วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Ai Pian Wo (爱骗我) Love Fooled Me - Show Luo (Lyrics)

เพลง Ài Piàn Wǒ (爱骗我) Love Fooled Me
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม Shī Zi Hǒu (狮子吼) Lion Roar
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง久违的阳光让我们相约在巷口
jiǔ wéi de yáng guāng ràng wǒ men xiāng yuē zài xiàng kǒu 
จิ่ว เหวย เตอะ หยาง กวง ร่าง หว่อ เมิน เซียง เยว ไจ้ เซี่ยง โข่ว

以为会让爱暖和心却像寒冬
yǐ wéi huì ràng ài nuǎn huo xīn què xiàng hán dōng
อี่ เหวย ฮุ่ย ร่าง อ้าย หน่วน ฮัว ซิน เชว่ เซี่ยง หาน ตง

因为你看着我 瞳孔里却不是我 Wuu NO HO
yīn wèi nǐ kàn zhe wǒ  tóng kǒng lǐ què bù shì wǒ  Wuu NO HO
ยิน เว่ย หนี่ คั่น เจอะ หว่อ  ถง ขง หลี่ เชว่ ปู๋ ซื่อ หว่อ  อู โน โฮ

你的谎言不断割伤我的双手
nǐ de huǎng yán bù duàn gē shāng wǒ de shuāng shǒu 
หนี่ เตอะ ห่วง เหยียน ปู๋ ต้วน เกอ ซาง หว่อ เตอะ ซวง โส่ว

让我无法再次拥抱你入我怀中
ràng wǒ wú fǎ zài cì yōng bào nǐ rù wǒ huái zhōng
ร่าง หว่อ อู๋ ฝ่า ไจ้ ชื่อ ยง เป้า หนี่ ยู่ หว่อ ไหว จง

痛很深伤很重 我的自尊已失踪 Wuu NO HO
tòng hěn shēn shāng hěn zhòng  wǒ de zì zūn yǐ shī zōng  Wuu NO HO
ท่ง เหิ่น เซิน ซาง เหิ่น จ้ง  หว่อ เตอะ จื้อ จุน อี่ ซือ จง  อู โน โฮ

*别再说你有多爱我 不要再言不由衷
bié zài shuō nǐ yǒu duō ài wǒ  bù yào zài yán bù yóu zhōng 
เปี๋ย ไจ้ ซัว หนี โหย่ว ตัว อ้าย หว่อ  ปู๋ เหย้า ไจ้ เหยียน ปู้ โหยว จง

编织的理由 不要再让爱骗我
biān zhī de lǐ yóu  bù yào zài ràng ài piàn wǒ
เปียน จือ เตอะ หลี่ โหยว  ปู๋ เหย้า ไจ้ ร่าง อ้าย เพี่ยน หว่อ

I am sorry

我真的没有 (我不习惯喊痛)
wǒ zhēn de méi yǒu  (wǒ bù xí guàn hǎn tòng)
หว่อ เจิน เตอะ เหมย โหย่ว  (หว่อ ปู้ สี ก้วน ห่าน ท่ง)

I am sorry

我真的没有 (沉默不是纵容)
wǒ zhēn de méi yǒu  (chén mò bù shì zòng róng)
หว่อ เจิน เตอะ เหมย โหย่ว  (เฉิน มั่ว ปู๋ ซื่อ จ้ง หยง)

I am sorry I am sorry baby

(Go away 我不想看你演戏的节奏)
(Go away wǒ bù xiǎng kàn nǐ yǎn xì de jié zòu)
(โก อะเว หว่อ ปู้ เสี่ยง คั่น หนี เหยี่ยน ซี่ เตอะ เจี๋ย โจ้ว)

OH Why~ You always have to lie  OH Why~ You always make me cry

OH Why~ I wanna say goodbye  OH Why~

承诺从没让我因你欺骗而退缩
chéng nuò cóng méi ràng wǒ yīn nǐ qī piàn ér tuì suō 
เฉิง นั้ว ฉง เหมย ร่าง หว่อ ยิน หนี่ ชี เพี่ยน เอ๋อ ทุ่ย ซัว

但天知道转过身我的心在颤抖
dàn tiān zhī dào zhuǎn guò shēn wǒ de xīn zài chàn dǒu
ตั้น เทียน จือ เต้า จ่วน กั้ว เซิน หว่อ เตอะ ซิน ไจ้ ช่าน โต่ว

