วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Sha Dai Dai (傻呆呆) The Fool - By2 (Lyrics)

เพลง Shǎ Dāi Dāi (傻呆呆) The Fool
ศิลปิน By2 [Bái Wěi Fēn (纬芬) Miko & Bái Wěi Líng (纬玲) Yumi]
อัลบั้ม 
M.Y Yóu Lè Yuán (M.Y乐园) My Wonderland, My Fantasy

สังกัด OceanButterfliesUS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*矮油那个猪头 裤子穿到胸口
ǎi yóu nà gè zhū tóu  kù zi chuān dào xiōng kǒu 
อ่าย โหยว น่า เก้อ จู โถว  คู่ จึ ชวน เต้า โซวง โข่ว

到舞池跳舞 动作只有扭屁股
dào wǔ chí tiào wǔ  dòng zuò zhǐ yǒu niǔ pì gu
เต้า อู่ ฉือ เที่ยว อู่  ต้ง จั้ว จื๋อ โหยว หนิ่ว พี่ กุ

他说话很害羞 着急就会发抖 糊里糊涂
tā shuō huà hěn hài xiū  zháo jí jiù huì fā dǒu  hú lǐ hú tú
ทา ซัว ฮว่า เหิ่น ไห้ ซิว  เจ๋า จี๋ จิ้ว ฮุ่ย ฟา โต่ว  หู หลี่ หู ถู

他的天赋 就是很土 用的招数 超级复古
tā de tiān fù  jiù shì hěn tǔ  yòng de zhāo shù  chāo jí fù gǔ 
ทา เตอะ เทียน ฟู่  จิ้ว ซื่อ เหิน ถู่  ย่ง เตอะ เจา ซู่  เชา จี๋ ฟู่ กู่

我怎么可能轻易的 被他迷住
wǒ zěn me kě néng qīng yì de  bèi tā mí zhù
หวอ เจิ่น เมอะ เข่อ เหนิง ชิง อี้ เตอะ  เป้ย ทา หมี จู้

**傻呆呆 就喜欢你的这副模样
shǎ dāi dāi  jiù xǐ huān nǐ de zhè fù mú yàng 
ส่า ไต ไต  จิ้ว สี่ ฮวน หนี่ เตอะ เจ้อ ฟู่ หมู ย่าง

傻呆呆 保证你永远不会学坏
shǎ dāi dāi  bǎo zhèng nǐ yǒng yuǎn bù huì xué huài
ส่า ไต ไต  เป่า เจิ้ง หนี หยง หย่วน ปู๋ ฮุ่ย เสว๋ ไฮว่

傻呆呆 我说喜欢你却一直在状况外 在状况外
shǎ dāi dāi  wǒ shuō xǐ huān nǐ què yī zhí zài zhuàng kuàng wài  zài zhuàng kuàng wài 
ส่า ไต ไต  หว่อ ซัว สี่ ฮวน หนี่ เชว่ อี้ จื๋อ ไจ้ จ้วง ค่วง ไว่  ไจ้ จ้วง ค่วง ไว่

太过分了你这个阿宅
tài guò fèn le nǐ zhè gè ā zhái
ไท่ กั้ว เฟิ่น เลอะ หนี่ เจ้อ เก้อ อา ไจ๋

傻呆呆 就讨厌你的这副模样
shǎ dāi dāi  jiù tǎo yàn nǐ de zhè fù mú yàng 
ส่า ไต ไต  จิ้ว เถ่า เหยี้ยน หนี่ เตอะ เจ้อ ฟู่ หมู ย่าง

傻呆呆 什么事永远都慢半拍
shǎ dāi dāi  shén me shì yǒng yuǎn dōu màn bàn pāi
ส่า ไต ไต  เสิน เมอะ ซื่อ หยง หย่วน โตว ม่าน ปั้น ไพ

傻呆呆 我说喜欢你却一直都不明白 都不明白
shǎ dāi dāi  wǒ shuō xǐ huān nǐ què yī zhí dōu bù míng bái  dōu bù míng bái 
ส่า ไต ไต  หว่อ ซัว สี่ ฮวน หนี่ เชว่ อี้ จื๋อ โตว ปู้ หมิง ไป๋  โตว ปู้ หมิง ไป๋

我就快被你气得飞起来
wǒ jiù kuài bèi nǐ qì de fēi qǐ lái
หว่อ จิ้ว ไคว่ เป้ย หนี่ ชี่ เตอะ เฟย ฉี่ ไหล

ซ้ำ *, **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...