วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Bu Bu (步步) Step By Step - MayDay (Lyrics)

เพลง Bù Bù (步步) Step By Step
ศิลปิน Wǔ Yuè Tiān (五月天) MayDay
อัลบั้ม Bù Bù Jīng Qíng (步步惊情) Step By Step Surprise OST
สังกัด BIN Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


空无一人的大街 闯入无人婚纱店
kōng wú yī rén de dà jiē  chuǎng rù wú rén hūn shā diàn
คง อู๋ อี้ เหริน เตอะ ต้า เจีย  ฉ่วง ยู่ อู๋ เหริน ฮุน ซา เตี้ยน

为你披上雪白誓言 世界已灰飞烟灭
wèi nǐ pī shàng xuě bái shì yán  shì jiè yǐ huī fēi yān miè
เว่ย หนี่ พี ซ่าง เสว่ ไป๋ ซื่อ เหยียน  ซื่อ เจี้ย อี่ ฮุย เฟย เยียน เมี้ย

而爱矗立高楼间 你是真的 或是我的 幻觉
ér ài chù lì gāo lóu jiān  nǐ shì zhēn de  huò shì wǒ de  huàn jué
เอ๋อ อ้าย ชู่ ลี่ เกา โหลว เจียน  หนี่ ซื่อ เจิน เตอะ  ฮั่ว ซื่อ หว่อ เตอะ  ฮ่วน เจว๋

时光遗忘的背面 独坐残破的台阶
shí guāng yí wàng de bèi miàn  dú zuò cán pò de tái jiē
สือ กวง อี๋ ว่าง เตอะ เป้ย เมี่ยน  ตู๋ จั้ว ฉาน พั้ว เตอะ ไถ เจีย

哪个乱世没有离别 天空和我的中间
nǎ gè luàn shì méi yǒu lí bié  tiān kōng hé wǒ de zhōng jiān
หน่า เก้อ ล่วน ซื่อ เหมย โหย่ว หลี เปี๋ย  เทียน คง เหอ หว่อ เตอะ จง เจียน

只剩倾盆的思念 如果相识 不能相恋
zhǐ shèng qīng pén de sī niàn  rú guǒ xiāng shí  bù néng xiāng liàn
จื่อ เซิ่ง ชิง เผิน เตอะ ซือ เนี่ยน  หยู กั่ว เซียง สือ  ปู้ เหนิง เซียง เลี่ยน

是不是还不如擦肩
shì bù shì hái bù rú cā jiān 
ซื่อ ปู๋ ซื่อ ไห ปู้ หยู ชา เจียน

*在失去你的风景里面 你却占据了每一条街
zài shī qù nǐ de fēng jǐng lǐ miàn  nǐ què zhàn jù le měi yī tiáo jiē
ไจ้ ซือ ชวี่ หนี่ เตอะ เฟิง จิ๋ง หลี่ เมี่ยน  หนี่ เชว่ จ้าน จวี้ เลอะ เหม่ย อี้ เถียว เจีย

一步步曾经 一步步想念 在脚下蔓延
yī bù bù céng jīng  yī bù bù xiǎng niàn  zài jiǎo xià màn yán
อี๋ ปู้ ปู้ เฉิง จิง  อี๋ ปู้ ปู้ เสี่ยง เนี่ยน  ไจ้ เจี่ยว เซี่ย ม่าน เหยียน

在充满你的回忆里面 我独自流浪海角天边
zài chōng mǎn nǐ de huí yì lǐ miàn  wǒ dú zì liú làng hǎi jiǎo tiān biān
ไจ้ ชง หมาน หนี่ เตอะ หุย อี้ หลี่ เมี่ยน  หว่อ ตู๋ จื้อ หลิว ล่าง ไห เจี่ยว เทียน เปียน

一步步走过 当时心愿
yī bù bù zǒu guò  dāng shí xīn yuàn 
อี๋ ปู้ ปู้ โจ่ว กั้ว  ตัง สือ ซิน ย่วน

格林威治大钟前 归零超载的伤悲 背着我和我的诺言
GéLínWēiZhì dà zhōng qián  guī líng chāo zài de shāng bēi  bēi zhe wǒ hé wǒ de nuò yán
เก๋อหลินเวยจื้อ ต้า จง เฉียน  กุย หลิง เชา ไจ้ เตอะ ซาง เปย  เปย เจอะ หว่อ เหอ หว่อ เตอะ นั้ว เหยียน

一起计划的路线 对照孤单的旅店
yī qǐ jì huà de lù xiàn  duì zhào gū dān de lǚ diàn 
อี้ ฉี่ จี้ ฮว่า เตอะ ลู่ เซี่ยน  ตุ้ย เจ้า กู ตัน เตอะ ลวี่ เตี้ยน

