วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Ai Qing Chuang Jin Men (爱情闯进门) Love Broke In - By2 (Lyrics)

เพลง Ài Qíng Chuǎng Jìn Mén (爱情闯进门) Love Broke In
ศิลปิน Bái Wěi Fēn Miko (纬芬) & Bái Wěi Líng Yumi (纬玲) By2
อัลบั้ม Èr Líng Èr Líng Ài Nǐ Ài Nǐ (2020爱你爱你) 2020 Love You Love You 
สังกัด OceanButterfliesUS
ภาษาจีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง窗外的阳光对我说早安
chuāng wài de yáng guāng duì wǒ shuō zǎo ān 
ชวง ไว่ เตอะ หยาง กวง ตุ้ย หว่อ ซัว เจ่า อัน

今天的我要比昨天更勇敢
jīn tiān de wǒ yào bǐ zuó tiān gèng yǒng gǎn
จิน เทียน เตอะ หว่อ เหย้า ปี่ จั๋ว เทียน เกิ้ง หยง ก่าน

跌跌撞撞 什么时候才能 不再伪装
diē diē zhuàng zhuàng  shén me shí hòu cái néng  bù zài wěi zhuāng
เตีย เตีย จ้วง จ้วง  เสิน เมอะ สือ โฮ่ว ไฉ เหนิง  ปู๋ ไจ้ เหว่ย จวง

*向左或向右 就爱唱反调
xiàng zuǒ huò xiàng yòu  jiù ài chàng fǎn diào 
เซี่ยง จั่ว ฮั่ว เซี่ยง โย่ว  จิ้ว อ้าย ช่าง ฝ่าน เตี้ยว

心里却那么在意你的想法 扭扭捏捏的我们 (Huu~)
xīn lǐ què nà me zài yì nǐ de xiǎng fǎ  niǔ niǔ niē niē de wǒ men  (Huu~)
ซิน หลี่ เชว่ น่า เมอะ ไจ้ อี้ หนี่ เตอะ เสียง ฝ่า  หนิว หนิ่ว เนีย เนีย เตอะ หว่อ เมิน  (ฮู้~)

能不能就这样互相依靠 (HO~)
néng bù néng jiù zhè yàng hù xiāng yī kào (HO~) 
เหนิง ปู้ เหนิง จิ้ว เจ้อ ย่าง ฮู่ เซียง อี เค่า  (โฮ้~)

就喜欢跟你胡闹 就喜欢默契刚好
jiù xǐ huān gēn nǐ hú nào  jiù xǐ huān mò qì gāng hǎo
จิ้ว สี่ ฮวน เกิน หนี่ หู เน่า  จิ้ว สี่ ฮวน มั่ว ชี่ กัง เห่า 

感觉爱情闯进门乱了心跳 难过时候
gǎn jué ài qíng chuǎng jìn mén luàn le xīn tiào  nán guò shí hòu 
ก่าน เจว๋ อ้าย ฉิง ฉ่วง จิ้น เหมิน ล่วน เลอะ ซิน เที่ยว  หนาน กั้ว สือ โฮ่ว

还有你 哄我骗我逗我
hái yǒu nǐ  hòng wǒ piàn wǒ dòu wǒ
ไห โหยว หนี่  ห้ง หว่อ เพี่ยน หว่อ โต้ว หว่อ

才知道 唠唠叨叨 嬉嬉闹闹 才不会单调
cái zhī dào  láo láo dāo dāo  xī xī nào nào  cái bù huì dān diào
ไฉ จือ เต้า  เหลา เหลา เตา เตา  ซี ซี เน่า เน่า  ไฉ ปู๋ ฮุ่ย ตัน เตี้ยว

**就喜欢给你烦恼 就喜欢这种味道
jiù xǐ huān gěi nǐ fán nǎo  jiù xǐ huān zhè zhǒng wèi dào
จิ้ว สี่ ฮวน เก๋ย หนี่ ฝาน เหน่า   จิ้ว สี่ ฮวน เจ้อ จ่ง เว่ย เต้า

原来爱情闯进门无法预料
yuán lái ài qíng chuǎng jìn mén wú fǎ yù liào 
หยวน ไหล อ้าย ฉิง ฉ่วง จิ้น เหมิน อู๋ ฝ่า อวิ้ เลี่ยว

绕了一圈才知道 缘分跟得太牢
rào le yī quān cái zhī dào  yuán fèn gēn de tài láo
เย่า เลอะ อี้ เชวียน ไฉ จือ เต้า  หยวน เฟิ่น เกิน เตอะ ไท่ เหลา

我们都逃不掉 只好把手给你牵好 (HA~)
wǒ men dōu táo bù diào  zhǐ hǎo bǎ shǒu gěi nǐ qiān hǎo  (HA~)
หว่อ เมิน โตว เถา ปู๋ เตี้ยว  จื๋อ เห่า ป๋า โส่ว เก๋ย หนี่ เชียน เห่า  (ฮา~)

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...