วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Ting Zhi Tiao Dong (停止跳动) Stop Beating - Silence Wang (Lyrics)

เพลง Tíng Zhǐ Tiào Dòng (停止跳) Stop Beating
ศิลปิน Wāng Sū Lóng (苏泷) Silence Wang
อัลบั้ม Wàn Yǒu Yǐn Lì (万有引力) Gravitation

สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records

ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง


เนื้อเพลง


时针分开了永久 谁原地等候(原地等候)
shí zhēn fēn kāi le yǒng jiǔ  shuí yuán dì děng hòu(yuán dì děng hòu) 
สือ เจิน เฟิน ไค เลอะ หยง จิ่ว  สุย หยวน ตี้ เติ่ง โฮ่ว(หยวน ตี้ เติ่ง โฮ่ว)

爱被雨淋成沙漏 被时间带走
ài bèi yǔ lín chéng shā lòu  bèi shí jiān dài zǒu
อ้าย เป้ย อวิ่ หลิน เฉิง ซา โล่ว  เป้ย สือ เจียน ไต้ โจ่ว

相片里你的额头 靠在我胸口(Woo OH Woo)
xiàng piàn lǐ nǐ de é tóu  kào zài wǒ xiōng kǒu (Woo OH Woo) 
เซี่ยง เพี่ยน หลี่ หนี่ เตอะ เอ๋อ โถว  เค่า ไจ้ หว่อ โซวง โข่ว  (โว้ โอ โว้)

情侣漫步的午后 你我分边走
qíng lǚ màn bù de wǔ hòu  nǐ wǒ fēn biān zǒu
ฉิง ลวี่ ม่าน ปู้ เตอะ อู่ โฮ่ว  หนี หว่อ เฟิน เปียน โจ่ว

*你我计算太多 爱的太过 痛是太自我(Woo OH Woo)
nǐ wǒ jì suàn tài duō  ài de tài guò  tòng shì tài zì wǒ (Woo OH Woo) 
หนี หว่อ จี้ ซ่วน ไท่ ตัว  อ้าย เตอะ ไท่ กั้ว  ท่ง ซื่อ ไท่ จื้อ หว่อ  (โว้ โอ โว้)

所以才会难过 才会失落 彼此都沉默
suǒ yǐ cái huì nán guò  cái huì shī luò  bǐ cǐ dōu chén mò
สัว อี่ ไฉ ฮุ่ย หนาน กั้ว  ไฉ ฮุ่ย ซือ ลั่ว  ปี๋ ฉื่อ โตว เฉิน มั่ว 

当我想起你的时候 泪被你悄悄的偷走
dāng wǒ xiǎng qǐ nǐ de shí hòu  lèi bèi nǐ qiāo qiāo de tōu zǒu 
ตัง หวอ เสี่ยง ฉี หนี่ เตอะ สือ โฮ่ว  เล้ย เป้ย หนี่ เชียว เชียว เตอะ โทว โจ่ว

当我放手你的温柔 就算覆水也会难收
dāng wǒ fàng shǒu nǐ de wēn róu  jiù suàn fù shuǐ yě huì nán shōu
ตัง หว่อ ฟ่าง โสว หนี่ เตอะ เวิน โหรว  จิ้ว ซ่วน ฟู่ สุย เย่ ฮุ่ย หนาน โซว

(覆水也会难收)
(fù shuǐ yě huì nán shōu)
(ฟู่ สุย เย่ ฮุ่ย หนาน โซว)

走过最熟悉的路口 也许再也不能牵手
zǒu guò zuì shóu xī de lù kǒu  yě xǔ zài yě bù néng qiān shǒu 
โจ่ว กั้ว จุ้ย โสว ซี เตอะ ลู่ โข่ว  เย๋ สวี่ ไจ้ เย่ ปู้ เหนิง เชียน โส่ว

原谅我没爱到最后 是我没勇气陪你能往前走
yuán liàng wǒ méi ài dào zuì hòu  shì wǒ méi yǒng qì péi nǐ néng wǎng qián zǒu
หยวน เลี่ยง หว่อ เหมย อ้าย เต้า จุ้ย โฮ่ว  ซื่อ หว่อ เหมย หย่ง ชี่ เผย หนี่ เหนิง หว่าง เฉียน โจ่ว

**心脏停止跳动以后还说什么牵手
xīn zàng tíng zhǐ tiào dòng yǐ hòu hái shuō shén me qiān shǒu 
ซิน จ้าง ถิง จื่อ เที่ยว ต้ง อี่ โฮ่ว ไห ซัว เสิน เมอะ เชียน โส่ว

心脏停止跳动以后还给什么温柔
xīn zàng tíng zhǐ tiào dòng yǐ hòu hái gěi shén me wēn róu
ซิน จ้าง ถิง จื่อ เที่ยว ต้ง อี่ โฮ่ว ไห เก่ย เสิน เมอะ เวิน โหรว

心脏停止跳动以后心脏停止跳动以后
xīn zàng tíng zhǐ tiào dòng yǐ hòu xīn zàng tíng zhǐ tiào dòng yǐ hòu 
ซิน จ้าง ถิง จื่อ เที่ยว ต้ง อี่ โฮ่ว ซิน จ้าง ถิง จื่อ เที่ยว ต้ง อี่ โฮ่ว

心脏停止跳动以后做什么都没用
xīn zàng tíng zhǐ tiào dòng yǐ hòu zuò shén me dōu méi yòng
ซิน จ้าง ถิง จื่อ เที่ยว ต้ง อี่ โฮ่ว จั้ว เสิน เมอะ โตว เหมย ย่ง

ซ้ำ **, *

心如果痛了我也可以忍着痛不说
xīn rú guǒ tòng le wǒ yě kě yǐ rěn zhe tòng bù shuō 
ซิน หยู กั่ว ท่ง เลอะ หวอ เย่ เขอ อี๋ เหริ่น เจอะ ท่ง ปู้ ซัว

可伤口太多难以负荷
kě shāng kǒu tài duō nán yǐ fù hè 
เข่อ ซาง โข่ว ไท่ ตัว หนาน อี่ ฟู่ เฮ้อ

是我 心停了都没说(停了都没说) Woo
shì wǒ  xīn tíng le dōu méi shuō(tíng le dōu méi shuō) Woo
ซื่อ หว่อ  ซิน ถิง เลอะ โตว เหมย ซัว(ถิง เลอะ โตว เหมย ซัว)  โว้

当我想起你 你的时候 悄悄偷走你的温柔
dāng wǒ xiǎng qǐ nǐ  nǐ de shí hòu  qiāo qiāo tōu zǒu nǐ de wēn róu
ตัง หวอ เสี่ยง ฉี หนี่  หนี่ เตอะ สือ โฮ่ว  เชียว เชียว โทว โจ๋ว หนี่ เตอะ เวิน โหรว

走过最熟悉的路口 也许再也不能牵手
zǒu guò zuì shóu xī de lù kǒu  yě xǔ zài yě bù néng qiān shǒu 
โจ่ว กั้ว จุ้ย โสว ซี เตอะ ลู่ โข่ว  เย๋ สวี่ ไจ้ เย่ ปู้ เหนิง เชียน โส่ว

原谅我没爱到最后 我没勇气陪你能往下走
yuán liàng wǒ méi ài dào zuì hòu  wǒ méi yǒng qì péi nǐ néng wǎng xià zǒu
หยวน เลี่ยง หว่อ เหมย อ้าย เต้า จุ้ย โฮ่ว  หว่อ เหมย หย่ง ชี่ เผย หนี่ เหนิง หว่าง เซี่ย โจ่ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...