一声晚安 却又唤醒 泪腺
yī shēng wǎn ān  què yòu huàn xǐng  lèi xiàn
อี้ เซิง หว่าน อัน  เชว่ โย่ว ฮ่วน สิ่ง  เล้ย เซี่ยน

时代广场的跨年 颐和花季的蓝天
shí dài guǎng chǎng de kuà nián  yí hé huā jì de lán tiān 
สือ ไต้ ก๋วง ฉ่าง เตอะ คว่า เหนียน  อี๋ เหอ ฮวา จี้ เตอะ หลาน เทียน 

数着愿望在你指尖
shǔ zhe yuàn wàng zài nǐ zhǐ jiān
สู่ เจอะ ย่วน ว่าง ไจ้ หนี จื่อ เจียน

当时有多少心愿 就有多少的残缺
dāng shí yǒu duō shǎo xīn yuàn  jiù yǒu duō shǎo de cán quē
ตัง สือ โหย่ว ตัว เส่า ซิน ย่วน  จิ้ว โหย่ว ตัว เส่า เตอะ ฉาน เชว

如果后悔 不能后退 是不是就只能往前
rú guǒ hòu huǐ  bù néng hòu tuì  shì bù shì jiù zhǐ néng wǎng qián
หยู กั่ว โฮ่ว หุ่ย  ปู้ เหนิง โฮ่ว ทุ่ย  ซื่อ ปู๋ ซื่อ จิ้ว จื่อ เหนิง หว่าง เฉียน

ซ้ำ *

生如浮萍般卑微 爱却苍穹般壮烈
shēng rú fú píng bān bēi wēi  ài què cāng qióng bān zhuàng liè
เซิง หยู ฝู ผิง ปัน เปย เวย  อ้าย เชว่ ชาง โฉวง ปัน จ้วง เลี้ย

我要为你爬上最险山岳
wǒ yào wèi nǐ pá shàng zuì xiǎn shān yuè
หว่อ เหย้า เว่ย หนี่ ผา ซ่าง จุ้ย เสี่ยน ซาน เยว่

走过最崎岖眷恋 一步一步穿越
zǒu guò zuì qí qū juàn liàn  yī bù yī bù chuān yuè
โจ่ว กั้ว จุ้ย ฉี ชวี เจวี้ยน เลี่ยน  อี๋ ปู้ อี๋ ปู้ ชวน เยว่

在失去你的风景里面 你却占据了整个世界
zài shī qù nǐ de fēng jǐng lǐ miàn  nǐ què zhàn jù le zhěng gè shì jiè
ไจ้ ซือ ชวี่ หนี่ เตอะ เฟิง จิ๋ง หลี่ เมี่ยน  หนี่ เชว่ จ้าน จวี้ เลอะ เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย

每一张相片 每一个房间 每一滴眼泪
měi yī zhāng xiàng piàn  měi yī gè fáng jiān  měi yī dī yǎn lèi
เหม่ย อี้ จาง เซี่ยง เพี่ยน  เหม่ย อี๋ เก้อ ฝัง เจียน  เหม่ย อี้ ตี เหยี่ยน เล้ย

在充满你的回忆里面 我独自一人和眼泪周旋
zài chōng mǎn nǐ de huí yì lǐ miàn  wǒ dú zì yī rén hé yǎn lèi zhōu xuán
ไจ้ ชง หมาน หนี่ เตอะ หุย อี้ หลี่ เมี่ยน  หว่อ ตู๋ จื้อ อี้ เหริน เหอ เหยี่ยน เล้ย โจว เสวียน

一步步走向 孤单的明天
yī bù bù zǒu xiàng  gū dān de míng tiān
อี๋ ปู้ ปู้ โจ่ว เซี่ยง  กู ตัน เตอะ หมิง เทียน

也许在来生的某个明天 我们能再写新的情节
yě xǔ zài lái shēng de mǒu gè míng tiān  wǒ men néng zài xiě xīn de qíng jié
เย๋ สวี่ ไจ้ ไหล เซิง เตอะ โหม่ว เก้อ หมิง เทียน  หว่อ เมิน เหนิง ไจ้ เสี่ย ซิน เตอะ ฉิง เจี๋ย

一步步完成 当时心愿
yī bù bù wán chéng  dāng shí xīn yuàn
อี๋ ปู้ ปู้ หวาน เฉิง  ตัง สือ ซิน ย่วน

一步步完成 最美残缺
yī bù bù wán chéng  zuì měi cán quē
อี๋ ปู้ ปู้ หวาน เฉิง  จุ้ย เหม่ย ฉาน เชว


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...