วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Xiang Xin Ma (相信吗) Believe - Jiro Wang (Lyrics)

เพลง Xiāng Xìn Ma (相信) Believe
ศิลปิน Wāng Dōng Chéng (东城) Jiro Wang
อัลบั้ม Yuán Lái Shì Měi Nán (原来是美男) Fabulous Boys OST, You're Beautiful (Taiwan Version)
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง爱情不可能存在过 特别是关于你和我
ài qíng bù kě néng cún zài guò  tè bié shì guān yú nǐ hé wǒ
อ้าย ฉิง ปู้ เข่อ เหนิง ฉุน ไจ้ กั้ว  เท่อ เปี๋ย ซื่อ กวน อวิ๋ หนี่ เหอ หว่อ

但是我努力隐藏 却发现越闪躲越是寂寞
dàn shì wǒ nǔ lì yǐn cáng  què fā xiàn yuè shǎn duǒ yuè shì jì mò
ตั้น ซื่อ หวอ หนู่ ลี่ หยิ่น ฉาง  เชว่ ฟา เซี่ยน เยว่ สาน ตั่ว เยว่ ซื่อ จี้ มั่ว

也试过让自己失踪 逃到没有你的角落
yě shì guò ràng zì jǐ shī zōng  táo dào méi yǒu nǐ de jiǎo luò
เย่ ซื่อ กั้ว ร่าง จื้อ จี่ ซือ จง  เถา เต้า เหมย โหยว หนี่ เตอะ เจี่ยว ลั่ว

像一种惩罚 你越是出现在我心中
xiàng yī zhǒng chéng fá  nǐ yuè shì chū xiàn zài wǒ xīn zhōng
เซี่ยง อี้ จ่ง เฉิง ฝา  หนี่ เยว่ ซื่อ ชู เซี่ยน ไจ้ หว่อ ซิน จง

*如果说爱你 相信吗 如果说等你 知道吗
rú guǒ shuō ài nǐ  xiāng xìn ma  rú guǒ shuō děng nǐ  zhī dào ma
หยู กั่ว ซัว อ้าย หนี่  เซียง ซิ่น ม่ะ  หยู กั่ว ซัว เติ๋ง หนี่  จือ เต้า ม่ะ

哪怕执着换来难过 要离开你 我找不到办法
nǎ pà zhí zhuó huàn lái nán guò  yào lí kāi nǐ  wǒ zhǎo bù dào bàn fǎ
หน่า พ่า จื๋อ จั๋ว ฮ่วน ไหล หนาน กั้ว  เหย้า หลี ไค หนี่  หวอ เจ่า ปู๋ เต้า ปั้น ฝ่า

如果我不变 相信吗 如果我不说 知道吗
rú guǒ wǒ bù biàn  xiàng xìn ma  rú guǒ wǒ bù shuō  zhī dào ma
หยู กั๋ว หว่อ ปู๋ เปี้ยน  เซียง ซิ่น ม่ะ หยู กั๋ว หว่อ ปู้ ซัว  จือ เต้า ม่ะ

从今后 我不再害怕 要守护你 到最后的最后
cóng jīn hòu  wǒ bù zài hài pà  yào shǒu hù nǐ  dào zuì hòu de zuì hòu
ฉง จิน โฮ่ว  หว่อ ปู๋ ไจ้ ไห้ พ่า  เหย้า โส่ว ฮู่ หนี่  เต้า จุ้ย โฮ่ว เตอะ จุ้ย โฮ่ว

看着你温柔的眼睛 听着你温柔的声音
kàn zhe nǐ wēn róu de yǎn jing  tīng zhe nǐ wēn róu de shēng yīn
คั่น เจอะ หนี่ เวิน โหรว เตอะ เหยี่ยน จิง  ทิง เจอะ หนี่ เวิน โหรว เตอะ เซิง ยิน

你每个动作 想知道是不是为了我
nǐ měi gè dòng zuò  xiǎng zhī dào shì bù shì wèi le wǒ
หนี เหม่ย เก้อ ต้ง จั้ว  เสี่ยง จือ เต้า ซื่อ ปู๋ ซื่อ เว่ย เลอะ หว่อ

ซ้ำ *

不会离开 YA
bù huì lí kāi  YA
ปู๋ ฮุ่ย หลี ไค  ยา

只想说对不起 我不会放弃 决定要默默守候
zhǐ xiǎng shuō duì bù qǐ  wǒ bù huì fàng qì  jué dìng yào mò mò shǒu hòu
จื๋อ เสี่ยง ซัว ตุ้ย ปู้ ฉี่  หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ฟ่าง ชี่  เจว๋ ติ้ง เหย้า มั่ว มั่ว โส่ว โฮ่ว

不后悔(不后悔) 不撤退(不撤退) 就算没资格当你的谁
bù hòu huǐ(bù hòuhuǐ)  bù chè tuì(bù chè tuì)  jiù suàn méi zī gé dāng nǐ de shuí
ปู๋ โฮ่ว หุ่ย(ปู๋ โฮ่ว หุ่ย)  ปู๋ เช้อ ทุ่ย(ปู๋ เช้อ ทุ่ย)  จิ้ว ซ่วน เหมย จือ เก๋อ ตัง หนี่ เตอะ สุย

ซ้ำ *

不会离开
bù huì lí kāi
ปู๋ ฮุ่ย หลี ไค  


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...