วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Kan De Zui Yuan De Di Fang (看得最远的地方) See the Farthest Place - Angela Chang (Lyrics)

เพลง Kàn De Zuì Yuǎn De Dì Fāng (看得最远的地方) See the Farthest Place
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม Fēi Cháng Xìng Yùn (非常幸运) My Lucky Star OST
สังกัด LinfairRecords
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


你是第一个发现我 越面无表情越是心里难过
nǐ shì dì yī gè fā xiàn wǒ  yuè miàn wú biǎo qíng yuè shì xīn lǐ nán guò
หนี่ ซื่อ ตี้ อี เก้อ ฟา เซี่ยน หว่อ  เยว่ เมี่ยน อู๋ เปี่ยว ฉิง เยว่ ซื่อ ซิน หลี่ หนาน กั้ว

所以当我不肯落泪地颤抖
suǒ yǐ dāng wǒ bù kěn luò lèi de chàn dǒu 
สัว อี่ ตัง หว่อ ปู้ เขิ่น ลั่ว เล้ย เตอะ ช่าน โต่ว

你会心疼地抱我在胸口
nǐ huì xīn téng de bào wǒ zài xiōng kǒu
หนี่ ฮุ่ย ซิน เถิง เตอะ เป้า หว่อ ไจ้ โซวง โข่ว

*你比谁都还了解我 内心的渴望比表面来得多
nǐ bǐ shuí dōu hái liǎo jiě wǒ  nèi xīn de kě wàng bǐ biǎo miàn lái de duō
หนี ปี่ สุย โตว ไห เหลียว เจี๋ย หว่อ  เน่ย ซิน เตอะ เข่อ ว่าง ปี๋ เปี่ยว เมี่ยน ไหล เตอะ ตัว

所以当我跌断翅膀的时候
suǒ yǐ dāng wǒ diē duàn chì bǎng de shí hòu 
สัว อี่ ตัง หว่อ เตีย ต้วน ชื่อ ป่าง เตอะ สือ โฮ่ว

你不扶我但陪我学忍痛
nǐ bù fú wǒ dàn péi wǒ xué rěn tòng
หนี่ ปู้ ฝู หว่อ ตั้น เผย หว่อ เสว๋ เหริ่น ท่ง

**我要去看得最远的地方 和你手舞足蹈聊梦想
wǒ yào qù kàn de zuì yuǎn de dì fāng  hé nǐ shǒu wǔ zú dǎo liáo mèng xiǎng
หว่อ เหย้า ชวี่ คั่น เตอะ จุ้ย หย่วน เตอะ ตี้ ฟัง  เหอ หนี่ โสว อู่ จู๋ เต่า เหลียว เมิ่ง เสี่ยง

像从来没有失过望受过伤
xiàng cóng lái méi yǒu shī guò wàng shòu guò shāng 
เซี่ยง ฉง ไหล เหมย โหย่ว ซือ กั้ว ว่าง โซ่ว กั้ว ซาง

还相信敢飞就有天空那样
hái xiāng xìn gǎn fēi jiù yǒu tiān kōng nà yàng
ไห เซียง ซิ่น ก่าน เฟย จิ้ว โหย่ว เทียน คง น่า ย่าง

我要在看得最远的地方 披第一道曙光在肩膀
wǒ yào zài kàn de zuì yuǎn de dì fāng  pī dì yī dào shǔ guāng zài jiān bǎng
หว่อ เหย้า ไจ้ คั่น เตอะ จุ้ย หย่วน เตอะ ตี้ ฟัง  พี ตี้ อี เต้า สู่ กวง ไจ้ เจียน ป่าง

被泼过太冷的雨滴和雪花
bèi pō guò tài lěng de yǔ dī hé xuě huā 
เป้ย พัว กั้ว ไท่ เหลิ่ง เตอะ อวิ่ ตี เหอ เสว่ ฮวา

更坚持微笑要暖得像太阳
gèng jiān chí wēi xiào yào nuǎn de xiàng tài yáng
เกิ้ง เจียน ฉือ เวย เสี้ยว เหย้า หน่วน เตอะ เซี่ยง ไท่ หยาง

ซ้ำ *, **

有时候觉得我们很不一样
yǒu shí hòu jué de wǒ men hěn bù yī yàng 
โหย่ว สือ โฮ่ว เจว๋ เตอะ หว่อ เมิน เหิ่น ปู้ อี๋ ย่าง

你能看见我看不到的地方
nǐ néng kàn jiàn wǒ kàn bù dào de dì fāng
หนี่ เหนิง คั่น เจี้ยน หว่อ คั่น ปู๋ เต้า เตอะ ตี้ ฟัง

有时候又觉得我们很像
yǒu shí hòu yòu jué de wǒ men hěn xiàng 
โหย่ว สือ โฮ่ว โย่ว เจว๋ เตอะ หว่อ เมิน เหิ่น เซี่ยง

都爱仰起头不听命运的话
dōu ài yǎng qǐ tóu bù tīng mìng yùn de huà
โตว อ้าย หยาง ฉี่ โถว ปู้ ทิง มิ่ง วิ่น เตอะ ฮว่า

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...