วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

Wen Qi Qi Wu (闻七起武) Start With Seven - Calvin Chen (Lyrics)

เพลง Wén Qī Qǐ Wǔ (闻七起武) Start With Seven
ศิลปิน Chén Yì Rú (辰亦儒) Calvin Chen
อัลบั้ม Wǒ Ài Xìng Yùn Qī (爱幸运七) Lucky Touch OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*一二三四 五六先不动 数到了七 才闪电出招
yī èr sān sì  wǔ liù xiān bù dòng  shǔ dào le qī  cái shǎn diàn chū zhāo
อี เอ้อ ซาน ซื่อ  อู่ ลิ่ว เซียน ปู๋ ต้ง  สู่ เต้า เลอะ ชี  ไฉ ส่าน เตี้ยน ชู เจา

谁不识我 幸运数字七 武术高高手
shuí bù shí wǒ  xìng yùn shù zì qī  wǔ shù gāo gāo shǒu
สุย ปู้ สือ หว่อ  ซิ่ง วิ่น ซู่ จื้อ ชี  อู่ ซู่ เกา เกา โส่ว

以大欺小 何须要武功 以小欺大 才算有绝活
yǐ dà qī xiǎo  hé xū yào wǔ gōng  yǐ xiǎo qī dà  cái suàn yǒu jué huó 
อี่ ต้า ชี เสี่ยว  เหอ ซวี เหย้า อู่ กง  อี๋ เสี่ยว ชี ต้า  ไฉ ซ่วน โหย่ว เจว๋ หัว

挑战越强 越能试得出 我的好气魄
tiǎo zhàn yuè qiáng  yuè néng shì dé chū  wǒ de hǎo qì pò
เถี่ยว จ้าน เยว่ เฉียง  เยว่ เหนิง ซื่อ เตอะ ชู  หว่อ เตอะ เห่า ชี่ พั้ว

看敌手 Woo HO~ 越聚越多
kàn dí shǒu Woo HO~  yuè jù yuè duō
คั่น ตี๋ โส่ว  โว้ โฮ้เยว่ จวี้ เยว่ ตัว

**(我六次的倒下) 七次站起来 (打倒) 恐惧和脆弱
(wǒ liù cì de dǎo xià)  qī cì zhàn qǐ lái  (dǎ dǎo)  kǒng jù hé cuì ruò
(หว่อ ลิ่ว ชื่อ เตอะ เต่า เซี่ย)  ชี ชื่อ จ้าน ฉี่ ไหล  (ต๋า เต่า)  ข่ง จวี้ เหอ ชุ่ย รั่ว

(站稳) 马步绝不退后
(zhàn wěn)  mǎ bù jué bù tuì hòu
(จ้าน เหวิ่น)  หม่า ปู้ เจว๋ ปู๋ ทุ่ย โฮ่ว

***(我要以小欺大) 要以少胜多
(wǒ yào yǐ xiǎo qī dà)  yào yǐ shǎo shèng duō 
(หว่อ เหย้า อี๋ เสี่ยว ชี ต้า)  เหย้า อี๋ เส่า เซิ่ง ตัว

(谁敢) 欺负轻视我 (看谁) 赢得最后关头 OH~
(shuí gǎn)  qī fù qīng shì wǒ  (kàn shuí)  yíng dé zuì hòu guān tóu  OH~
(สุย ก่าน)  ชี ฟู่ ชิง ซื่อ หว่อ  (คั่น สุย)  หยิง เต๋อ จุ้ย โฮ่ว กวน โถว  โอ้~

喔~OH OH OH OH  喔~OH OH OH OH  喔~OH OH OH OH  喔~
โว~โอ โอะ โอ โอะ  โว~โอ โอะ โอ โอะ  โว~โอ โอะ โอ โอะ  โว~

(我要以小欺大) 喔~OH OH OH OH  (打倒) 喔~OH OH OH OH 
(wǒ yào yǐ xiǎo qī dà) Woo~OH OH OH OH  (dǎ dǎo)  Woo~OH OH OH OH
(หว่อ เหย้า อี๋ เสี่ยว ชี ต้า)  โว~โอ โอะ โอ โอะ  (ต๋า เต่า)  โว~โอ โอะ โอ โอะ

(脆弱) 喔~OH OH OH OH  Woo~ 以少胜多 (HO HO~)
(cuì ruò)  Woo~OH OH OH OH  Woo~ yǐ shǎo shèng duō  (HO HO~)
(ชุ่ย รั่ว)  โว~โอ โอะ โอ โอะ  โว้~ อี๋ เส่า เซิ่ง ตัว  (โฮ โฮ้~)

ซ้ำ *

失败难过 七秒就足够 站起身来 重新再来过
shī bài nán guò  qī miǎo jiù zú gòu  zhàn qǐ shēn lái  chóng xīn zài lái guò 
ซือ ป้าย หนาน กั้ว  ชี เหมี่ยว จิ้ว จู๋ โก้ว  จ้าน ฉี่ เซิน ไหล  ฉง ซิน ไจ้ ไหล กั้ว

能量满格 幸运金钟罩 全身罩住我
néng liàng mǎn gé  xìng yùn jīn zhōng zhào  quán shēn zhào zhù wǒ
เหนิง เลี่ยง หม่าน เก๋อ  ซิ่ง วิ่น จิน จง เจ้า  เฉวียน เซิน เจ้า จู้ หว่อ

看敌手Woo HO~ 如叶飘落
kàn dí shǒu Woo HO~  rú yè piāo luò
คั่น ตี๋ โส่ว  โว้ โฮ้หยู เย้ เพียว ลั่ว

ซ้ำ **, ***

(我六次的倒下) (打倒) (站稳) 马步绝不退后
(wǒ liù cì de dǎo xià)  (dǎ dǎo)  (zhàn wěn)  mǎ bù jué bù tuì hòu
(หว่อ ลิ่ว ชื่อ เตอะ เต่า เซี่ย)  (ต๋า เต่า)  (จ้าน เหวิ่น)  หม่า ปู้ เจว๋ ปู๋ ทุ่ย โฮ่ว

ซ้ำ ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...