วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Miao Xiao (渺小) INSIGNIFICANCE - Hebe Tian (Lyrics)


เพลง Miǎo Xiǎo (渺小) INSIGNIFICANCE
ศิลปิน Tián Fù Zhēn (田馥甄) Hebe Tian (Hebe Tien)
อัลบั้ม Miǎo Xiǎo (渺小) Insignificance
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

最繁华的城市为何带来最寂寞的北极熊
zuì fán huá de chéng shì wèi hé dài lái zuì jì mò de běi jí xióng
จุ้ย ฝาน หวา เตอะ เฉิง ซื่อ เว่ย เหอ ไต้ ไหล จุ้ย จี้ มั่ว เตอะ เป่ย จี๋ โสวง

最纯洁的孩子如何走过最肮脏的垃圾场
zuì chún jié de hái zi rú hé zǒu guò zuì āng zāng de lè sè chǎng
จุ้ย ฉุน เจี๋ย เตอะ ไห จึ หยู เหอ โจ่ว กั้ว จุ้ย อัง จาง เตอะ เล่อ เซ้อ ฉ่าง

最混乱的回忆永远让我想起最专注的一刹那
zuì hùn luàn de huí yì yǒng yuǎn ràng wǒ xiǎng qǐ zuì zhuān zhù de yī chà nà
จุ้ย หุ้น ล่วน เตอะ หุย อี้ หยง หย่วน ร่าง หวอ เสียง ฉี่ จุ้ย จวน จู้ เตอะ อี๋ ช่า น่า

最丑陋的世界偶然让我看到最美丽的一首诗
zuì chǒu lòu de shì jiè ǒu rán ràng wǒ kàn dào zuì měi lì de yī shǒu shī
จุ้ย โฉ่ว โล่ว เตอะ ซื่อ เจี้ย โอ่ว หยาน ร่าง หว่อ คั่น เต้า จุ้ย เหม่ย ลี่ เตอะ อี้ โส่ว ซือ

原来最暗的天空总有最闪烁的星星
yuán lái zuì àn de tiān kōng zǒng yǒu zuì shǎn shuò de xīng xīng
หยวน ไหล จุ้ย อั้น เตอะ เทียน คง จ๋ง โหย่ว จุ้ย ส่าน ซั่ว เตอะ ซิง ซิง

为唤不回的 为做不到的 为还在活的我和你
wèi huàn bù huí de  wèi zuò bù dào de  wèi hái zài huó de wǒ hé nǐ
เว่ย ฮ่วน ปู้ หุย เตอะ  เว่ย จั้ว ปู๋ เต้า เตอะ  เว่ย ไห ไจ้ หัว เตอะ หว่อ เหอ หนี่

原来最大的怀疑总有最渺小的自己
yuán lái zuì dà de huái yí zǒng yǒu zuì miǎo xiǎo de zì jǐ
หยวน ไหล จุ้ย ต้า เตอะ ไหว อี๋ จ๋ง โหย่ว จุ้ย เหมียว เสี่ยว เตอะ จื้อ จี่

向蝴蝶知更 向肉体灵魂 向芸芸众生
xiàng hú dié zhī gēng  xiàng ròu tǐ líng hún  xiàng yún yún zhòng shēng
เซี่ยง หู เตี๋ย จือ เกิง  เซี่ยง โร่ว ถี่ หลิง หุน  เซี่ยง หวิน หวิน จ้ง เซิง

我该说感谢 还是对不起
wǒ gāi shuō gǎn xiè  hái shì duì bù qǐ
หว่อ ไก ซัว ก่าน เซี้ย  ไห ซื่อ ตุ้ย ปุ้ ฉี่

最暴烈的流徙难道为了成就最温柔的小团圆
zuì bào liè de liú xǐ nán dào wèi le chéng jiù zuì wēn róu de xiǎo tuán yuán
จุ้ย เป้า เลี้ย เตอะ หลิว สี่ หนาน เต้า เว่ย เลอะ เฉิง จิ้ว จุ้ย เวิน โหรว เตอะ เสี่ยว ถวน หยวน

