วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Xian Chang Zhi Bo (现场直播) Live Broadcasting - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Xiàn Chǎng Zhí Bō (现场直播) Live Broadcasting
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม 24Gè Bǐ Lì (24个比利) The story of BILLY
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง眼睛是卫星摄影只绕着你转动
yǎn jing shì wèi xīng shè yǐng zhǐ rào zhe nǐ zhuǎn dòng
เหยี่ยน จิง ซื่อ เว่ย ซิง เซ้อ หยิ่ง จื่อ เร่า เจอะ หนี จ่วน ต้ง

狂热心跳是导播捕捉着动作
kuáng rè xīn tiào shì dǎo bō bǔ zhuō zhe dòng zuò
ขวง เย่อ ซิน เที่ยว ซื่อ เต่า ปัว ปู่ จัว เจอะ ต้ง จั้ว

天命真女就是你矜持别再啰嗦
tiān mìng zhēn nǚ jiù shì nǐ jīn chí bié zài luō suo
เทียน มิ่ง เจิน นวี่ จิ้ว ซื่อ หนี่ จิน ฉือ เปี๋ย ไจ้ ลัว ซัว

*交给我 Control Control 别赖着不行动
jiāo gěi wǒ Control Control  bié lài zhe bù xíng dòng
เจียว เก๋ย หว่อ  คันโทรล คันโทรล  เปี๋ย ไล่ เจอะ ปู้ สิง ต้ง

精彩每分钟 无数次感动 OH Woo Woo Woo
jīng cǎi měi fēn zhōng  wú shù cì gǎn dòng  OH Woo Woo Woo
จิง ไฉ เหม่ย เฟิน จง  อู๋ ซู่ ชื่อ ก่าน ต้ง  โอ้ โวว โว้ว โว้

机会一旦错过就算求救也没有用 Now Now Now
jī huì yī dàn cuò guò jiù suàn qiú jiù yě méi yǒu yòng  Now Now Now
จี ฮุ่ย อี๋ ตั้น ชั่ว กั้ว จิ้ว ซ่วน ฉิว จิ้ว เย่ เหมย โหย่ว ย่ง  นาว นาว นาว

**全世界在 Play~
quán shì jiè zài  Play~
เฉวียน ซื่อ เจี้ย ไจ้  เพล~

现场直播我的爱 不断线 寂寞 Go Away Hey Yeah~
xiàn chǎng zhí bō wǒ de ài  bù duàn xiàn  jì mò  Go Away Hey Yeah~
เซี่ยน ฉ่าง จื๋อ ปัว หว่อ เตอะ อ้าย  ปู๋ ต้วน เซี่ยน  จี้ มั่ว  โก อะเว เฮ้ เย้~

百看不厌到永远 到永远 让心同步 Play
bǎi kàn bù yàn dào yǒng yuǎn  dào yǒng yuǎn  ràng xīn tóng bù  Play
ป่าย คั่น ปู๋ เหยี้ยน เต้า หยง หย่วน  เต้า หยง หย่วน  ร่าง ซิน ถง ปู้  เพล

现场直播每一天 每一眼 一起 Fly Away Hey Yeah~
xiàn chǎng zhí bō měi yī tiān  měi yī yǎn  yī qǐ  Fly Away Hey Yeah~
เซี่ยน ฉ่าง จื๋อ ปัว เหม่ย อี้ เทียน  เหม่ย อี้ เหยี่ยน  อี้ ฉี่  ไฟล อะเว เฮ้ เย้~

让这宇宙爱上演 爱上演
ràng zhè yǔ zhòu ài shàng yǎn  ài shàng yǎn
ร่าง เจ้อ อวิ่ โจ้ว อ้าย ซ่าง เหยี่ยน  อ้าย ซ่าง เหยี่ยน

占据Youtube和微博 点击率在爆冲
zhàn jù Youtube hé wēi bó  diǎn jī lǜ zài bào chōng
จ้าน จวี้ ยูทูบ เหอ เวย ปั๋ว  เตี่ยน จี ลวี้ ไจ้ เป้า ชง

不用临场感受过 眼神就不同
bù yòng lín chǎng gǎn shòu guò  yǎn shén jiù bù tóng 
ปู๋ ย่ง หลิน ฉาง ก่าน โซ่ว กั้ว  เหยี่ยน เสิน จิ้ว ปู้ ถง

如果看腻了重播 谁还能当观众
rú guǒ kàn nì le chóng bō  shuí hái néng dāng guān zhòng
หยู กั่ว คั่น นี่ เลอะ ฉง ปัว  สุย ไห เหนิง ตัง กวน จ้ง

ซ้ำ *, **

现场直播我的爱 你的爱 爱 爱 (x2)
xiàn chǎng zhí bō wǒ de ài  nǐ de ài  ài  ài  (x2)
เซี่ยน ฉ่าง จื๋อ ปัว หว่อ เตอะ อ้าย  หนี่ เตอะ อ้าย  อ้าย  อ้าย  (x2)

让快乐 掌控着 一举一动
ràng kuài lè  zhǎng kòng zhe  yī jǔ yī dòng 
ร่าง ไคว่ เล่อ  จ่าง ค่ง เจอะ  อี้ จวี่ อี๋ ต้ง

让每个画面浪漫得像电影传说
ràng měi gè huà miàn làng màn de xiàng diàn yǐng chuán shuō
ร่าง เหม่ย เก้อ ฮว่า เมี่ยน ล่าง ม่าน เตอะ เซี่ยง เตี้ยน หยิ่ง ฉวน ซัว

让世界 都沉溺 亲密互动
ràng shì jiè  dōu chén nì  qīn mì hù dòng 
ร่าง ซื่อ เจี้ย  โตว เฉิน นี่  ชิน มี่ ฮู่ ต้ง

淋漓尽致享受着 我们给的梦 YO
lín lí jìn zhì xiǎng shòu zhe  wǒ men gěi de mèng  YO
หลิน หลี จิ้น จื้อ เสี่ยง โซ่ว เจอะ  หว่อ เมิน เก่ย เตอะ เมิ่ง  โย้

ซ้ำ  **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...