วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Nan Hai Kan Jian Ye Mei Gui (男孩看见野玫瑰) The Boy Saw Wild Rose - Ken Hung (Lyrics)

เพลง Nán Hái Kàn Jiàn Yě Méi Gui (男孩看见野玫瑰) The Boy Saw Wild Rose
ศิลปิน Hóng Zhuō Lì (洪卓立) Ken Hung
อัลบั้ม Zhǎo Gè Dǒng Wǒ De Nǚ Hái (找个懂我的女孩) Looking For A Girl Who Knows Me
สังกัด EEG Emperor Entertianment Group Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง刺眼的阳光 为感情殉葬
cì yǎn de yáng guāng  wèi gǎn qíng xùn zàng 
ชื่อ เหยี่ยน เตอะ หยาง กวง  เว่ย ก่าน ฉิง ซวิ่น จ้าง

我用眼泪的滚烫 对抗心底的凄凉
wǒ yòng yǎn lèi de gǔn tàng  duì kàng xīn dǐ de qī liáng
หว่อ ย่ง เหยี่ยน เล้ย เตอะ กุ่น ท่าง  ตุ้ย ข้าง ซิน ตี่ เตอะ ชี เหลียง

被爱捆绑 也是一种天堂
bèi ài kǔn bǎng  yě shì yī zhǒng tiān táng 
เป้ย อ้าย ขุน ป่าง  เย่ ซื่อ อี้ จ่ง เทียน ถาง

松了绑 无助得教人心慌
sōng le bǎng  wú zhù de jiāo rén xīn huāng
ซง เลอะ ป่าง  อู๋ จู้ เตอะ เจียว เหริน ซิน ฮวง

*还来不及 陪你去远行
hái lái bù jí  péi nǐ qù yuǎn xíng 
ไห ไหล ปู้ จี๋  เผย หนี่ ชวี่ หย่วน สิง

来不及 陪着你 看遍尘世间的风景
lái bù jí  péi zhe nǐ  kàn biàn chén shì jiān de fēng jǐng
ไหล ปู้ จี๋  เผย เจอะ หนี่  คั่น เปี้ยน เฉิน ซื่อ เจียน เตอะ เฟิง จิ่ง 

记住分开的日期 留下最深刻的印记
jì zhù fēn kāi de rì qī  liú xià zuì shēn kè de yìn jì 
จี้ จู้ เฟิน ไค เตอะ ยื้อ ชี  หลิว เซี่ย จุ้ย เซิน เค่อ เตอะ ยิ่น จี้

我只能怨恨我自己 不懂得珍惜
wǒ zhǐ néng yuàn hèn wǒ zì jǐ  bù dǒng de zhēn xī
หวอ จื่อ เหนิง ย่วน เฮิ่น หว่อ จื้อ จี่  ปู้ ต่ง เตอะ เจิน ซี

**你的绝情太过彻底 让我沦为自由落体
nǐ de jué qíng tài guò chè dǐ  ràng wǒ lún wèi zì yóu luò tǐ 
หนี่ เตอะ เจว๋ ฉิง ไท่ กั้ว เช้อ ตี่  ร่าง หว่อ หลุน เว่ย จื้อ โหยว ลั่ว ถี่

心脱离了身体 情非得已 跌入万丈谷底
xīn tuō lí le shēn tǐ  qíng fēi dé yǐ  diē rù wàn zhàng gǔ dǐ
ซิน ทัว หลี เลอะ เซิน ถี่  ฉิง เฟย เต๋อ อี่  เตีย ยู่ ว่าน จ้าง กู๋ ตี่

***我的悲伤负担不起 所以输给了重力
wǒ de bēi shāng fù dān bù qǐ  suǒ yǐ shū gěi le zhòng lì
หว่อ เตอะ เปย ซาง ฟู่ ตัน ปู้ ฉี่  สัว อี่ ซู เก่ย เลอะ จ้ง ลี่

不在乎降落到哪里
bù zài hu jiàng luò dào nǎ lǐ  
ปู๋ ไจ้ ฮุ เจี้ยง ลั่ว เต้า หนา หลี่

反正都已经失去你 没有关系
fǎn zhèng dōu yǐ jīng shī qù nǐ  méi yǒu guān xi
ฝ่าน เจิ้ง โตว อี่ จิง ซือ ชวี่ หนี่  เหมย โหย่ว กวน ซิ

对你投降 给你我的翅膀
duì nǐ tóu xiáng  gěi nǐ wǒ de chì bǎng 
ตุ้ย หนี่ โถว เสียง  เก๋ย หนี หว่อ เตอะ ชื่อ ป่าง 

你飞翔 抛下我一落千丈
nǐ fēi xiáng  pāo xià wǒ yī luò qiān zhàng
หนี่ เฟย เสียง  เพา เซี่ย หว่อ อี๋ ลั่ว เชียน จ้าง

ซ้ำ *, **, ***

请把我自尊在你脚底摧毁 碾成灰
qǐng bǎ wǒ zì zūn zài nǐ jiǎo dǐ cuī huǐ  niǎn chéng huī 
ฉิ่ง ป๋า หว่อ จื้อ จุน ไจ้ หนี เจี๋ยว ตี่ ชุย หุ่ย  เหนี่ยน เฉิง ฮุย

我绝望的心麻木崩溃
wǒ jué wàng de xīn má mù bēng kuì 
หว่อ เจว๋ ว่าง เตอะ ซิน หมา มู่ เปิง คุ่ย

无所谓 怎堪面对 这种伤悲
wú suǒ wèi  zěn kān miàn duì  zhè zhǒng shāng bēi
อู๋ สั่ว เว่ย  เจิ่น คัน เมี่ยน ตุ้ย  เจ้อ จ่ง ซาง เปย

ซ้ำ **

我的悲伤却负担不起 所以输给了重力
wǒ de bēi shāng què fù dān bù qǐ  suǒ yǐ shū gěi le zhòng lì
หว่อ เตอะ เปย ซาง เชว่ ฟู่ ตัน ปู้ ฉี่  สัว อี่ ซู เก่ย เลอะ จ้ง ลี่

不在乎降落到哪里
bù zài hu jiàng luò dào nǎ lǐ 
ปู๋ ไจ้ ฮุ เจี้ยง ลั่ว เต้า หนา หลี่

请给我一朵野玫瑰 让我安息
qǐng gěi wǒ yī duǒ yě méi gui  ràng wǒ ān xī
ฉิ่ง เก๋ย หว่อ อี้ ตั๋ว เย่ เหมย กุย  ร่าง หว่อ อัน ซี

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...