最简单的渴望从来不想证明最荒谬的大时代
zuì jiǎn dān de kě wàng cóng lái bù xiǎng zhèng míng zuì huāng miù de dà shí dài
จุ้ย เจี่ยน ตัน เตอะ เข่อ ว่าง ฉง ไหล ปู้ เสี่ยง เจิ้ง หมิง จุ้ย ฮวง มิ่ว เตอะ ต้า สือ ไต้

原来最暗的天空总有最闪烁的星星
yuán lái zuì àn de tiān kōng zǒng yǒu zuì shǎn shuò de xīng xīng
หยวน ไหล จุ้ย อั้น เตอะ เทียน คง จ๋ง โหย่ว จุ้ย ส่าน ซั่ว เตอะ ซิง ซิง

为受过伤的 为犯过错的 为还在活的我和你
wèi shòu guò shāng de  wèi fàn guò cuò de  wèi hái zài huó de wǒ hé nǐ
เว่ย โซ่ว กั้ว ซาง เตอะ  เว่ย ฟ่าน กั้ว ชั่ว เตอะ  เว่ย ไห ไจ้ หัว เตอะ หว่อ เหอ หนี่

原来最大的怀疑总有最渺小的自己
yuán lái zuì dà de huái yí zǒng yǒu zuì miǎo xiǎo de zì jǐ
หยวน ไหล จุ้ย ต้า เตอะ ไหว อี๋ จ๋ง โหย่ว จุ้ย เหมียว เสี่ยว เตอะ จื้อ จี่

向黄土灰尘 向肉体灵魂 向芸芸众生
xiàng huáng tǔ huī chén  xiàng ròu tǐ líng hún  xiàng yún yún zhòng shēng
เซี่ยง หวง ถู่ ฮุย เฉิน  เซี่ยง โร่ว ถี่ หลิง หุน  เซี่ยง หวิน หวิน จ้ง เซิง

我该说感谢 还是对不起
wǒ gāi shuō gǎn xiè  hái shì duì bù qǐ
หว่อ ไก ซัว ก่าน เซี้ย  ไห ซื่อ ตุ้ย ปุ้ ฉี่

宇宙洪荒再沉默总有最闪烁的星星
yǔ zhòu hóng huāng zài chén mò zǒng yǒu zuì shǎn shuò de xīng xīng
อวิ่ โจ้ว หง ฮวง ไจ้ เฉิน มั่ว จ๋ง โหย่ว จุ้ย ส่าน ซั่ว เตอะ ซิง ซิง

某一天消失 某一天诞生 有一天宽恕我和你
mǒu yī tiān xiāo shī  mǒu yī tiān dàn shēng  yǒu yī tiān kuān shù wǒ hé nǐ
โหม่ว อี้ เทียน เซียว ซือ  โหม่ว อี้ เทียน ตั้น เซิง  โหย่ว อี้ เทียน ควน ซู่ หว่อ เหอ หนี่

原来最大的怀疑总有最渺小的自己
yuán lái zuì dà de huái yí zǒng yǒu zuì miǎo xiǎo de zì jǐ
หยวน ไหล จุ้ย ต้า เตอะ ไหว อี๋ จ๋ง โหย่ว จุ้ย เหมียว เสี่ยว เตอะ จื้อ จี่

向恩怨爱恨 向肉体灵魂 向芸芸众生
xiàng ēn yuàn ài hèn  xiàng ròu tǐ líng hún  xiàng yún yún zhòng shēng
เซี่ยง เอิน ย่วน อ้าย เฮิ่น  เซี่ยง โร่ว ถี่ หลิง หุน  เซี่ยง หวิน หวิน จ้ง เซิง

我该说感谢 再说对不起
wǒ gāi shuō gǎn xiè  zài shuō duì bù qǐ
หว่อ ไก ซัว ก่าน เซี้ย  ไจ้ ซัว ตุ้ย ปุ้ ฉี่Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...