  qī dài zhe nǐ de ài
หนี่ เตอะ ฉุน ไจ้ หว่อ ฉุน ไจ้  ชี ไต้ เจอะ อ้าย  ชี ไต้ เจอะ หนี่ เตอะ อ้าย

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...