วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

Xin Dian Gan Ying (心电感应) Telepathy - Fish Leong (Lyrics)

เพลง Xīn Diàn Gǎn Yìng (电感应) Telepathy
ศิลปิน Liáng Jìng Rú (梁静茹) Fish Leong
อัลบั้ม Ài Jiǔ Jiàn Rén Xīn (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


有感觉是真的 心太急等不及
yǒu gǎn jué shì zhēn de  xīn tài jí děng bù jí 
โหยว ก่าน เจว๋ ซื่อ เจิน เตอะ  ซิน ไท่ จี๋ เติ่ง ปู้ จี๋

还要讲道理 快说最后一句
hái yào jiǎng dào lǐ  kuài shuō zuì hòu yī jù
ไห เหย้า เจี่ยง เต้า หลี่  ไคว่ ซัว จุ้ย โฮ่ว อี๋ จวี้

想行动要真的 心与心没距离
xiǎng xíng dòng yào zhēn de  xīn yǔ xīn méi jù lí 
เสี่ยง สิง ต้ง เหย้า เจิน เตอะ  ซิน อวิ่ ซิน เหมย จวี้ หลี

谁要装神秘 麻烦你出门就完毕
shuí yào zhuāng shén mì  má fan nǐ chū mén jiù wán bì
สุย เหย้า จวง เสิน มี่  หมา ฝาน หนี่ ชู เหมิน จิ้ว หวาน ปี้

*空气里 有频率 就连呼吸都有电力
kōng qì lǐ  yǒu pín lǜ  jiù lián hū xī dōu yǒu diàn lì 
คง ชี่ หลี่  โหย่ว ผิน ลวี้  จิ้ว เหลียน ฮู ซี โตว โหย่ว เตี้ยน ลี่

想一想 谁与你 心电感应
xiǎng yī xiǎng  shuí yǔ nǐ  xīn diàn gǎn yìng
เสี่ยง อี้ เสี่ยง  สุย อวิ๋ หนี่  ซิน เตี้ยน ก่าน ยิ่ง

**Hey Now 心电在感应
Hey Now xīn diàn zài gǎn yìng 
เฮ้ นาว ซิน เตี้ยน ไจ้ ก่าน ยิ่ง

永远要突破恋情 别再等待打开心
yǒng yuǎn yào tū pò liàn qíng  bié zài děng dài dǎ kāi xīn
หยง หย่วน เหย้า ทู พั้ว เลี่ยน ฉิง  เปี๋ย ไจ้ เติ่ง ไต้ ต่า ไค ซิน

Hey Now 心电在感应
Hey Now xīn diàn zài gǎn yìng 
เฮ้ นาว ซิน เตี้ยน ไจ้ ก่าน ยิ่ง

友情是最不吝啬 免费联络同步升级
yǒu qíng shì zuì bù lìn sè  miǎn fèi lián luò tóng bù shēng jí
โหย่ว ฉิง ซื่อ จุ้ย ปู๋ ลิ่น เซ้อ  เหมี่ยน เฟ่ย เหลียน ลั่ว ถง ปู้ เซิง จี๋

Hey Now 心电在感应
Hey Now xīn diàn zài gǎn yìng   
เฮ้ นาว ซิน เตี้ยน ไจ้ ก่าน ยิ่ง 

生活是好坏选一 请用直觉往前去
shēng huó shì hǎo huài xuǎn yī  qǐng yòng zhí jué wǎng qián qù
เซิง หัว ซื่อ เห่า ไฮว่ เสวี่ยน อี  ฉิ่ง ย่ง จื๋อ เจว๋ หว่าง เฉียน ชวี่

时候到了就到了 让我们用心感应 无线搜索
shí hòu dào le jiù dào le  ràng wǒ men yòng xīn gǎn yìng  wú xiàn sōu suǒ
สือ โฮ่ว เต้า เลอะ จิ้ว เต้า เลอะ  ร่าง หว่อ เมิน ย่ง ซิน ก่าน ยิ่ง  อู๋ เซี่ยน โซว สั่ว

充饱了电也请充饱爱
chōng bǎo le diàn yě qǐng chōng bǎo ài 
ชง เป่า เลอะ เตี้ยน เย๋ ฉิ่ง ชง เป่า อ้าย

快收到你正在感应我~ HO~ OH~
kuài shōu dào nǐ zhèng zài gǎn yìng wǒ~  HO~ OH~
ไคว่ โซว เต้า หนี่ เจิ้ง ไจ้ ก่าน ยิ่ง หว่อโฮ้~ โอ้~

ซ้ำ *, **

充饱了电也请充饱爱 快收到我们在感应
chōng bǎo le diàn yě qǐng chōng bǎo ài  kuài shōu dào wǒ men zài gǎn yìng
ชง เป่า เลอะ เตี้ยน เย๋ ฉิ่ง ชง เป่า อ้าย  ไคว่ โซว เต้า หว่อ เมิน ไจ้ ก่าน ยิ่ง

ซ้ำ **

Yeah Yeah Yeah  Yeah Yeah Yeah  OH HO~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...