盲目的爱到最后终究自作自受 AH Wuu NO HO
máng mù de ài dào zuì hòu zhōng jiū zì zuò zì shòu  AH  Wuu NO HO
หมาง มู่ เตอะ อ้าย เต้า จุ้ย โฮ่ว จง จิว จื้อ จั้ว จื้อ โซ่ว  อ่ะ  อู โน โฮ

我不再幻想当你腻了自由以后
wǒ bù zài huàn xiǎng dāng nǐ nì le zì yóu yǐ hòu 
หว่อ ปู๋ ไจ้ ฮ่วน เสี่ยง ตัง หนี่ นี่ เลอะ จื้อ โหยว อี่ โฮ่ว

你的夜晚太美丽也不专属于我
nǐ de yè wǎn tài měi lì yě bù zhuān shǔ yú wǒ
หนี่ เตอะ เย้ หว่าน ไท่ เหม่ย ลี่ เย่ ปู้ จวน สู่ อวิ๋ หว่อ

爱累了不做梦 我的伤口已斑驳 Wuu NO HO
ài lèi le bù zuò mèng  wǒ de shāng kǒu yǐ bān bó  Wuu NO HO
อ้าย เล้ย เลอะ ปู๋ จั้ว เมิ่ง  หว่อ เตอะ ซาง โขว อี่ ปัน ปั๋ว  อู โน โฮ

ซ้ำ *

承认吧 我们的频率不同 不要将错就错
chéng rèn ba  wǒ men de pín lǜ bù tóng  bù yào jiāng cuò jiù cuò 
เฉิง เริ่น ป่ะ  หว่อ เมิน เตอะ ผิน ลวี้ ปู้ ถง  ปู๋ เหย้า เจียง ชั่ว จิ้ว ชั่ว

反覆着互相折磨 抱着我 想的却不是我 Yeah
fǎn fù zhe hù xiāng zhé mó  bào zhe wǒ  xiǎng de què bù shì wǒ  Yeah
ฝ่าน ฟู่ เจอะ ฮู่ เซียง เจ๋อ หมัว  เป้า เจอะ หว่อ  เสี่ยง เตอะ เชว่ ปู๋ ซื่อ หว่อ  เย้

别再让疑问变成反讽 还不如 拥有各自天空
bié zài ràng yí wèn biàn chéng fǎn fěng  hái bù rú  yōng yǒu gè zì tiān kōng 
เปี๋ย ไจ้ ร่าง อี๋ เวิ่น เปี้ยน เฉิง ฝาน เฝิ่ง  ไห ปู้ หยู  ยง โหย่ว เก้อ จื้อ เทียน คง

算了吧 就让我走 不想再为了你害怕寂寞
suàn le ba  jiù ràng wǒ zǒu  bù xiǎng zài wèi le nǐ hài pà jì mò
ซ่วน เลอะ ป่ะ  จิ้ว ร่าง หวอ โจ่ว  ปู้ เสี่ยง ไจ้ เว่ย เลอะ หนี่ ไห้ พ่า จี้ มั่ว

I'll let you fly  OH Why~ You always have to lie

OH Why~ You always make me cry

OH Why~ I wanna say goodbye  Say goodbye bye~ goodbye

OH Why~  OH Why~  OH Why~~~~~

我看着镜子里的我却没有笑容
wǒ kàn zhe jìng zi lǐ de wǒ què méi yǒu xiào róng 
หว่อ คั่น เจอะ จิ้ง จึ หลี่ เตอะ หว่อ เชว่ เหมย โหย่ว เสี้ยว หยง

为什么又是我一个人继续伤心泪流
wèi shén me yòu shì wǒ yī gè rén jì xù shāng xīn lèi liú
เว่ย เสิน เมอะ โย่ง ซื่อ หว่อ อี๋ เก้อ เหริน จี้ ซวี่ ซาง ซิน เล้ย หลิว

对我的甜言蜜语是否也对他一样的动作
duì wǒ de tián yán mì yǔ shì fǒu yě duì tā yī yàng de dòng zuò 
ตุ้ย หว่อ เตอะ เถียน เหยียน มี่ อวิ่ ซื่อ โฝว เย่ ตุ้ย ทา อี๋ ย่าง เตอะ ต้ง จั้ว

你走吧 我不想为你伤心难过
nǐ zǒu ba  wǒ bù xiǎng wèi nǐ shāng xīn nán guò
หนี โจ่ว ป่ะ  หว่อ ปู้ เสี่ยง เว่ย หนี่ ซาง ซิน หนาน กั้ว

OH girl OH girl  I'll let you go  OH girl OH girl


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...