วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Fen Shou Ji Jie (分手季节) Season of Broken Heart - Silence Wang (Lyrics)

เพลง Fēn Shǒu Jì Jié (分手季) Season of Broken Heart
ศิลปิน Wāng Sū Lóng (苏泷) Silence Wang
อัลบั้ม Wàn Yǒu Yǐn Lì (万有引力) Gravitation

สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records

ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง


เนื้อเพลง

掉落一片秋天的枫叶 幻化成蝴蝶
diào luò yī piàn qiū tiān de fēng yè  huàn huà chéng hú dié 
เตี้ยว ลั่ว อี๋ เพี่ยน ชิว เทียน เตอะ เฟิง เย้  ฮ่วน ฮว่า เฉิง หู เตี๋ย

不停翻阅爱情的字典 结局你改写
bù tíng fān yuè ài qíng de zì diǎn  jié jú nǐ gǎi xiě
ปู้ ถิง ฟัน เยว่ อ้าย ฉิง เตอะ จื้อ เตี่ยน  เจี๋ย จวี๋ หนี ไก๋ เสี่ย

原来泪和眼不断道别 味道会是咸
yuán lái lèi hé yǎn bù duàn dào bié  wèi dào huì shì xián 
หยวน ไหล เล้ย เหอ เหยี่ยน ปู๋ ต้วน เต้า เปี๋ย  เว่ย เต้า ฮุ่ย ซื่อ เสียน

你那些爱情悲剧寓言 一幕幕上演
nǐ nà xiē ài qíng bēi jù yù yán  yī mù mù shàng yǎn
หนี่ น่า เซีย อ้าย ฉิง เปย จวี้ อวิ้ เหยียน  อี๋ มู่ มู่ ซ่าง เหยี่ยน

*我一直等着你出现 直到晴天变成了雨天
wǒ yī zhí děng zhe nǐ chū xiàn  zhí dào qíng tiān biàn chéng le yǔ tiān 
หว่อ อี้ จื๋อ เติ่ง เจอะ หนี่ ชู เซี่ยน  จื๋อ เต้า ฉิง เทียน เปี้ยน เฉิง เลอะ อวิ่ เทียน

反覆练习的思念也长了茧
fǎn fù liàn xí de sī niàn yě zhǎng le jiǎn
ฝ่าน ฟู่ เลี่ยน สี เตอะ ซือ เนี่ยน เย๋ จ่าง เลอะ เจี่ยน

**在你离开我的那瞬间 你我礼貌的道别
zài nǐ lí kāi wǒ de nà shùn jiān  nǐ wǒ lǐ mào de dào bié 
ไจ้ หนี่ หลี ไค หว่อ เตอะ น่า ซุ่น เจียน  หนี หวอ หลี่ เม่า เตอะ เต้า เปี๋ย

散落漫天回忆的碎片 拼不回完整画面
sàn luò màn tiān huí yì de suì piàn  pīn bù huí wán zhěng huà miàn
ซ่าน ลั่ว ม่าน เทียน หุย อี้ เตอะ ซุ่ย เพี่ยน  พิน ปู้ หุย หวาน เจิ่ง ฮว่า เมี่ยน

相遇在小巷口的屋檐 你却假装没看见
xiāng yù zài xiǎo xiàng kǒu de wū yán  nǐ què jiǎ zhuāng méi kàn jiàn 
เซียง อวิ้ ไจ้ เสี่ยว เซี่ยง โข่ว เตอะ อู เหยียน  หนี่ เชว่ เจี่ย จวง เหมย คั่น เจี้ยน

我们一起有过的情节 被你遗忘在 分手季节
wǒ men yī qǐ yǒu guò de qíng jié  bèi nǐ yí wàng zài  fēn shǒu jì jié
หว่อ เมิน อี้ ฉี่ โหย่ว กั้ว เตอะ ฉิง เจี๋ย  เป้ย หนี่ อี๋ ว่าง ไจ้   เฟิน โส่ว จี้ เจี๋ย

拼命劝阻自己爱情错过不会再重来
pīn mìng quàn zǔ zì jǐ ài qíng cuò guò bù huì zài chóng lái
พิน มิ่ง เชวี่ยน จู่ จื้อ จี่ อ้าย ฉิง ชั่ว กั้ว ปู๋ ฮุ่ย ไจ้ ฉง ไหล

却还是忍不住在夜里反覆练习着对白
què hái shì rěn bù zhù zài yè lǐ fǎn fù liàn xí zhe duì bái 
เชว่ ไห ซื่อ เหริ่น ปู๋ จู้ ไจ้ เย้ หลี่ ฝ่าน ฟู่ เลี่ยน สี เจอะ ตุ้ย ไป๋

梦想与现实的无奈 那场不分手的恋爱
mèng xiǎng yǔ xiàn shí de wú nài  nà chǎng bù fēn shǒu de liàn ài
เมิ่ง เสี่ยง อวิ่ เซี่ยน สือ เตอะ อู๋ ไน่  น่า ฉ่าง ปู้ เฟิน โส่ว เตอะ เลี่ยน อ้าย

现在只剩下我和月光弹着钢琴在发呆
xiàn zài zhǐ shèng xià wǒ hé yuè guāng tán zhe gāng qín zài fā dāi 
เซี่ยน ไจ้ จื่อ เซิ่ง เซี่ย หว่อ เหอ เยว่ กวง ถาน เจอะ กัง ฉิน ไจ้ ฟา ไต

你说过 缘分强求不来 命运自有安排
nǐ shuō guò  yuán fèn qiǎng qiú bù lái  mìng yùn zì yǒu ān pái
หนี่ ซัว กั้ว  หยวน เฟิ่น เฉี่ยง ฉิว ปู้ ไหล  มิ่ง วิ่น จื้อ โหย่ว อัน ผาย

你表情不自然的好像有所隐瞒
nǐ biǎo qíng bù zì rán de hǎo xiàng yǒu suǒ yǐn mán 
หนี เปี่ยว ฉิง ปู๋ จื้อ หยาน เตอะ เห่า เซี่ยง โหยว สั่ว หยิ่น หมาน

谁又是谁给的负担 谁又为谁在那心酸
shuí yòu shì shuí gěi de fù dān  shuí yòu wèi shuí zài nà xīn suān
สุย โย่ว ซื่อ สุย เก่ย เตอะ ฟู่ ตัน  สุย โย่ว เว่ย สุย ไจ้ น่า ซิน ซวน 

分手季节给的答案就注定让人难堪
fēn shǒu jì jié gěi de dá àn jiù zhù dìng ràng rén nán kān
เฟิน โส่ว จี้ เจี๋ย เก่ย เตอะ ต๋า อั้น จิ้ว จู้ ติ้ง ร่าง เหริน หนาน คัน

海平面天枰开始倾斜
hǎi píng miàn tiān píng kāi shǐ qīng xié
ไห่ ผิง เมี่ยน เทียน ผิง ไค สื่อ ชิง เสีย

季节也变迁 残忍到完美你的侧脸
jì jié yě biàn qiān  cán rěn dào wán měi nǐ de cè liǎn 
จี้ เจี๋ย เย่ เปี้ยน เชียน  ฉาน เหริ่น เต้า หวาน เหมย หนี่ เตอะ เช้อ เหลี่ยน

只眺望北边 Yeah~
zhǐ tiào wàng běi biān  Yeah~
จื่อ เที่ยว ว่าง เป่ย เปียน  เย้~

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...