วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Lai Ai Wo La (来爱我啦) Come On Love Me - Vivian Hsu (Lyrics)

เพลง Lái Ài Wǒ La (爱我啦) Come On Love Me
ศิลปิน Xú Ruò Xuān (徐若瑄) Vivian Hsu
อัลบั้ม Tīng Jiàn Xià Yǔ De Shēng Yīn (见下雨的声音) Rhythm of the Rain OST
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


两杯热咖啡 你习惯过 一个人忙碌生活
liǎng bēi rè kā fēi  nǐ xí guàn guò  yī gè rén máng lù shēng huó 
เหลี่ยง เปย เย่อ คา เฟย  หนี่ สี ก้วน กั้ว  อี๋ เก้อ เหริน หมาง ลู่ เซิง หัว

任由苦苦香味 藏在笑容中 痲痹着寂寞
rèn yóu kǔ kǔ xiāng wèi  cáng zài xiào róng zhōng  má bì zhe jì mò
เริ่น โหยว ขู ขู่ เซียง เว่ย  ฉาง ไจ้ เสี้ยว หรง จง  หมา ปี้ เจอะ จี้ มั่ว

*忘了有多久 你习惯了 黑白衣服的颜色
wàng le yǒu duō jiǔ  nǐ xí guàn le  hēi bái yī fu de yán sè 
ว่าง เลอะ โหย่ว ตัว จิ่ว  หนี่ สี ก้วน เลอะ  เฮย ไป๋ อี ฝุ เตอะ เหยียน เซ้อ

快乐歌声中 掩饰的伤痛 我却都能懂
kuài lè gē shēng zhōng  yǎn shì de shāng tòng  wǒ què dōu néng dǒng
ไคว่ เล่อ เกอ เซิง จง  เหยี่ยน ซื่อ เตอะ ซาง ท่ง  หว่อ เชว่ โตว เหนิง ต่ง

我 陪伴着你的沉默是我的温柔
wǒ  péi bàn zhe nǐ de chén mò shì wǒ de wēn róu 
หว่อ  เผย ปั้น เจอะ หนี่ เตอะ เฉิน มั่ว ซื่อ หว่อ เตอะ เวิน โหรว

我 想要让你更快乐
wǒ  xiǎng yào ràng nǐ gèng kuài lè
หวอ  เสี่ยง เหย้า ร่าง หนี่ เกิ้ง ไคว่ เล่อ

大 大胆说爱我啦! 明明就爱我啦!
dà  dà dǎn shuō ài wǒ la!  míng míng jiù ài wǒ la! 
ต้า  ต้า ต่าน ซัว อ้าย หว่อ ล่ะ!  หมิง หมิง จิ้ว อ้าย หว่อ ล่ะ!

习惯每天 都有你的 早安晚安在耳边
xí guàn měi tiān  dōu yǒu nǐ de  zǎo ān wǎn ān zài ěr biān
สี ก้วน เหม่ย เทียน  โตว โหยว หนี่ เตอะ  เจ่า อัน หว่าน อัน ไจ้ เอ่อ เปียน

那么就这样吧! 慢慢地就这样吧!
nà me jiù zhè yàng ba!  màn màn de jiù zhè yàng ba! 
น่า เมอะ จิ้ว เจ้อ ย่าง ป่ะ!  ม่าน ม่าน เตอะ จิ้ว เจ้อ ย่าง ป่ะ!

你的每天 都有我勇敢 爱你的每一面
nǐ de měi tiān  dōu yǒu wǒ yǒng gǎn  ài nǐ de měi yī miàn
หนี่ เตอะ เหม่ย เทียน  โตว โหยว หว่อ หยง ก่าน  อ้าย หนี่ เตอะ เหม่ย อี๋ เมี่ยน

ซ้ำ *

大 大胆说爱我啦! 明明就爱我啦!
dà  dà dǎn shuō ài wǒ la!  míng míng jiù ài wǒ la! 
ต้า  ต้า ต่าน ซัว อ้าย หว่อ ล่ะ!  หมิง หมิง จิ้ว อ้าย หว่อ ล่ะ!

我的快乐 就是你的笑容陪伴在身边
wǒ de kuài lè  jiù shì nǐ de xiào róng péi bàn zài shēn biān
หว่อ เตอะ ไคว่ เล่อ  จิ้ว ซื่อ หนี่ เตอะ เสี้ยว หรง เผย ปั้น ไจ้ เซิน เปียน

慢慢就这样吧! 我们就这样吧!
màn màn jiù zhè yàng ba!  wǒ men jiù zhè yàng ba! 
ม่าน ม่าน จิ้ว เจ้อ ย่าง ป่ะ!  หว่อ เมิน จิ้ว เจ้อ ย่าง ป่ะ!

一天一点 你走进我的世界 说爱着我!
yī tiān yī diǎn  nǐ zǒu jìn wǒ de shì jiè  shuō ài zhe wǒ!
อี้ เทียน อี้ เตี่ยน  หนี โจ่ว จิ้น หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย  ซัว อ้าย เจอะ หว่อ!

说爱着我! 说爱着我! 说爱着我!
shuō ài zhe wǒ!  shuō ài zhe wǒ!  shuō ài zhe wǒ!
ซัว อ้าย เจอะ หว่อ!  ซัว อ้าย เจอะ หว่อ!  ซัว อ้าย เจอะ หว่อ!A

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...